Привремена Скупштина народа достојног Србије

ПРОГЛАС НАРОДУ

ВАКЦИНИСАЊЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО

Привремена Скупштина народа достојног Србије се обраћа свом народу у жељи да помогне и прикаже праву истину у вези вакцинисања. У току је највећа светска манипулација звана „Пројекат КОВИД 19“, којим се у народу шири паника и застрашује народ о обавезној вакцинацији свих узраста становника наше државе Србије. Обавештавамо народ Србије који не жели да се вакцинише да је Привремена скупштина народа достојног Србије са својим локалним самоуправама осмислила легални и легитимни механизам заштите права сваког појединца на слободан избор.

Сваки појединац који има и најмању сумњу у обавезност вакцинације и исправност вакцине ,тестирање ПЦР тестом или ношење маски, може нам се обратити за помоћ, попуњавањем својих података у ниже приказаној форми.

Свако ко не жели да се вакцинише, на ваш захтев на вашу адресу електронске поште добићете потврду да нико не може да да вас присилно вакцинише. Ви и ваша деца сте потпуно заштићени!

Потребно је да знате да свако ко спроводи присилу ове врсте крши најмање:

- Члан 24. Устава Републике Србије – „Људски живот је неприкосновен“

- Члан 25. Устава Републике Србије – „ Нико не може бити изложен нити подвргнут медицинским или научним огледима без свог слободног пристанака“

- Члан 60. Устава Републике Србије – „Свако има право на поштовање достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове рада, потребну заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни одмор, плаћени годишњи одмор, правичну накнаду за рад и на правну заштиту за случај престанка радног односа. Нико се тих права не може одрећи.“

- Одлука са друге седнице Привремене скупштине народа достојног Србије , одржане 17.6.2020. године – такла 8.– „Одлука о распуштању Кризног штаба Covid 19, и утврђивању кривичне одговорности чланова тог штаба, као и кривична одговорност у средствима јавног информисања“

- Одлука са друге седнице Привремене скупштине народа достојног Србије , одржане 17.6.2020. године – тачка 15. –„Одлука о престанку важности свих неуставних и штетних аката донетих након 2000. године до данас и то:

o Закон о обавезном вакцинисању деце

o Закон о обавезном донирању органа

- Одлука са четврте седнице Привремене скупштине народа достојног Србије, одржане 19.6.2020. године – тачка 4. – „ Да се процесуирају сва правна и физичка лица која се налазе на списку Новартиса и осталих фармацеутских кућа”

Осим наведених крше се и други закони и законске одредбе са којима ћете бити упознати у документима које ћете добити након пријављивања.

Сви подаци о личности биће искључиво коришћени ради пружања помоћи народу, неће се користити за било какве друге сврхе, нити ће се прослеђивати трећим лицима. На самом сајту сем са наведеним, можете се упознати и са другим информацијама из рада Привремене Скупштине народа достојног Србије.

Уносна форма основних података

Име:

Презиме:

Година рођења:

Име једног родитеља (оца или мајке):

Број Л.К./пасоша (ако је дете малолетно унети бр.лк. родитеља):

е-Пошта:

Општина становања: