Привремена Скупштина Народа достојног Србије

ДОЗВОЛА ЗА ОКУПЉАЊЕ
Унији сложних сељака Србије

Број: 1– II-000106/2022

Лета Господњег 7530. г. (31.01.2022. г.)

БеоградНа захтев Иницијативног Одбора за пољопривреду и извоз, 

издајемо 


Д О З В О Л У  З А  О К У П Љ А Њ Е


Унији сложних сељака Србије, која ће у среду 02.Фебруара 2022. године у Руми на локацији Вашариште одржати Сабор Слободних сељака Србије. 

Сабор ће започети у среду 02. Фебруара 2022. године са почетком у 8,00 часова и трајаће до четвртка 03. Фебруара 2022. године до 19,00 часова.


Лета Господњег 7530. г. у Београду

(31.01.2022. године)


Канцеларија Привремене Скупштине народа достојног Србије


Овај документ је валидан без потписа и печата јер је креиран електронским путем.

На следећем линку можете преузети документ за штампање:

ДОЗВОЛА ЗА ОКУПЉАЊЕ - УССС - Рума