Привремена Скупштина Народа достојног Србије

О Д О Б Р Е Њ Е

Руководству и одборницима привремених градских и локалних Самоуправа

1.  Руководству и одборницима привремених градских и локалних самоуправа Бечеј, Суботица, Сомбор, Оџаци и Врбас које су основане у складу са одлукама Привремене Скупштине народа достојног Србије, да на основу њега могу постављати банере, штандове и музичке уређаје који ће служити упознавању становништва општине Бачка Топола са одлукама, активностима и циљевима Привремене Скупштине народа достојног Србије на јавним површинама погодним за такве активности на територији Општине Бачка Топола.


2.   Постављање банера, штандова и музичких уређаја вршиће се дана 12.09.2021.године, у Бачкој Тополи на локацији Вашариште у временском раздобљу од 8 до 18 часова.


3.   Заузеће јавних површина у циљу промовисања одлука, активности и циљева Привремене Скупштине народа достојног Србије, вршиће се на начин да се редовно обављање свакодневних активности становништва као и рад општинских и других јавних служби ни на који начин не омета, уз минимално заузеће јавне површине, а које је неопходно за постављање банера, штандова и музичких уређаја.


Канцеларија 

Привремене Скупштине народа Достојног Србије


У Београду, 10. септембар 2021. године

ОДОБРЕЊЕ за 12.09.2021.