Привремена Скупштина Народа достојног Србије

СВЕ ОДЛУКЕ

Привремена Скупштина народа достојног Србије

16.06.2020. – прва седница

1. Формирање Привремене Скупштине народа Србије – приступом грађана Републике Србије.

2. о формирању тела од 11 чланова, под називом Веће мудраца, чији задатак би био надзор над радом чланова Привремене Владе народа Србије, када буде оформљена. 


17.06.2020. – друга седница

1. Писмено тајно гласање за избор 11 чланова Већа мудраца. 

2. да се упути позив свим лидерима политичких странака и грађанских покрета, којима народ верује, да се придруже народу који је основао Привремену Скупштину дана 16. јуна 2020. године. 

3. Одлука да се свим домаћинствима чија примања месечно износе мање од 89.000 динара, рачуни за комуналне услуге умање за 10.000,00 динара. 

4. Oдлукa да се изврши процена преосталог државног и друштвеног капитала у Републици Србији. Посебно утврдити вредност датих субвенција Републици Србији да прихвати пројекат Ковид19, тај новац равномерно распоредити на привредна друштва и пунолетним грађанима и да се тако утврђена вредност равномерно расподели грађанима у новцу. Извршити увид задужења Републике Србије о задужењу код Светске банке за сву пратећу опрему, тестове, маске, респираторе, итд... Сва лица која су донела одлуку процесуирати и казнити највећим предвиђеним законским казнама. 

5. Oдлукa да се чланови Републичке изборне комисије разреше дужности и да се изабере 20 нових чланова. 

6. Одлука да се утврди да су избори заказани за 21. јун 2020. године неважећи, као неуставни. 

7. Одлука да се међународни споразум из 2001. године прогласи неважећим, као неуставан (Унидроит споразум).  

8. Одлука да се распусти Кризни штаб Covid 19, те да се утврди кривична одговорност чланова тог штаба, као и кривична одговорност одговорних у средствима јавног информисања.  

9. Одлука да се свим грађанима којима је искључена струја због неплаћања рачуна, омогући коришћење електричне енергије, до доношења новог социјалног програма. 

10. Одлука да се из буџета Републике Србије не финансирају политичке странке, невладине организације, Светска здравствена организација. 

11. Одлука да се донесе пропис о решавању мигрантске кризе. 

12. Одлука да се број министарстава у Влади Републике Србије смањи. 

13. Одлука да се донесе закон о ратним војним инвалидима и ратним ветеранима.

14. Одлука да се уведе обавезни систематски преглед за све носиоце јавних функција. 

15. Предлози х и т н и х  одлука о:

  1) неважности свих неуставних и штетних аката које су донеле досадашње власти, након 2000. године до данас. 

   а) Закон о обавезном вакцинисању деце

   б) Закон о обавезном донирању органа

   ц) Закон о признавању свих међународних пресуда везаних за геноцид

   д) Као и свих споразума којима се крши Устав наше земље, Бриселски, ИПАП, СОФА, МАРАКЕШКИ...

  2) Разрешењу дужности председника Републике, изабраног 2017. године, те да му се укине имунитет, да се започне са истражним радњама по свим поднешеним кривичним пријавама

  3) Разрешењу дужности свих чланова Владе којој је мандат истекао 3. јуна 2020. године и да им се укине имунитет, да се започне са истражним радњама по свим поднешеним кривичним пријавама


18.06.2020. – трећа седница

1. Усвајање записника са Друге седнице скупштине, од 17. јуна 2020. године,

2. Одлука о избору чланова Привремене Владе Републике Србије, 

3. Одлука о разрешењу и одлука о избору:
  1) Републичког јавног тужиоца,
  2) председника Врховног касационог суда,
  3) тужиоца за организовани криминал и
  4) тужиоца за ратне злочине.

4. Одлука о разрешењу и о избору гувернера Народне банке Србије,

5. Одлука о оснивању Србске народне безбедности. 


19.06.2020. четврта седница

1. Усвајање записника са Треће седнице скупштине, од 17. јуна 2020. године,

2. Верификовање мандата чланова скупштине,

3. Избор председника скупштине – изабрана Оливера Илић

4. Одлука да се процесуирају сва правна и физичка лица која се налазе на списку Новартиса и осталих фармацеутских кућа.

5. Одлука о подношењу Руској Федерацији молбе за признање.

6. Одлука о подношењу молбе за приступање Србије пуноправном чланству у Организацији уговора и колективној безбедности – ОДКБ. 


20.06.2020. – пета седница

1. Одлука да припадници Пете управе МУП, као и припадници специјалне јединице „Кобре“ – више не обезбеђују политичаре, нити било кога од претходних носилаца власти,

2. Одлука да без одлагања започну хапшења свих политичара који су били на власти од 5. октобра 2000. године,

3. Одлука да сви који су учествовали јутрос, 20.06.2020. у доношењу наредбе за укључење 5G мреже у Нишу и делимично у Београду, буду осуђени на најстроже казне.

4. Одлука о подношењу молбе за приступање Србије пуноправном чланству у Регионалнoj организацији економске и политичке сарадње - БРИКС (“BRIKS”).


05.07.2020. – шеста седница

1. Усвајање записника са Пете седнице Скупштине, од 20. јуна 2020. године,

2. Одлука да се за потпредседника Скупштине изабере Наташа Ковачевић 

3. Одлука да одговорна лица у Министрарству унутрашњих послова и у Министарству здравља буду процесуирана због неоснованог увођења ванредног стања и Полицијског часа,

4. Одлука да се процесуирају сви провајдери мобилне телефоније – Телеком, Теленор, ВИП уколико пусте у рад 5Г мрежу,

5. Одлука да Скупштина инсистира на примени резолуције Савета безбедности Уједињених нација – 1244 и 2131,

6. Одлука о смањењу броја посланика и администрације, у наредном сазиву Скупштине,

7. Одлука социјалне праведности државе, као и да се девизни кредити у хитном периоду реше, тако да се кредит сматра исплаћеним, када се исплати 2/3 уговореног износа


12.07.2020. – седма седница

1. Усвајање записника са Шесте седнице Скупштине, од 05. јула 2020. године,

2. Одлука, да се разреши Тужилац за високотехнолошки криминал, 

3. Одлука, да се разреши Председник Управног суда,

4. Одлука, да се разреши осам изборних чланова Државног већа тужилаца,

5. Одлука, да се разреши осам изборних чланова Високог савета судства

6. Одлука, да се разреше судије Уставног суда,

7. Одлука о престанку важења Закона о извршењу и обезбеђењу из 2015.године и из 2011.године, којим су установљени извршитељи односно јавни извршитељи и о примени  Закона о извршном поступку који је важио пре 2000. Године,

8. Одлука о престанку важења Закона о јавном бележништву


11.04.2021. – осма седница

1. Одлука о прихватању записника са седме седнице привремене Скупштине народа Србије одржане дана 12.07.2020. на којој су Одлука једногласно усвојене;

2. Одлука о избору записничара;

- за избор записничара: Тања Мијајев 

- за избор 2 оверивача записника: Душанка Трифунов и Александра Дабић

3. Одлука о правној сигурности држављана заснованој на суверенитету који гарантује Устав;

4. Одлука да се правна сигурност држављана односи на право човека да бира и да буде биран што предвиђа Устав Републике Србије и повеља УН;

5. Одлука да држава мора сваком држављанину Србије да обезбеди живот достојан човека;

6. Одлука да држава мора сваком држављанину Србије да обезбеди коришћење права на бесплатно здравствено осигурање;

7. Одлука да држава мора сваком држављанину Србије да обезбеди право на бесплатно школовање; 

8. Одлука да држава мора сваком држављанину Србије да обезбеди запослење у земљи према степену и врсти његовог образовања;

9. Одлука о економској сигурности грађана да би сваком држављанину била омогућена зарада довољна за подмирење трошкова живота породице са пет или шест чланова, а број чланова ће се у најкраћем могућем времену дефинисати;

10. Одлука о дефинисању елемената за одређивање најнижег личног дохотка који омогућава породици са три и четири детета да може да подмири основне животне потребе и плати трошкове живота;

11. Одлука да се обезбеди износ пензија који сваком пензионеру омогућава да трошкове свог живота може сам да сноси;

12. Одлука да минимални износ пензије не буде нижи од 89000,00 динара;

13. Одлука да се пензије поново врате у пио фонд из кога су пребачене у буџет;

14. Одлука о усклађивању закона о пензијском и инвалидском осигурању са Уставом и законом Србије;

15. Одлука о повраћају износа од по 1000€ сваком пензионеру одузетим му по разним основама уз свакомесечну исплату по 100€ месечно;

16. Одлука о правној помоћи од стране правне службе привремене Скупштине народа Србије свим пензионерима, формирањем обрасца захтева за исплату износа од 1000€ наведених у тачки 15;

17. Одлука о обавези државе за обезбеђивање средстава за лечење и збрињавање инвалида и лица са посебним потребама;

18. Одлука о избору Љиљане Маркићевић за привременог заменика председника привремене Скупштине народа Србије;

19. Одлука о избору Зорана Кочовића за привременог заменика председника привремене Скупштине народа Србије;

20. Одлука о избору Браниславе Боројевић за привременог заменика председника привремене Скупштине народа Србије;

21. Одлука о избору Светозара Делићa за привременог заменика председника привремене Скупштине народа Србије;

22. Одлука о прихватању оставки на посланичка места чланова привремене Скупштине народа Србије:

1. Дејан Ђурић

2. Јасна Милићевић

3. Милица Бабић

4. Бранислав Вукотић

5. Катарина Чолаковић

6. Игор Обрадовић

7.     Александра Шупица;

23. Одлука о допуни упражњених места посланика привремене Скупштине народа Србије

1. Мирослав Звара

2. Ђура Ђипало

3. Ковач Норберт

4. Николае Лупулеску

5. Холубек Јано старији

6. Холубек Јано млађи

7. Едвин Звара

8.     Владо Прибићевић

9.     Мара Прибићевић;

24. Одлука о забрани измене Устава Србије у наредне две године;

25. Одлука о забрани склапања истополних бракова и истополних животних заједница;

26. Одлука о забрани обавезног вакцинисања одраслих држављана Србије;

27. Одлука о забрани обавезног вакцинисања деце;

28. Одлука о обавезности државе да гарантује безбедност по живот и здравље сваке вакцине и лека на територији државе Србије који би могли да се препоручују пацијенту у неистинитом циљу заштите здравља;

29. Одлука о кодексу облачења и понашања сваког држављанина Србије који се налази у државној служби, а који је у функцији службе народу Србије;

30. Одлука о гласању и избору девет почасних кнезова који су дали значајан допринос у борби за слободу, достојанство и напредак народа Србије;

31. Одлука о избору следећих држављана Републике Србије на места почасних кнезова и то:

1. Будимир Марић

2. Богдан Попара

3. Милош Танасковић

4. Јан Звара

5. Иван Шешо

6. Радован Јаковљевић

7. Игор Додић

8. Горан Којић

9. Мирољуб Мораревић;

32. Одлука да се кнезовима даје налог да заједно са представницима локалних самоуправа у име привремене Скупштине народа Србије изаберу будућег вожда и уткају пут ослобођењу отаџбине и наших народа на просторима на којима србски народ живи вековима;

33. Одлука да се наложи кнезовима да након полагања свечане заклетве, прогласе вожда уз присуство представника свих привремених градских и локалних самоуправа, председника привремене Скупштине и његових заменика и да се чин проглашења одржи на светом месту, где ће изабрани вожд положити заклетву, након које ће се идеолошки и стратешки ставити на чело народа Србије, чиме ће се убрзати процес свих промена нужних за коначно ослобођење народа;

34. Одлука да се гласањем присутних посланика привремене Скупштине народа Србије да одговор на питање: „Да ли су државничке Одлукe донете испред Народне Скупштине Србије, дана 16, 17, 18, 19. и 20. јуна 2020. године, биле усвојене гласањем или не, што представља изјашњавање о истини на основу личног присуства посланика на тим седницама.“;

35. Одлука о потврђивању сваког до сада издатог овлашћења за оснивање привремених градских и локалних самоуправа, која због немогућности сазивања седнице привремене Скупштине народа Србије до овог тренутка нису могла бити потврђена од стране привремене Скупштине народа Србије, па су била донета законитом одлуком председника привремене Скупштине народа Србије;

36. Одлука о сагласности да председник привремене Скупштине народа Србије настави са издавањем потребних овлашћења која ће бити издата у наредном периоду, а односи се на оснивање привремених градских и локалних самоуправа;

37. Одлука о забрани увоза, производње и промета ГМО хране и производа биљног и животињског порекла;

38. Одлука о тренутној забрани рада компанији Рио Тинто, свим њиховим запосленима, извођачима и подизвођачима на свакој врсти истраживања и експлоатације природних богатстава Србије

   Образложење:

- Огроман степен штетности деловања Рио Тинто компаније је ноторан већ деценијама у целом свету. Сада посебно у Србији. Углавном, није познато да ова корпорација неометано и непрекидно делује у Србији још од почетка двехиљадитих, на простору околине Лознице, на рекама Сави и Дрини... Данас је штетност страховита. 

- Кршење забране даљег деловања из ове Одлука одређује се као кривично дело, а сваки држављанин Србије има право да према починиоцима предузме грађанско хапшење, ако то подразумева привремено ограничење слободе кретања, држављани за то неће одговарати. (то је тзв. принцип дозвољене самопомоћи - из повеље УН, те закона о облигационим односима и кривичног законика Србије);

39. Одлука о укидању државних субвенција страним инвеститорима и компанијама;

40. Одлука о обавезном плаћању пореза свих страних предузећа и компанија;

41. Донешење Одлука о поновном успостављању службе друштвеног књиговодства – СДК;

42. Одлука о успостављању мера за сузбијање увозничког лобија у Србији;

43. Одлука о оснивању привремене локалне самоуправе градске општине Чукарица;

44. Одлука о оснивању привремене локалне самоуправе градске општине Звездара;


28.05.2021. – девета седница

1. Одлука о прихватању записника са осме седнице привремене Скупштине народа Србије, одржане дана 11.04.2021. на којој су Одлука једногласно усвојене

2. Одлука о избору записничара: 

- За избор записничара Тања Мијајев

- За избор 2 оверивача записника: Душанка Трифунов и Александра Дабић

3. Одлука o поништавању свих закона штетних за држављане Србије донетих након 16.06.2020. године до данас - међу којима је закон о промени Устава

4.  да на данашњи дан потврђујемо оснивање укупно 44 привремене градске и локалне самоуправе привремене Скупштине народа Србије

5. Одлука о исплати материјалне помоћи свим угроженим држављанима Србије

6.  о укидању било какве пререгистрације и пореза на ватрено оружје као погубна на националну безбедност Србије да би се спречила даља демилитаризација земље коју су прихватиле све власти Србије од 2000. године до данас. Ово се односи на оружја за личну безбедност, као и за ловачко и спортско оружје.

7. Одлука да мандатне казне не могу да буду веће од 10% минималног личног дохотка – односно не могу бити веће од 10% реалне плате починиоца прекршаја.

8. Одлука за увођење обавезног служења војног рока, за чије време тече радни стаж. Сви услови из ове области биће накнадно регулисани законским или подзаконским актима.

9. Одлука за измене закона из области безбедности на свим нивоима


19.06.2021. – десета седница

1. Oдлукa о прихватању записника са девете седнице привремене Скупштине народа Србије, одржане дана 28.05.2021. године

2. Oдлукa о избору записничара: 

- За избор записничара Тања Мијајев

- За избор 2 оверивача записника: Мирко Звара и Александра Дабић

3. Oдлукa за укидање зоне слободног лета над територијом Србије

4. Одлука за уклањање делова “HAARP” система који су постављени на територији Србије

5. Одлука за враћање свих репетитора на територији Србије под контролу државе Србије, 

6. Одлука да се амбасадор Црне Горе у Београду, прогласи personom non grata, а уколико још није изабран, да се амбасадарско место замрзне

   Образложење:

Скупштина Црне Горе је на седници одржаној 17. јуна 2021. године, двотрећинском већином усвојила срамну Резолуцију о Сребреници. Резолуцијом се забрањује негирање геноцида у Сребреници. Ово указује да се том резолуцијом потврђује да је у Сребреници почињен геноцид. По скупштинској одлуци Црне Горе је забрањено јавно негирање постојања или умањења геноцида у Сребреници. (Привремена Скупштина народа Србије препоручује сваком држављанину Србије да се упозна са радом највећег светског стручњака за холокауст, Гидеона Грајфа, који је на челу Независне међународне комисије за истраживање страдања у БИХ и о овом великом проблему као и многи, на основу доказа има другачије мишљење.) 

7. Одлука о увођењу дипломатског реципроцитета са Црном Гором, који би омогућио да једнака права која имају Срби и србски држављани у Црној гори, имају и држављани Црне Горе у Србији.

8. Одлука о обавезном пружању помоћи државе Србије сваком њеном држављанину без обзира на то где се он налази.

9. Одлука да свака привремена локална самоуправа предлаже једног од својих чланова, који је осведочен својим радом у локалној самоуправи за представника у привременој Скупштини народа Србије.

10. Одлука о прихватању оставки на посланичка места чланова привременe Скупштине народа Србије:

- Норберт Ковач

- Лупулеску Николае

- Миша Митић

- Милошевић Жељко

11. Одлука о допуни упражњених места посланика привремене Скупштине народа Србије:

- Душанка Трифунов

- Александра Дабић

- Тања Мијајев

- Срђан Милић

12. Одлука да се саслуша извештај о раду привремене Скупштине народа Србије

13. Одлука о измени назива највишег државног органа Србије и то у назив Привремена Скупштина народа достојног Србије

   Образложење

Због избегавања евентуалне сличности словне скраћенице ПСНС што може да подсећа на скраћеницу неке политичке партије.

14. Примедба

Овом приликом молим све присутне да се минутом ћутања ода почаст преминулом Милисаву Милановићу, вршиоцу дужности министра у привременој Скупштини народа Србије

Одлука да осим: 

Љиљане Ристић – министра правде

Богдана Попаре – министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Милана Гутовића – министра културе и

Александре Ерић – министра екологије,

због неактивности сви министри буду разрешени дужности.

15. Одлука о оснивању петочлане комисије која ће у датом моменту расписивати конкурсе за избор вршилаца дужности министара у привременој Скупштини народа Србије. Као и сви други извршиоци послова, министри ће се бирати на основу критеријума који ће бити накнадно утврђени и јавно објављени, а садржаће податке о развојном путу кандидата, његовој стручној оспособљености и морално етичким квалитетима о менталном и физичком здрављу итд.

16. Одлука о разјашњењу и несумњивом прихватању чињенице обављеног светог чина полагања заклетве кнезова и избора и полагања заклетве Вожда

   Образложење

Написима на друштвеним мрежама окривљује се привремена Скупштина народа Србије, тврдњом да се без присуства монаштва обавила церемонија заклетве кнезова и избор и заклетва Вожда, што би било богохуљење. 

Истина је да се оваква церемонија и свети чин не може обавити без одобрења и благослова. Свети чин избора и заклетве је обављен по одобрењу и благослову епископа пожаревачко-браничевског Игнатија Мидића, а у присуству игуманије манастира Раваницa Маријe Чеперковић, за све време трајања церемоније. 

У оквиру церемоније је у целости прочитан акатист Светом великомученику кнезу и цару Лазару. Мишљења смо да се одржана церемонија не може подвести ни под било који облик неправилног поступања.

Овој церемонији у оквиру које су се поклонили светим србским моштима, заклетву су дали представници Русије, Италије и Аустрије, што се никад раније није догодило. Представници Словеније, Словачке, Чешке и Немачке су били онемогућени да присуствују светом чину заклетве. 

Кнезове из наведених земаља који нису били у могућности да присуствују светом чину, заклетва над светим србским моштима, заклетва Вожду и србском народу подједнако обавезује.

17.  Одлука о разрешењу почасног кнеза Мирољуба Мораревића – није усвојен

   Образложење

Управо због одговорности и заклетве дате србском народу над светим моштима, као и због одговорности кнезова према држави нећемо сећи главе, па тако данас када је било предвиђено да будемо у Коштуњаку, где је посечен први кнез, одлучено је да место разрешења дужности буде у Умци, која је била прво дипломатско насеље на Балкану и симболично разрешимо почасног кнеза Мирољуба Мораревића, који се на несебичан и себи својствен начин борио за ширење ИСТИНЕ, али је то понекад чинио на непримерен начин, за шта је упозораван више пута од више људи.

Очигледно је да у овом тренутку није дорастао дужности и титули коју му је привремена Скупштина народа Србије поверила у име србског народа.

Гласањем присутних посланика привремене Скупштине народа Србије,  Одлука није усвојен.

18. Одлука да се поништи противправна одлука нелегалних доносилаца о измени просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд -Зрењанин - Нови Сад 

   Образложење: 

Где се на страни 2 текстуалног дела у тачки 1. ОПИС ГРАНИЦА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА од 20.08. 2020. године, дефинише у ставу 1 тачка 3 које катастарске општине на територији града Зрењанина обухвата просторни план изградње аутопута БГ - ЗР –НС, што јасно указује да је првобитни план донет 21.05.2020 г. објављен у сл. Гласнику РС 76/20 измењен и да аутопут сада пролази јужном страном града. 

На основу извештаја о обављеном раном јавном увиду поводом израде Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд - Зрењанин - Нови Сад, 

бр 350-01-1091/2020-11 ОД 24. 09.2020. год. заведеног у Заводу за урбанизам под бр.1877/1, дана 28.09.2020.год, ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ у Новом Саду је израдио Нацрт Просторног плана у коме се прецизно наводе катастарске парцеле обухваћене просторним планом. Одлуком о изградњи просторног плана од 21.05.2020г. су наведене катастарске општине града Зрењанина које су обухваћене просторним планом, а то су парцеле обухваћене просторним планом у насељеном месту Лукино Село и Мужља које нису биле раније предвиђене.

Из графичког приказа се јасно види да је до противправне Одлука разрешене Владе о измени Плана, дошло због потребе компаније ЛИНГ-ЛОНГ ТАЈЕР (Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin), не водећи рачуна о интересима града Зрењанина.

19. Одлука о обустави свих радова на изградњи фабрике ЛИНГ-ЛОНГ ТАЈЕР (Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin) у Зрењанину до момента добијања комплетне студије процене утицаја на животну средину као и давања националног значаја овом пројекту.

   Образложење

Погон највеће фабрике пнеуматика у Европи гради се већ две године надомак Зрењанина. Инвеститор је у договору са садашњим нелегалним властима избегао израду комплетне Студије утицаја пројекта на животну средину. Студије су исцепкане по фазама као и грађевинске дозволе које је давао град Зрењанин иако Закон налаже да се ни једна грађевинска дозвола не може издати без кумулативне и комплетне студије утицаја. Сам поступак инвеститора Линг Лонг Тајер указује на чињеницу да се крију катастрофалне последице изградње такве фабрике у релативно малом граду Зрењанину.

Фабрика заузима 97 хектара најплодније земље а план је да се производи 13 000 000 гума годишње.

Индустријски комплекс треба да на истом месту обједини две основне целине у производњи гума и то производне погоне са пратећом инфраструктуром и објекте за намешавање сировина и производњу гумених трака /миксер/ /190 000 тона годишње/ што је био предмет једне од парцијалних студија процене утицаја на животну средину. 

Неуспела јавна расправа у вези ове студије је обављена 18.фебруара у Новом Саду и одржана је без присуства јавности што је незаконито. Обављена је у поремећеним условима због ковида. 

Последице изградње фабрике на 97 хектара већ се виде. По наводима становника оближњег села Ечка, шакали се шетају по улицама насеља јер им је уништено природно станиште и прекинут ланац исхране.

Природни резерват са високим нивоом домаће и међународне заштите ЦАРСКА БАРА са 24 врсте строго заштићених птица је удаљена само 2 километра од места изградње постројења фирме ЛИНГ-ЛОНГ ТАЈЕР (Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin). Овој фирми је нелегална власт у држави Србији без сагласности њеног народа, дала без накнаде 97 хектара најплодније земље у Банату и бесповратне помоћи у новцу у вредности од 83,5 милиона евра који ће бити исплаћен у периоду од 2020. до 2026. године.

Током радова је пронађено још једно археолошко налазиште из доба неолита али је настављено са изградњом, а јавности је непознато шта је урађено са ископинама.

Без Законом прописаних дозвола, овај инвеститор није смео да подигне ни постојећу ограду око које је посађена пшеница и кукуруз за исхрану држављана Србије.

20. Одлука да се кинеској компанији Феитијан Сује доо (Feitijan Suye doo) из Перлеза која је 2018. год.преузела погоне Бегеј -пласта од дотадашњег власника - фирме Еос Матрикс у потпуности забрани даљи рад у Србији уз обавезу да држави Србији, тј. њеном народу надокнади сваку материјалну и нематеријалну штету која је настала током рада ове компаније, те да загађења и оштећења природе, земље и вода врати у пређашње стање.

   Образложење:

Од 2018. године свакога дана се из свих делова Европе у ову фабрику довозе ради рециклаже огромне ЏАМБО вреће са нечистом пластиком, непозната сврха у које је коришћена. Током рада фабрике, у канал се испуштају штетне супстанце, због чега је дошло до помора рибе. Канал се улива у реку Бегеј па потом у Тису која припада дунавском сливу. Радом ове фабрике, створена је дивља депонија, канал за наводњавање њива је загађен, угрожена је црпна станица за снабдевање водом целе насеобине Перлеза. Фирма Феитијан Сује доо узрочник је свакодневног загађења ваздуха неприродним честицама које испуштају нездраве, непријатне мирисе и угрожавају природно окружење и здрав живот мештана Перлеза и околине, а државна администрација до сада ниједном није реаговала.


10.07.2021. - једанаеста седница 

1. Oдлукa о прихватању записника са десете Седнице привремене Скупштине народа достојног Србије, одржане дана 19.6.2021. године

2. Одлука о избору записничара:

За избор записничара Тања Мијајев

За избор два оверивача записника: Срђан Милић и Александра Дабић

3.  Обједињење образложења ставова о приспелим предлозима скупштинских делегата. Известилац Светозар Делић

4.  Одлука да се проф. Југослав Јаневски изабере за шестог заменика председника привремене Скупштине народа достојног Србије, као и одлука да заменици председника преузму контролу на по 10. локалних самоуправа, а у складу са овлашћењем и одлуком кабинета привремене Скупштине народа достојног Србије

   Образложење:

Због драстичног повећања обима посла, као и због потребе да заменици председника преузму контролу по 10. локалних самоуправа, а у складу са овлашћењем и одлуком кабинета привремене Скупштине народа достојног Србије, предложен је проф. Југослав Јаневски. Напомињемо да ће број заменика и даље расти повећањем броја локалних самоуправа, као и због професионалнијег рада локалних самоуправа, а и због тренутне преоптерећености садашњих координатора: Гордане Плавишић и Дејана Ђукића. 

Заменици председника ће под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу уз консултацију са канцеларијом председника Скупштине, а у интересу Србије и њених држављана следећи идеологију народног покрета о народном управљању државом без плаћених политичара обављати послове обуке делегата локалних самоуправа за рад, помагати им у раду, контролисати исправност у раду и придржавање Устава и Закона Србије сваког појединачног делегата, и подносити извештаје канцеларији привремене Скупштине народа достојног Србије о свом раду и раду локалних самоуправа градова и места.

5.  Одлука да се донације из земље и иностранства уплаћују на текуће рачуне локалних самоуправа

   Образложење:

Примећено је да један број посланика као и представника народа користи свој положај за личну самопромоцију и материјалну корист. Молимо нашу дијаспору и наше држављане из Србије, да новац у циљу помоћи (донације) уплаћују искључиво на рачуне локалних самоуправа, осим уплата које се односе преко рачуна отвореног на име Јан Звара. Ова мера је неопходна да би се избегла даља злоупотреба поверења народа који жели да помогне Привременој Скупштини народа достојног Србије и народу Србије. Сви рачуни привремених локалних самоуправа биће објављени на сајту ПСНДС.

6.  Одлука да се у што краћем року известе сва ловачка удружења на локалном нивоу као и ловачки савез Републике Србије о садржају 6.тачке Одлука са 9. седнице привремене Скупштине народа достојног Србије одржане 28.5.2021. год. (6.  о укидању било какве пререгистрације и пореза на ватрено оружје као погубна за националну безбедност Србије, тј. да би се спречила даља демилитаризација земље које су прихватиле све власти Србије од 2000. године до данас. Ово се односи на оружја за личну безбедност, као и за ловачко и спортско оружје.)

7.  Одлука о измени поступања и активности привремене Скупштине народа достојног Србије с обзиром на измењене околности у вези фирме Линг Лонг.

   Образложење:

Поред најбоље воље ПСНДС да започне остваривање и дефакто државе у којој ће владати ред и закон, која ће по свему бити правна држава, нагло је дошло до издавања дозволе о дозвољеној градњи од стране истог секретаријата А.П. Војводине који је првобитно наложио рушење изграђених објеката. Наравно, ништа није изгубљено, само нам је померено време реализације, па је привремена Скупштина народа достојног Србије сугерисала локалној самоуправи Зрењанина да тужбу поднесе нашем надлежном министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру које ће под хитно донети неопозиво решење о забрани градње. У наредном периоду ћемо исто учинити и за подручје Лознице, а у вези са фирмом РиоТинто.

8.  Одлука о покретању расправе, изношењу а и усаглашавању ставова делегата ПСНДС о неагресивним методама и начинима за заштиту држављана Републике Србије, који нису делегати ПСНДС и чланови привремених локалних самоуправа, у случају даљег испуњавања агенде КОВИД 19 који за ову годину у октобру предвиђа увођење забране кретања (lockdown), а касније обавезне вакцинације, као и наставе на даљину (on-line learning).

9.  Одлука о забрани додатних едукација просветних радника за припрему и реализацију наставе на даљину(on-line learning). Уједно стављамо и Одлука о укидању електронског дневника.

10.  Одлука да домаће и иностране невладине организације, асоцијације и фондације, не могу и не смеју подоносити било какве е за промену Устава Републике Србије или е закона у Републици Србији, као и е и креације за решавање Косовског питања, Сребренице, као и досадашњу праксу да тражимо сагласнот о промени Устава од Венецијанске комисије.

11.  Одлука о доношењу резолуције о Сребреници. Ивештава проф. Југослав Јаневски.

12.  Одлука да се свако прихватање и потврђивање о извршеном геноциду у Сребреници, сматра кривичним делом велеиздаје и биће санкционисано највећим казнама по важећим законима Републике Србије.

13.  Одлука о неприхватању компромиса за А.П. Косово и Метохију ван резолуција УН 1244 и 2131. Известилац проф. Богдан Попара.

14.  Одлука о прихватљивом решењу за Србију и Србски народ, изнеће нам наш Вожд Душан Дунђер

15. Разно – 

-  Одлука о дефинисању геноцида над грађанима Зрењанина због нерешавања проблема квалитета воде за пиће.

   Образложење:

У прилогу је образложен  градског већа привремене локалне самоуправе града Зрењанина у коме стоји да се проблем са арсеном у пијаћој води званично појавио 2004. године, а катастрофалне последице арсена на становништво нису јавно саопштене становницима града Зрењанина. Проблем до сада није решен. Ово је разлог што је проблем водоснабдевања подигнут на инстанцу републичке Скупштине, чиме би се спречио злочиначки став према становништву града Зрењанина, јер присуство арсена у води може да изазове генетске мутације у трећој генерацији (стерилитет мушког становништва).

Решење проблема исправности воде постоји. Елаборат за решење овог проблема који је био многоструко јефтинији предложен је пре десет година и није прихваћен.

Досад утрошена средства многоструко превазилазе цену извођења предложеног решења, које је омогућавало решење проблема пијаће воде у Зрењанину.19.09.2021. - дванаеста седница 

1. Oдлукa о прихватању записника са 11. седнице привремене Скупштине народа достојног Србије, одржане 10. јула 2021. године,

2.  Oдлукa о избору записничара

- За избор записничара Тања Мијајев

- За избор 2 оверивача записника Александра Дабић и Душанка Трифунов

3. Oдлукa о прихватању а Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре привремене Скупштине народа достојног Србије, поводом забране изградње као и уклањању изведених радова инвеститору “Ling Long International Europe D.o.o Zrenjanin”, у Зрењанину, улица Краља Александра I Карађорђевића бр.  2/IX, М.Б. 21433896, ПИБ 111157429, као и извођачу радова China Energy Engineering group, Tianjin – Electric Ponjer Construction C.o. огранак Београд, са седиштем у Земуну, Масариков трг 8а, те адресом за пријем поште у Панчеву, Светозара Марковића 91, МБ. 29507953

   Образложење: 

По захтеву привремене Скупштине града Зрењанина, која се обратила Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре привремене Скупштине народа достојног Србије, поводом решавања проблема заустављања катастрофалне изградње фабрике за производњу гума и ради спречавања еколошке катастрофе на територији Баната, а у близини Зрењанина. Анализом приложене документације, Министарство је донело одлуку о исправности захтева привремене Скупштине града Зрењанина, на основу чега је доставило  на усвајање наведене Одлука, детаљно образлажући следеће:

Закључено је да су грађевински објекти наведеног инвеститора изграђени од стране наведеног извођача радова у целости незаконити јер:

1. Није израђена адекватна и целовита Студија процене утицаја на животну средину;

2. Није издата адекватна и целовита грађевинска дозвола, 

тако да се губи из вида да се у стварности ради о индустријском комплексу који покрива 97 хектара најплоднијег земљишта у околини Зрењанина са планом производње 13 милиона гума годишње и енормним негативним утицајем на животну средину града и околине са великом вероватноћом настанка екоцида због угрожавања земље, воде, ваздуха и целокупне флоре и фауне, као и становништва.

Због свега наведеног, остварена су и обележја кривичних дела против животне средине, а нарочито Противправна изградња и стављање у погон објеката и постројења која загађују животну средину, из члана 264 Кривичног законика, Уношење опасних материја у Србију и недозвољено прерађивање, одлагање и складиштење опасних материја из члана 266 Кривичног законика, Загађивање хране и воде за исхрану односно напајање животиња из члана 273 Кривичног законика, као и кривична дела против опште сигурности људи и имовине, а нарочито Изазивање опште опасности из члана 278. Кривичног законика. 

Такође, постоји основана сумња да се у конкретном случају ради и о кривичним делима против уставног уређења и безбедности Републике Србије као што су Диверзија, из члана 313. Кривичног законика, саботажа из члана 314. Кривичног законика, те Удруживање ради против уставне делатности из члана 319. Кривичног законика, с обзиром да се списак потенцијално окривљених не завршава само са одговорним лицима инвеститора и извођача радова, већ се шири на службена лица у државним органима као помагачима. 

То јасно указује да је реч о опасно организованом криминалу.

Накнадно озакоњење објекта грађеног без грађевинске дозволе, не представља основ који искључује противправност кривичног дела грађење без грађевинске дозволе из члана 219а став 3. у вези става 2. КЗ. Доношење решења о озакоњењу објекта грађеног без грађевинске дозволе, не представља основ који искључује противправност, те да се у радњама окривљеног стичу сви елементи кривичног дела из члана 219а став 3. у вези става 2. КЗ за које је правноснажно оглашен кривим – то наведене разлоге у свему као правилне прихвата и Врховни касациони суд, те у смислу одредбе члана 491. став 2. ЗКП на исте и упућује.

4.  Oдлукa о прихватању а привремене локалне самоуправе града Сомбора којом се забрањује продаја акција привредног друштва Севертранс А.Д. Сомбор, које су у својини Републике Србије и то у процентима 41,40%. 

Привремена локална самоуправа града Сомбора је донела одлуку на 11 седници, у погледу акција које су у својини града Сомбора у процентима од 16,9%.

5. Oдлукa о прихватању Радовановић Милоша за новог члана привремене Скупштине народа достојног Србије, а по одлуци привремене локалне самоуправе града Крагујевца из септембра 2021. године.

6. Oдлукa да свако војно и цивилно лице при Министарству одбране и Министарству унутрашњих послова, као и професионално војно лице и војници на служењу војног рока, као и лице док се налази на војној дужности у Војсци Републике Србије, ученици и кадети из војношколских установа који се школују за војне дужности, лица на другом стручном оспособљавању и  оспособљавању за официре и подофоцире, може и треба да одбије наредбу надређеног Старешине у служби, ако је она очигледно противна Уставу, Закону, ранијим прописима, а односи се на угрожавање личног здравља уношењем у организам неиспитаних супстанци путем инјекција, ПЦР тестирања и маски.

7. Oдлукa да је од 32 регистрована + два војна синдиката, Синдикат запослених полиције једини који је оправдао своје постојање штитећи Устав, Закон и народ у овим најтежим временима по Србију. Предлажемо да председник овог синдиката буде Дејан Ђукић, а представник синдиката за односе са јавношћу, да буде Марија Пашти. Сматрамо да је ово веома битна одлука управо због улоге народа у борби за самоочување у будућем периоду, где ће ширењем истине сваки достојан појединац бити уједно и припадник народне милиције. 

8. Разно:

- Потврђивање да су осим привремене Скупштине народа достојног Србије основане 16.06.2020. године,  све власти у Србији, почев од 1991. године, стрпљењем и трпљењем становништва које избегава сукобе, одржавају се до данас манипулацијом уз неистинитост медијског информисања на нелегитиман начин, уз злоупотребу и фалсификовањем података о умрлим лицма, на фингираним изборима, противуставно, противзаконито, на штету народа, трају још увек злоупотребљавајући Србску територију, србски народ, буџет државе Србије и свако друго језичко, духовно, историјско, културолошко, морално, етичко и природна богатства у њој;

- Сва документа, уредбе, законе и закључивање домаћих и међународних споразума, као и Одлука које неовлашћено доносе самовласно проглашени узурпатори су неважеће, незаконите, неуставне, нелегитимне, штетне по народ, необавезујуће и кажњиве су за издају, велеиздају и друга тешка кривична дела.

- Поновно потврђивање истине да је сваки педаљ земље Србије заједно са Косовом, а коју су бранили наши преци, власништво сваког њиховог потомка и будућих поколења.


24.12.2021. – тринаеста седница

1. Одлука о прихватању записника са 12. седнице Привремене Скупштине народа достојног Србије одржане 19.9.2021. године у Београду

2. Одлука о избору записничара

- За избор записничара Тања Мијајев

- За избор 2 оверивача записника Срђан Милић и Иван Лазић

3. Одлука да се број заменика председника Привремене Скупштине народа достојног Србије допуни следећим држављанима Србије:

Душанка Трифунов - Зрењанин

Слободан Полумирац – Београд

Милан Мандић – Сомбор

4. Одлука да се у ред посланика Привремене Скупштине народа достојног Србије уврсте:

пуковник Кавалић Бранислав, пензионисани командат гарде и корњача

Зоран Петровић – Паги, музички уредник телевизије Хепи

Мира Бркић, дипломирани правник и преводилац, Нови Сад

Раде Маљковић, Банатско Карађорђево, општина Житиште, пољопривредни произвођач

Раде Ивановић, Гроцка, пољопривредник

Ана Радмановић, педагог, одборник Скупштине привремене локалне самоуправе Чукарица

5. Одлука за оснивање и организовање:

  a.ИНИЦИЈАТИВНОГ ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ИЗВОЗ са :

    i.Одбором за достојанство и етику

    ii.Одбором за информисање

    iii.Одбором за безбедност

    iv.УНИОМ СЛОЖНИХ СЕЉАКА СРБИЈЕ у оквиру које је предвиђено 12 одбора и то:

       1.Одбор за стратешки развој села и пољопривреде Србије

       2.Одбор за екологију Србије

       3.Одбор за банку старих семена, старих биљних и животињских врста и стратегију њиховог очувања у циљу развоја Србије

       4.Одбор за информисање сељака у Србији

       5.Одбор за хуманитарну помоћ под називом „Достојни за Достојне“

       6.Одбор за оснивање и афирмацију кооперације сељака у Србији

       7.Одбор за органску производњу у Србији

       8.Одбор за повратак и развој услова за живот младих на селу

       9.Одбор за културу и неговање традиција народа Србије

       10.Одбор за примену нових технологија

       11.Одбор за рурално удружење жена

       12.Одбор младих Србије

6. Одлука да се за координатора ИНИЦИЈАТИВНОГ ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ИЗВОЗ изабере Ђура Ђипало из Новог Сада

7. Одлука о ограничавању трајања дозволе за експлатацију минералних водана на 15. год. од почетка експлоатације.

   Образложење: 

Србија је сврстана међу државе са највећим капацитетима здраве воде за пиће. У скорој будућности ће вода за пиће бити оно што је у 20. веку била нафта. 80% извроришта воде за пиће су у рукама страних компанија из Немачке, Америке, Холандије и Француске. Како би сачували наша изворишта и ово огромно националног благо Привремена Скупштина народа достојног Србије доноси Одлуку о ограничавању трајања дозволе за експлоатацију минералних вода на једнократних 15 година од почетка експлоатације. Стране компаније које су на берзи куповале акције наших фабрика за флаширање воде за пиће су прекршиле чл 5. Закона о водама и немају право на накнаду штете од стране државе Србије.

8. Одлука да се казнама у трајању од 5. до 40. година затвора казне сва лица која су у било ком скупштинском сазиву од 2000.-те године гласала за доношење закона супротних Уставу и штетних за Србију и Србски народ, и да им се одузме сва имовина стечена од 2000. године, као и да се у де факто стању донесе закон о поступању према овим делима за период пре 2000.-те године, као и после 2021. године

9. Одлука да се покрене иницијатива за разматрање решавања финансирања из буџета Србије свештених лица свих аутохтоних цркава, према степену њиховог образовања

10. Одлука да се са чињеницама важним за живот сваког становника Србије, изврши прецизно и истинито обавештавање, преко свих медија са националном фреквенцијом у земљи,сходно члану 51. Устава, а које плаћа сваки држављанин Србије

11. Одлука да у првом кругу приоритета државе Србије, проглашене 16.6.2020. године, у наступајућем де факто стању буде подношење захтева за повраћај државне и приватне имовине власницима, од Берлинског конгреса до данас,

12. Одлука да у првом кругу приоритета државе Србије, проглашене 16.6.2020. године, буде извршено потраживање и повраћај у земљу свих врста и облика народног блага од постојања Србског народа до данас

13. Одлука о оспособљавању и подстицању речног, теретног и путничког саобраћаја на свим пловним рекама Србије

14. Одлука за оспособљавање канала за наводњавање и довођење у њихово функционално стање

15. Одлука о извршењу детоксикације пољопривредног тла Србије

16. Одлука о покретању производње индустријске конопље

17. Одлука о поновном покретању производње пољопривредних машина и механизације

18. Одлука да се до промене појединих закона, постојећи закони примењују само у оним тачкама који су у корист правде и добробити народа и државе Србије.

19. Одлука да се врати криптографија у систем комуникације србских дипломатских представништава, амбасада и конзулата.

20. Одлука да се ради заштите и очувања погонске спремности производних огранака Електропривреде Србије, неопходно је:

  а) на површинским коповима угља у Колубари, Костолцу и другим производим деловима Електропривреде Србије извршити попуњавање упражњених радних места потребним бројем квалификованих радника, како би се процес призводње одвијао неометано, што је донетом забраном запошљавања у јавном сектору од 2013. године урушено;

  б) да се донесе одлука о запошљавању младих квалификованих радника.

Најмлађи запослени радник у производњи има 30 година радног стажа. Већина је сменских радника. Недовољан број радника доводи у питање рад електросистема. За потпуно формирање квалификованог радника у производњи, потребно је још две до три године специфичне обуке у складу са сложеношћу радних задатака. Непостојање вишегодишње додатне обуке, за конкретне задатке не омогућава нормалан начин производње.

  в) Одлука за спровођење мера: примање у стални радни однос радника ангажованих преко предузећа, за пружање услуга и преко уговора за привремено-повремене послове што се као устаљени облици користе у садашњој пракси.

  г) Одлука о активирању пензионисаних лица која поседују радно искуство у спровођењу задатака на местима на којима недостаје квалификована-додатно обучена радна снага. Да се уз пензију, радно ангажују уз добијање новчане накнада у висини примања стално запослених радника на тим пословима.

  д) Одлука да се попуна упражњених радних места изврши пријемом у радни однос преко јавног конкурса.


27.02.2022. – четрнаеста седница

1. Одлука о прихватању записника са 13. седнице привремене Скупштине народа достојног Србије, одржане дана 24. децембра2021. године у Београду

2. Одлука о избору записничара:

-За избор записничара Тања Мијајев

-За избор два оверивача записника: Срђан Милић и Миле Станковић

3. Одлука да су сви народни посланици на свим нивоима власти смењиви на 30 дана, а председник државе, председник владе, министри и остали запослени у државној администрацији на 180 дана.

4. Одлука да се из евиденције посланика Привремене Скупштине народа достојног Србије бришу:

  а) због смрти - 

    1. Олга Маџаревић, 

    2. Надежда Петровић, 

    3. Милутин Кузмановић

  б) неактивности и недоласка на седнице:

    1. Душан Некић, 

    2. Драгана Биочанин, 

    3. Љиљана Белош, 

    4. Ирена Котарац,

    5. Драган Тошић, 

    6. Предраг Станковић, 

    7. Ведрана Бобот, 

    8. Стеван Косановић, 

    9. Предраг Делић, 

    10. Часлав Дамјановић, 

    11. Саша Грубелић, 

    12. Маријо Кржић

  в) по одлуци Одбора за достојанство и етику Привремене Скупштине народа достојног Србије под бројем: 1-ОДЕ-I-000103/2022, која је јавно објављена, искључује се Добрић Слободан.

  г) због ширења дефетизма и одвраћања народа од покрета Достојни Србије, као и од Привремене Скупштине народа достојног Србије, изјавама да: „не треба озбиљно схватати Привремену Скупштину народа достојног Србиј, чији ће рад кратко трајати“, о чему она лично сведочи, јер је “блиска са Достојнима Србије”, искључује се Ана Никчевић.

5. Одлука да се укине издата дозвола нелегалног Министарства рударства и енергетике нелегитимне власти у Србији, кинеској компанији Зиђин (Serbia Zijin Mining d.o.o. Bor) за истраживање олова, цинка, сребра, бакра и злата, како на подручју три београдске општине: Барајево, Сопот и Вождовац, тако и на целој територији Србије, те да се кинеској компанији Зиђин забрани рад у Србији.

6. Одлука да се у де факто стању најстрожим казнама казне сви учесници у преговорима са кинеском компанијом Зиђин због:

   1. нелегалног учествовања у преговорима без овлашћења, а у име народа Србије;

  2. незаконитих потписивања штетних уговора са иностраном компанијом о недозвољеној експлоатацији блага сваког појединачног држављанина Србије, чији је по Уставу сваки педаљ ове земље.

Ово је предлог слободног држављанина Србије, који је у интересу за земљу и народ;

7. Одлука о прихватању одлуке Привремене локалне самоуправе Зрењанин за доношење одлуке о забрани приватизације фабрике воде у Зрењанину.

   Образложење:

Уговор о јавно-приватном партнерству у вези уступања комуналне делатности пречишћавања воде за пиће у фабрици воде у Зрењанину треба прогласити ништавим јер је супротан јавном интересу грађана Зрењанина. Купац, „Pannonian water“ је регистрован у АПР-у пре два и по месеца са оснивачким улогом од 100 динара. Ово предузеће нема никакве референце за посао пречишћавања воде за пиће, а уговор је склопљен без тендера и без скупштинске одлуке. Основано сумњамо да је опет у питању проневера буџетских средстава грађана Зрењанина. Адреса ове компаније је иста као и адреса фирме Begej water (ћерка фирме Metito из Уједињених Арапских емирата), која је добила посао пречишћавања отпадних вода у Зрењанину.

Правни основ за предлог поништавања овог уговора се налази у чл 6. Закона о комуналним делатностима и чл 5.ст. 1. и 3. Закона о водама.

Вода за пиће је стратешки ресурс и недопустиво је да се пречишћавање и дистрибуција исте ставља у руке домаћим и страним приватним компанијама јер је то повезано са великим ризиком по здравље грађана.


8. Одлуке о прихватању одлуке Привремене локалне самоуправе Зрењанин којом се поништава Закон о измени закона о комуналној делатности из 2018. године по којем је дозвољена приватизација водоснабдевања у Србији.

9. Одлуке о најстрожем кажњавању свих учесника у послу везаном за приватизацију или продаје фабрике воде у Зрењанину. Одмах по наступању де факто стања одговорни ће бити кривично гоњени.

10. Одлуке о прихватању предлога Привремене локалне самоуправе Чукарица о оснивању Иницијативног Одбора за спорт и омладину

   Образложење:

Спорт пружа бројне користи, како за појединце тако и за цело људско друштво, на свим нивоима.То је разлог што се у свим законима којима се уређује спорт истиче да је спорт друштвено корисна делатност, односно делатност од посебног значаја за друштво.


Због тога одређује се да је у општем интересу:

• подстицање развоја спорта, нарочито код деце и омладине

• изградња и одржавање спортских објеката

• подршка деловању гранских националних спортских савеза, олимпијског и параолимпијског комитета, који раде у

интересу спортиста и спортских радника, а не у интересу организованих групација у поменутим савезима и комитетима

• обезбеђивање услова за тренинг спортиста, спортско-рекреативне активности деце, омладине и грађана

• обезбеђивање услова за спровођење међународних такмичења

• додељивање признања и награда за допринос и афирмацијуспорта итд.

Један од битних интереса који треба дефинисати одређеним правилима, јесте брига о врхунским спортистима, кроз обезбеђивање потребних услова за припрему, школовање, стипендирање, заштиту уз доследно примењивање спортских правила итд.

11. Одлука да се за координатора Иницијативног Одбора за спорт и омладину изабере Горан Филиповић из Београда.

   Образложење:

Горан Филиповић је дугогодишњи спортски радник, који се доказао својим радом у спорту и хуманитарним акцијама. Оснивач је и покретач више спортских клубова и пројеката, намењених деци и омладини.


12. Одлука да ми, једини стварни представници слободног народа Србије изјављујемо пред својим народом и пред свим државама света, да србски народ никада неће уводити било какве врсте санкција против братског руског народа. Ако у име земље Србије потекне било какав писмени документ или одлука супротна овој одлуци, тврдимо да то није, а и неће бити одлука србског народа и Привремене Скупштине народа достојног Србије, већ неког појединца или групе чији су интереси супротни интересима србског народа да живи у љубави, разумевању и слози са руским народом. Ми такву одлуку појединца или група сматрамо издајом свог србског народа.

13. Одлука да се Србско-Руском Хуманитарном Центру у Нишу, као и свим запосленима у њему, признаје дипломатски статус, због пружања несебичне помоћи србском народу у свим ванредним ситуацијама до данас показујући велико пожртвовање, поштовање и љубав у складу са вековним пријатељством између два братска народа – руског и србског.

14. Одлука о разрешењу нелегитимног генералног директора РТС – a Драгана Бујошевића који није обављао своју дужност руководиоца јавног сервиса у складу са Уставом и Законима Републике Србије, чиме је ускратио Уставно право свих држављана Србије на објективно, истинито и правовремено информисање. На упражњено место именује се Васко Васовић, врхунски стручњак, са преко 30 година радног стажа у РТС-у. При конкурсу 2020. године за генералног директора јавног сервиса на коме је учествовао није изабран од стране Управног одбора, због чега је преко 2000 запослених РТС-а, петицијом безуспешно тражило његово именовање. Тада је имао огромну подршку свих професионалних домаћих и страних удружења, веома великог броја држављана Србије, као и великог дела наше дијаспоре са свих континената. Васовић је изузетно искрен, частан, истинољубив, правдољубив и достојанствен човек. Ожењен, отац једног детета.

Све одлуке, осим одлука из тачке 6. и тачке 9., ступају на снагу даном доношења.

06.03.2022. – петнаеста седница

1. Одлука о прихватању записника са 14. седнице привремене Скупштине народа достојног Србије, одржане дана 27. фебруара 2022. године у Београду

2. Одлука о избору записничара:

-За избор записничара Тања Мијајев

-За избор два оверивача записника: Срђан Милић и Миле Станковић

 3. Одлука да се поништи осуда о придруживању чланицама Уједињених нација,  које су на Генералној скупштини Ујединих нација осудиле интервенцију Руске Федерације на Украјину, фебруара 2022. године

4. Одлука о кажњавању сваког политичара који је учествовао у доношењу одлуке на Генералној скупштини Ујединих нација, којом се у име Србије и Србског народа осуђује интервенција Руске федерације на Украјину, фебруара 2022.године, као да је „напад“ или „агресија“, а не акт одбране

   Образложење:

У питању је одбрамбени одговор Руске Федерације на осмогодишњу агресију организације НАТО на украјински и руски народ у Украјини,  уз прихватање и сарадњу нацистичке владе Володимира  Зеленског. Након многих мировних покушаја Руске федерације преко преговора и потписиваних споразума који су кршени од стране НАТО-а, а на које међународна заједница није реаговала, интервенција Руске федерације  је уједно и последњи тренутак за борбу и отпор против нечувеног злочина који се спроводио над становништвом Украјине.

5. Одлука да се најоштрије осуди и не прихвата манипулативна изјава председника Српске напредне странке (СНС) који се неистинито представља као председник Републике Србије, а који је у Уједињеним нацијама изразио “бојазан” да ће доћи до “избацивања Русије из Уједињених нације што би омогућило промену Резолуције 1244 која је важна због питања Косова и Метохије“ (пренео РТС).

6. Одлука о покретању поступака ради строгог кажњавања нелегалних предлагача и осталих нелегалних учесника из Србије, на заседању Генералне скупштине Уједињених нација фебруара 2022. године, поводом изјашњавања о тзв. “агресији Русије на Украјину”, а у име србског народа који им то овлашћење никада није дао.

7. Одлука о слању писма Светској здравственој организацији  (у даљем тексту: СЗО), којим се одбијају одлуке донете на састанку СЗО који је одржан у Женеви јануара 2022. године.

   Образложење: 

Циљ потписивања овог уговора са министрима здравља је да Устав СЗО (према Члану 9) у време природних катастрофа или пандемија, добија преимућство над Уставима 189 земаља чланица.

Промењена дефиниција пандемије од пре неколико година омогућава да СЗО може да натера било коју земљу на послушност и да наметне обавезне смернице СЗО јавности које су до тада постојале као препоруке.

8. Одлука да се након успостављања де факто стања процесуирају сви учесници са састанка СЗО у Женеви јануара 2022. године који су се сагласили са одлукама о проширењу уговора из 2005. године, којим се намеће, свим чланицама, преимућство Устава СЗО над Уставима 189 земаља света, а који се супротставља интересима било ког слободног човека у свету.

9. Одлука о подршци Руској Федерацији и руском народу у одлучним акцијама везаним за специјалне операције намењене јачању националне безбедности руског народа и руске државе.

   Образложење:

Прибегавање оружаним мерама је дошло као последица стпрљивих и коректних покушаја да се са НАТО организацијом постигну мировни договори. НАТО је више пута кршио обећања о престанку ширења свог утицаја и угрожавања руских територија. Обећања која су давана Руској Федерацији су кршена.

Претходних осам година, Украјина је коришћена као територија за тајно спровођење специјалних нацистичких и фашистичких операција над цивилима и децом Украјине о чему говоре пронађене и откривене гробнице са сахрањеном децом, и изграђене биолошко - хемијске и друге НАТО лабораторије.  

Све међународне организације, укључујући и УН и ЕУЛЕКС које су тамо обављале службу и биле упознате са свим дешавањима у току тих претходних осам година и нису преузеле апсолутно ништа да то спрече.

10. Одлука да се одмах након успостављања де факто стања, у другом кругу приоритета, обаве све радње потребне за утврђивање начина на који је то чињено и извршилаца најтежих кривичних дела које се тичу деце, а то су: крађа деце, убијања деце, трговина децом, злостављања и злоупотреба деце свих узраста, ма ко чинио та кривична дела

11. Одлука да се сви учиниоци из тачке 10, 15. седнице, казне најстрожим казнама.

12. Одлука да се из евиденције посланика Привремене Скупштине народа достојног Србије брише:

  а) Милош Јовановић - на лични захтев, а због здравственог стања, о чему је путем мејла и поштом обавештена канцеларија Привремене Скупштине народа достојног Србије. 

 

20.03.2022. – шеснаеста седница

1. Одлука  о усвајању записника са 15. седнице Привремене Скупштине народа достојног Србије, одржане дана 06. марта 2022. године у Београду

2. Одлука о избору записничара: 
-За избор записничара Тања Мијајев
-За избор два оверивача записника: Миле Станковић и Татјана Милишић

3. Одлука о поништавању свих одлука Светске здравствене организације, донетих од 16.06.2020.године и на даље. 

   Образложење:

 Привремена Скупштина народа достојног Србије није члан Светске здравствене организације, и као суверена држава није обавезна да прихвати одлуке које умањују суверенитет њеног народа. У Србији је највиши правни акт Устав државе Србије.

4. Одлука  да се због неизмерно великих заслуга за опстанак Србског народа и државе Србије, 

Владимир Владимирович Путин 
Председник Руске Федерације

одликује орденом највишег државног реда Привремене Скупштине народа достојног Србије, предвиђеног за председнике држава, а за нарочите заслуге учињене за Србску државу и народ. 

5. Одлука Привремене Скупштине народа достојног Србије, основане 16.06.2020. године, предложи Одбору за доделу Нобелове награде да се 

Владимиру Владимировичу Путину  
Председнику Руске Федерације 
додели Нобелова награда за мир.

6. Одлука да Привремена Скупштина народа достојног Србије основана 16.06.2020.године, подржи захтев председника Скупштине упућен Радио телевизији Србије, позивајући се на највиши државни акт-Устав државе Србије, да се држављанима Србије омогући приступ уређивању истинитог извештавања преко РТС-а као медија са националном фреквенцијом, што је у поднетим документима наведено.

7. Одлука да се за заменика председника Привремене Скупштине народа достојног Србије изабере Радован Марковић. 

Радован Марковић је дугогодишњи сарадник у остварењу идеја на основу којих је основана Привремена Скупштина народа достојног Србије са значајним доприносима у њеном досадашњем раду.

8. Одлука о стављању ван снаге Закона о социјалној карти (Сл.гласник 14/2021) као и свих подзаконских аката донетих ради спровођења наведеног закона.

9. Одлука о стављању ван снаге Уредбе о изменама уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе. Уредба је донета 03.12.2021. године а објављена у Сл. гласнику 117/2021.

   Образложење:

Наведеном уредбом је знатно проширен круг лица која би била обвезници ПДВ-а, односно имали обавезу да имају фискалне касе приликом обављања своје делатности што би знатно отежало њихов рад, довело их у још тежи материјални положај који је ионако више него тежак. Односи се првенствено на људе који продају своје пољопривредне производе на пијацама, мале занатлије, спортска удружења и др.

10. Одлука о формирању две Вибер (Viber) групе:

1.За делегате Привремене Скупштине народа достојног Србије  

2.За председнике привремених локалних самоуправа, ради лакше комуникације.

11. Одлука да се Оливера Илић као председник Привремене Скупштине народа достојног Србије а и као вршилац дужности Председника државе овлашћује од стране Привремене Скупштине народа достојног Србије да у име државе Србије преговара и евентуално закључује међународне билатералне односе са кнежевином Сан Бернардино.

Све одлуке ступају на снагу даном доношења.


01.04.2022. – седамнаеста седница

1. Одлука  о усвајању записника са 16. Седнице Привремене Скупштине народа достојног Србије, одржане дана 20. марта 2022. године у Београду

2. Одлука  о избору записничара:

-За избор записничара Тања Мијајев

-За избор два оверивача записника: Миле Станковић и Татјана Милишић

3. Одлука за прихватање аудиовизуелног снимка од 25.03.2022. године као записника са првог дела хитне 17. седнице одржане у холу РТС-а.

4. Одлука за одлагање доношења одлуке са првог дела хитне 17. седнице о неплаћању ТВ претплате, кроз рачун за електричну енергију

   Образложење:

Због евентуалних проблема са неуставним Законом о извршитељима и њиховим манипулацијама, које би становништву донело више штете него користи, изгласавање ове одлуке се одлаже до даљњег.

5. Одлука о смењивању свих чланова Савета Републичке Радиодифузне Агенције (РРА) због лошег пословања и непоштовања како интерних аката тако и Закона и Устава.

    Образложење:

 Пословањем супротним основним начелима рада, Закона о медијском информисању и Уставу Србије, а пре свега због неистинитог, необјективног извештавања и стварања погрешне слике о догађајима важним за живот људи. Ускративши тачне и благовремене информације, РТС је начинио ненадокнадиве штете држављанима Србије, а савет РРА као контролно тело није реаговао, ни у једној од наведених ситуација: 

- ћутао је о стању и животним условима нашег народа у окупираној покрајини Косово и Метохија;

- преко јавног сервиса ширени је страх и паника међу становништвом и манипулација  пројектом ковид19 који је познат још од 2012. године;

- учествовао је у необавештавању о новим облицима ратовања о којима је имао потпуна сазнања, а становништво није информисао;

- ћутао је о истинитим активностима Руске Федерације на сузбијању нацизма у Украјини;

- није објаснио неуставно стање које је настало 03.06.2020. године, као и правни вакум настао у том периоду као ни догађања 16.06.2020. године када је формирана Привремена Скупштина народа достојног Србије;

- ћутао је о томе да је тада формирана суверена држава Србија. Ту чињеницу је поменуо једино Цвијетин Миливојевић који је у емисији РТС-а питао колеге „Шта ћемо да радимо са 16.06.2020. године?“;

- ћутао је о томе да су 16.06.2020. године поништени сви штетни уговори за србски народ склопљени од 2000. године до данас и да то зна цела светска јавност, а Србија мисли да су важећи;

- РТС је ћутао, а ћути и данас о издајничким агендама које спроводе нелегалне и нелегитимне власти;

- о разрешењу дотадашњег председника Републике Србије Александра Вучића и челних људи, о смени свих судова, тужилаштва, војске и полиције – се ћути;

- скривањем информација омогућено је игнорисање истине, НАТО савезу и другим страним факторима вршење погубног штетног утицаја на становништво Србије и непријатељско харање по земљи;

- скрива се истина да се од 16.01.2022. године на Тргу Николе Пашића бр.13 – на платоу испред здања Народне Скупштине у Београду, од стране народа даје двадесетчетворочасовна подршка Привременој Скупштини народа достојног Србије;

- не говори се о економском, финансијском, моралном, образовном, војном, историјском и културолошком страдању србског народа и његовом уништавању па зато народ не зна да су издајници сви који сада учествују као кандидати на изборима, а народ гледа на њих као на часне људе.

Предходна листа је само део примера иако је био дужан да спречи уочене манипулације информацијама и стварање погрешне слике о догађајима важним за живот свих држављана Србије, РТС је ћутао, а РРА се слагала са тим.

Након завршетка седнице председник Привремене Скуштине народа достојног Србије је позвала скупштинске делегате на поновну предају докумената у Радио телевизију Србије што је прихваћено те су сви у том правцу и кренули.


07.04.2022. – осамнаеста седница

1. Одлука  о прихватању записника са 17. седнице Привремене Скупштине народа достојног Србије одржане дана 01.04.2022. године у Београду

2. Одлука о избору записничара:

-Записничар: Тања Мијајев

-Оверивачи записника: Миле Станковић и Татјана Милишић

3. Одлука да Привремена Скупштина народа достојног Србије у име србског народа и државе Србије донесе LEX SPECIALIS којим се од Руске Федерације тражи помоћ, да у сарадњи са државом Србијом на територији Косова и Метохије изврши реватилизацију тла, вода и ваздуха чије је нарушавање последица дејства НАТО снага почевши од 1999. године, реватилизацију и стављање у функцију електро-енергетског система, рудника, телекомуникационог система и водоснабдевања, да успостави стање безбедно за живот и здравље свих становника Косова и Метохије као и ревитализацију резолуције 1244 и поништавање Бриселоског споразума који је уништио територијалну целовитост и сувереност Републике Србије и којим су уз грубо кршење Устава ДЕ ФАКТО предане све институције на територији Косова и Метохије.

   Образложење:

Освајачким бомбардовањем Савезне Републике Југославије од 24. марта до 10. јуна 1999. године у операцији „племенити наковањ“ познатијој као „милосрдни анђео“ била је завршена фаза рата на Косову и Метохији. То је било друго важније војно уплитање НАТО-а након бомбардовања Републике Српске у операцији „намерна сила“ 1995. године и највећи војни сукоб у Европи, а на простору Србије и Црне Горе од времена Другог светског рата. Наспрам Југославије је стајао НАТО савез састављен од следећих држава: САД, Енглеска, Немачка, Француска, Шпанија, Италија, Канада, Турска, Белгија, Холандија, Норвершка, Данска, Португалија (преко уступања ваздушног простора), Аустрија, Словенија, Хрватска, БИХ, Македонија, Албанија, Мађарска, Бугарска и Румунија.

У рату је употребљено преко 1031 авион и 30 подморница.

НАТО је 24. марта 1999. године у 19:45h почео ваздушне нападе на војне циљеве у Социјалистичкој Републици Србији. Ваздушни удари су се касније проширили на привредне и цивилне објекте. У нападима који су трајали 78 дана тешко су оштећени инфраструктура, привредни објекти, школе, здравствене установе, медицинске куће, споменици културе, цркве и манастири. Материјална штета која је нанета СРЈ је преко 140 милијарди америчких долара. Убијено је око 3500 људи, рањено више од 12000 лица.

10. јуна након потписивања војно-техничког споразума о повлачењу југословенске војске и полиције са Косова и Метохије, у Савету безбедности је усвојена резолуција 1244 по којој СР Југославија (сада Србија) задржава суверенитет над Косовом и Метохијом али оно постаје међународни протекторат под управом УНМИК-а и КФОР-а.

НАТО агресија на Србију и њена окупација настављена је до данас. Одвија се преко бројних видљивих и невидљивих начина, преко србских издајника у власти са тешким последицама по србски народ. Народ се суочава са разореношћу инфраструктуре, загађености земљишта, воде и ваздуха. Угрожено је здравље људи, биљака и животиња експерименталним употребама хемијских и биолошких средстава ратовања као и осиромашеног уранијума баченог у великим количинама током бомбардовања из ваздухоплова на Косово и Метохију чије разорне последице по живот и здравље трпи поробљени народ Србије а нарочито Косова и Метохије.

Целокупни простор Косова и Метохије електроенергетски и телекомуникациони систем, рудници, предузећа за водоснабдевање, језера и сви водотокови, железнички, путни и ваздушни саобраћај припадају држави Србији и сваком њеном појединачном држављанину од памтивека, а противзаконито су одузети и препуштени нестручном и недомаћинском управљању поробљивача.

На Косову и Метохији су присутни нарко картели и паравојне формације које спроводе страховладу под покровитељством НАТО-а што угрожава безбедност људи, њихово здравље и животе на целој територији.

4. Одлука којом Привремена Скупштина народа достојног Србије утврђује резултате избора одржаних 03. априла 2022. године – НИШТАВНИМ.

   Образложење:

Избори који су од стране нелегитимних узурпатора власти расписани и спроведени 

03. априла2022. године ништави су из следећих разлога:

  1. Расписани су противно Уставу и Законима државе Србије;

  2. Расписани су од органа који за то нису били овлашћени; 

  3. Председник Републике Србије је разрешен 17.6.2020.год. те није имао права да распише парламентарне изборе; 

  4. Председник Народне Скупштине која је изабрана на неуставним изборима одржаним дана 21.6.2020. год. не може да распише председничке изборе; 

  5. Једина институција која по Уставу и Закону може да распише изборе у Србији је Привремена Скупштина народа достојног Србије која је у складу са домаћим и међународним правом конституисана дана 16.6.2020. год. ; 

  6. Чланове Републичке изборне комисије је Привремена Скупштина народа достојног Србије разрешила дана 17.6.2020. год. ; 

  7. Такозвани ,,избори“ су обављени у време апсолутног медијског мрака и медијске манипулације; 

  8. Изостао је период од најмање 6 месеци у којима би био обезбеђен равноправан приступ свим кандидатима и учесницима на овим изборима, како јавности тако и медијима; 

  9. Законом је одређено да се попис становништва обавља по једанпут на сваких десет година. То је требало да буде обављено 2021.год., у ситуацији када се не зна тачан број становника јер попис становништва није спроведен говорити о легалним изборима у Србији је бесмислено; 

  10. Дуго присутна манипулација са несређеним бирачким списковима у kојима је до 2016. год. било уписано 1.764.000 покојника као активних бирача који се злоупотребљавају до данас за креирање изборних резулата. 

5. Одлука о забрани извоза животних намирница из државе Србије.

6. Одлука о упућивању јавног протестног писма СЗО у име народа Србије о неприхватању потписа на било ком уговору, споразуму или било каквој сагласности коју је дао развлашћени министар здравља Златибор Лончар.

7. Одлука да се забрани вакцинација деце и младих против ХПВ вируса.

8. Одлука о забрани прикупљања података из вакциналних картона деце на целој територији државе Србије.

9. Одлука да се прихвати предлог укључивања у број посланика Привремене Скупштине народа достојног Србије следећих држављана Србије: 

Александар Јовановић, Зоран Милановић, Ненад Ружић и Игор Дунђер.

10. Одлука  да се потврди чланство свих новопримљених скупштинских посланика до данас.

11. Одлука да се због учињених кривичних дела велеиздаје најстроже казне: 

  а) организатори нелегалних избора одржаних 03. априла 2022. године ; 

  б) пријављени кандидати као и сви учесници на изборима одржаним  03. априла 2022. године

Све одлуке ступају на снагу даном доношења.


14.05.2022. – деветнаеста седница

1. Одлука  о прихватању записника са 18. седнице Привремене Скупштине народа достојног Србије одржане дана 07.04.2022. године у Београду

2. Одлука о избору записничара и оверивача записника:

   -Записничар: Тања Мијајев

   -Оверивачи записника: Миле Станковић и Срђан Милић

3. Одлука да се у де факто (de factо) стању изврши корекција евиденције људи у матичним књигама суверене државе Србије, како би се наметнуто робовско обележавање људи (ткз. Capitis diminutio maxima) кориговало, и лична имена и презимена уписују сходно правопису нашег језика.

Образложење:

Од 2001. године потписивањем  Унидроит споразума Србски народ је сврстан у најнижу категорију робова на свету, а спровођење овог уговора се између осталог манифестовао наметнутим начином уписивања имена и презимена људи у личним документима свим великим словима ткз, Capitis diminutio maxima, што значи „Највећи или најсвеобухватнији губитак статуса. Тиме је човеково стање промењено из стања слободе у стање ропства, када је постао роб. Човеку су одузета сва права држављанства и сва породична права.“  Ова корекција се мора извршити јер је  од 16.06.2020. године, наступила видљива и суштинска промена када је Србија постала суверена земља, а њеним држављанима враћен статус слободних људи.

4. Одлука о испитивању пијаћих вода у Србији и одбацивању употребе било које врсте штетних адитива, као и забрани додавања Флуора и других штетних хемијских елемената у пијаћу флаширану или воду из водовода.

5. Одлука да се у де факто (de factо) стању процесуира сваки појединац за кога се утврди да је кршио одредбе претходне одлуке из тачке 4. и који је директно или индиректно имао сазнања или учествовао у процесу третирања пијаће воде штетним хемијским адитивима. 

6. Одлука о укидању свих тренутно постојећих пословних банака од којих ни једна не ради у корист домаћег становништва, као и свих осталих пратећих институција, првенствено кредитног бироа путем којег се народ Србије држи у стању финансијског ропства.

7. Одлука да се све пресуде Хашког трибунала, које су донете до данас, а односе се на Србију и Србски народ УКИНУ.

8. Одлука да се спроведе у дело потписани споразум из 2001. године између државе Србија и Црна Гора и народа на територији Бујановца и Прешева, а о изради дела пута у дужини од 1,46 км између ове регије и границе што би скратило досадашњи пут ка Македонији за 60 км и тиме олакшало путовање становништву, као и да се спроведе у дело потписани споразум о изградњи магацина за брашно на територији Косова и Метохије из кога би се становништву, без обзира на националност, брашно продавало по велепродајним ценама.

9. Одлука да се процесуирају сви актери од 2000-те године који су онемогућили да се правоснажна пресуда против НАТО земаља спроведе у дело.

   Образложење: 

Тадашњем председнику СРЈ др Војиславу Коштуници је дошао француски министар спољних послова који је наредио да се та пресуда укине. Након тога је наредио да се укине и војно правосуђе Савезне републике Југославије и да све пређе у надлежност редовних судова након чега је било омогућено да тада поступајуће судије врховног суда даље не процесуирају кривични предмет против вођа НАТО пакта. Овим је, и без укидања осуђујуће пресуде, у време трећестепеног одлучивања пред Врховним војним судом, самим његовим брисањем из правосудног система осуђујућа НАТО пресуда пропала као кроз решето и нико је више из те прашине није подигао.

10. Одлука да се сви актери злочина над Србијом и њеним народом казне.

11. Одлука да се казне сви политичари који су учествовали у испоручивању Србских генерала и политичара Хашком трибуналу.

12. Одлука да се казне сви који су учествовали у аболирању албанских држављана који су учествовали у злочинима над србским народом, мушкарцима, женама, децом, тек рођеним бебама и старим људима.

13. Одлука да се ХИТНО, БЕЗ ОДЛАГАЊА донесе одлука о извршењу дела Резолуције 1244 који се односи на утврђени број присутних војника и полиције на Косову и Метохији.

14. Одлука да се сви службени подаци и релевантне чињенице из рада Привремене Скупштине народа достојног Србије од њеног оснивања 16.06.2020. године из електронске форме у којој су чувани и бележени пренесу у папирну форму штампаног издања „СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ“ које ће обухватити период од 16.06.2020. до данас као што га обухвата и постојећа електронска форма и преко којих ће Привремена Скупштина народа достојног Србије надаље наставити објављивање својих службена – трошковима теретити буџет Србије.

15. Одлука да се за потребе Привремене Скупштине народа достојног Србије из државног буџета Републике Србије издвоје новчана средства за плаћање следећих трошкова:

 • -изнајмљивање канцеларијског простора, његово одржавање у грађевинском, естетском и хигијенском смислу
 • -плаћање трошкова утрошене електричне енергије, комуналних трошкова
 • -плаћање пореза
 • -плаћање телефонских услуга за фиксну и мобилну телефонију за 120 службених фиксних и мобилних телефона
 • -плаћање и одржавање и замена мобилних телефона
 • -плаћање интернет услуга
 • -куповину 110 рачунара и њихово одржавање
 • -плаћање стенодактилографа или сниматеља електронском опремом аудио и видео записа Седница Привремене Скупштине народа достојног Србије и локалних самоуправа
 • -надокнађивање трошкова горива за возила коришћена у службене сврхе
 • -накнада за плаћање три возача
 • -плаћање поправке и одржавање возила за службене сврхе 
 • -обезбеђивање средстава за формирање возног парка од три возила и њихову куповину
 • -плаћање трошкова за формирање иностраног бироа и плаћање преводиоца по потреби
 • -плаћање дневница за трошкове службених путовања у земљи и иностранству
 • -плаћање трошкова за службена путовања у земљи и иностранству
 • -плаћање трошкова репрезентације
 • -обезбеђивање средстава за отварање телевизијског канала са националном фреквенцијом
 • -обезбеђивање средстава за студијску техничку опрему и плаћање уредника програма, водитеља, сниматеља, техничког, административног и помоћног особља
 • -обезбеђивање средстава за оснивање и рад нове радио станице са националном фреквенцијом Привремене Скупштине народа достојног Србије
 • -обезбеђивање средстава за оснивање и рад листа: „Службених новина“

   Образложење:

Привремена Скупштина народа Србије(касније Привремена Скупштина народа достојног Србије), формирана 16.06.2020. године након једанаестог сазива Народне Скупштине Републике Србије која је конституисана 03.06.2016. године није обављала своју надлежност из чл. 99 Устава Републике Србије у пуној мери. Пошто на дан оснивања Народног сабора наше Привремене Скупштине, мандат владе који је трајао до 03.06.2020. године и истекао паралелно са истеком мандата која је ту Народну Скупштину изабрала. 

Привремена Скупштина народа достојног Србије од стране народа изабрана и конституисана као законодавно и извршно тело Србије и доноси одлуке које ће убудуће доносити Влада. Живимо и постојимо у тешким и свакога дана све тежим условима и доносе се хитне одлуке. Наше законодавно и извршно тело је привремено и подразумева успоставу свих органа власти по редовној процедури, што тек треба да наступи. Доносимо одлуке којима ћемо укинути препреке које стоје на путу формирања државе. У досадашњем раду од оснивања 16.06.2020. године све трошкове везане за послове Привремене Скупштине народа достојног Србије и локалних самоуправа су сносили сами посланици из личних средстава. Насупрот томе све политичке странке и њихови припадници злоупотребљавајући вољу Србског народа, користе и оштећују буџет на различите незаконите начине, као да су легални и легитимни. Због неистинитог и обесмишљавајућег извештавања медија и манипулисања, народ није обавештен о постојању народне државе. То је основни разлог због којег народ не пружа подршку својој новој народној држави. Захтевамо да се буџет Србије усклади са одлукама Привремене Скупштине народа достојног Србије, без обзира на одлуке страних корпорација, Уједињених нација и Европске уније, а у складу са Уставом и Законима Србије. Трошковима теретити буџет Србије јер Привремена Скупштина народа достојног Србије на то има право.

16. Одлука да се ХИТНО донесе одлука о рефундирању трошкова које је Привремена Скупштина народа достојног Србије имала од 16.06.2020. године до данас, а које је подмиривао радни тим Народног покрета „Достојни Србије“ и чланови Привремене Скупштине народа достојног Србије личним средствима. Трошкове књижити на терет буџета Србије.

17. Одлука да се у свим предшколским и школским установама забрани спровођење свих програма предвиђених и плаћених од стране Европске уније, невладиних организација и осталих светских организација и странаца од 2000. године до данас.

18. Одлука да се у оквиру Министарства правосуђа при канцеларији председника Привремене Скупштине народа достојног Србије формира интервентни тим за очување Устава и Закона.

19. Одлука да се због неактивности а услед исељавања из Србије разреши дужности заменик председника Привремене Скупштине народа достојног Србије Југослав Јаневски.

20. Одлука о укидању високообразовног система предвиђеног Болоњском конвенцијом и враћање на програм и начин рада високог школства претходно важећег у Србији.

21. Одлука о забрани спровођења и примене у Србији свих одлука и активности Клауса Шваба, Уједињених нација, Европске уније и Светске здравствене организације, које нису у складу са Уставом Србије, а спроводе се у циљу даљег одвођења Србије у суноврат.

22. Одлука да се укине и забрани свака манифестација ЛГБТКИА-а (LGBTQIA) и свих у будућности насталих групација и свих организација које су супротне Србским традиционалним вредностима, а које нису у складу са Божијим и природним Законима.

23. Одлука да се Видовдан прогласи државним празником.

24. Одлука да се као Државни празник укине 1. Мај.

   Образложење:

Пре 1889. године од када се 1. мај званично слави као међународни празник рада, од 8. века се под њега подводе обредни празници. Неки су подразумевали жртвовање деце и извођење оргија, што су разлози за престанак прослављања овог датума у Србији.

Све одлуке ступају на снагу даном доношења.


16.06.2022. – двадесета СВЕЧАНА седница

ЗАПИСНИК ДВАДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ - „СВЕЧАНА СЕДНИЦА“
ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ НАРОДА ДОСТОЈНОГ СРБИЈЕ можете наћи ОВДЕ.


17.06.2022. – двадесет прва седница

1. Одлука  о прихватању записника са 19. седнице Привремене Скупштине народа достојног Србије одржане дана 14.05.2022. године у Београду

2. Одлука о избору записничара и оверивача записника:

-Записничар: Тања Мијајев

-Оверивачи записника: Миле Станковић и Татјана Верушевић

3. Одлука о обавештавању јавних извршитеља да је Закон о извршењу и обезбеђењу престао да важи дана 12.07.2020. године

4. Одлука о забрани одржавања геј параде (EuroPride-a), чије одржавање је планирано у периоду од 12. до 18.09.2022. године у Београду

5. Одлука да се о забрани одржавања геј параде (EuroPride-a) обавесте сви релевантни субјекти који учествују у њеном планирању, припреми и спровођењу

6. Одлука о давању овлашћења и одређивању лица које ће Србско-Руском хуманитарном центру у Нишу лично доставити одлуку донету на 14. седници Привремене Скупштине народа достојног Србије о давању дипломатског статуса Србско-Руском хуманитарном центру у Нишу и појединцима у оквиру центра.

7. Одлука о измени одлуке о корекцији евиденције људи у матичним књигама суверене државе Србије, донетој на 19. седници, под тачком 3: из првог става бришу се речи де факто (de facto), тако да одлука гласи:

Врши се корекција евиденције људу матичним књигама суверене државе Србије, како би се наметнуто робовско обележавање људи (тзв. Capitis Deminutio Maxima) кориговало и лична имена и презимена уписивала сходно правопису нашег језиика.

8. Одлука о измени одлуке са 19. седнице, под тачком 5: Из првог става бришу се речи де факто (de facto), тако да одлука гласи:

Процесуираће се сваки појединац за кога се утврди да је кршио одредбе одлуке о забрани додавања Флуора и других штетних хемијских елемената у пијаћу флаширану или воду из водовода и који је директно или индиректно имао сазнања или учествовао у процесу третирања пијаће воде штетним хемијским адитивима. 

9. Одлука о допуни одлуке о издвајању из буџета Републике Србије новчаних средстава за плаћање трошкова за потребе рада Привремене Скупштине народа достојног Србије, донетој на 19. седници под тачком 15: врши се нумерација свих ставки, и после броја 20. додаје у наставку број,

21. обезбеђивање средстава за плате: Председника Привремене Скупштине народа достојног Србије и заменика председника.

Досадашња ставка 21. постаје ставка 22.

После ставке 22. додаје се,

23. обезбеђивање средстава за плате 250 посланика Привремене Скупштине народа достојног Србије

10. Одлука о формирању Штаба за очување здравља људи и целокупне животне средине, чији је задатак да врши испитивање квалитета ваздуха, воде, хране и медикамената.

11. Одлука да се седница Привремене Скупштине народа достојног Србије одржана јуче 16. јуна 2022. године додатно обележи и редним бројем 20 – „Свечана седница“. А данашња седница од 17. јуна 2022. године да се обележи бројем 21, као следећа у низу.

Све одлуке ступају на снагу даном доношења.


26.06.2022. - двадесет друга седница

Дана 26. Јуна 2022. године, лета Господњег, одржана је двадесетдруга седница привремене Скупштине народа достојног Србије на платоу испред Манастира Раваница, Кнеза Лазара б.б. Сење и донете су следеће:


1. Oдлукa да се записници са 20. Свечане седнице Привремене Скупштине народа достојног Србије, одржане дана 16.06.2022. године у Београду и 21. седнице Привремене Скупштине народа достојног Србије, одржане дана 17.06.2022. године, због обимног материјала припреме у наредном периоду и усвоје на 23. седници.

2. Одлука: изабрани су записничар Весна Симић и оверивачи записника: Милана Митровић и Миле Станковић

3. Одлука о враћању означавања године из старог србског календара у званичну употребу.

   Образложење:

До сазнања прецизних података везано за дан и месец из старог србског календара користиће се важећи календар за означавање дана и месеца, док ће се године користити из старог србског календара. Потребно је у наредном периоду доћи до поузданог знања о старом календару, чији је покушај заборава досадашњој србској култури историји и народу начинио велике штете.

4. ПОВУЧЕН предлог одлуке да се свим хотелијерима који приме припаднике геј параде на преноћиште у де факто стању доживотно и трајно одузму дозволе за рад, након Амандмана посланице Јелене Обрадовић, која је иначе и генерални секретар еснафа угоститеља Србије.

5. Одлука да се разреше сви начелници у полицијским станицама, полицијским управама, командири и шефови служби, управа и станица, а да се наименовање нових руководилаца изврши на предлог запослених у полицијским станицама.

6. Одлука да се у де факто стању врати новац који је срамно одузет за путарину на наплатним рампама сваком руском возилу са санитарном помоћи, пристиглом за помоћ приликом вештачки изазваних поплава у Обреновцу 2014. године.

   Образложење:

Док су на српским путевима до Обреновца за руске хумнитарце са пуним камионима хуманитарне помоћи рампе биле затворене све док не плате путну таксу за свако возило које је носило помоћ српском народу, за возила земаља НАТО пакта, за слободан пролазак без икаквог наплаћивања путне таксе, рампе су биле високо подигнуте.


7. Одлука да Привремена Скупштина народа достојног Србије, која је о срамној појави из тачке 6. дневног реда сазнала из поузданих извора дана 24.06.2022. године, пошаље званично извињење Амбасади Русије у Београду.

*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.

НАПОМЕНА:
На данашњој седници није спроведено обавезно уписивање присуства делегата у листе евиденције које су на свакој седници обавезне и додатак су уз сваки записник. Дошло је до несналажења лица које обавља тај посао.
Број присутних делегата у посети манастиру Раваница је био толико велики да се може поуздано рећи да је постојао кворум за одлучивање по тачкама дневног реда. Седница је снимана, те се прегледом видео записа ова чињеница може и проверити.


31.07.2022. - двадесет трећа седница

1. Одлука о усвајању записника са 22. седнице одржане дана 26.06.2022. године у Раваници.

2. Одлука о избору записничара и оверивача записника.
Записничар је - Даница Десанчић
Оверивачи записника су - Борислава Митровић и Јелена Топаловић Николић.

3. Одлука о започињању државног процеса за повраћај у Србију најраскошније Србске средњевековне књиге из XIV века штампане за Србски двор, а украдене од стране аустријских официра 1688. године из манастира Привина глава (некадашњи Прњавор), а која се и дан данас чува у државној библиотеци у Минхену. Књига је по значају и вредности већа од Мирослављевог јеванђеља.

4. Одлука да се од Патријаршије Србске православне цркве затражи изјашњење да ли треба дозволити одржавање шестодневне међународне сатанистичке манифестације чије одржавање је предвиђено за период од 12. до 18. септембра, а која Београд треба да претвори у Содому.

5. Одлука да се од Патријаршије Србске православне цркве затражи помоћ у спречавању одржавања међународне шестодневне ЛГБТ параде.

6. Одлука да се од Патријаршије Србске православне цркве затражи да свештенство стане испред Србског народа у Београду и да од првог дана предвиђеног за међународно окупљање ЛГБТ популације и наредних шест дана трајања содомистичке манифестације стоје у шпалиру испред посланика Привремене Скупштине народа достојног Србије и другог окупљеног народа.

7. Одлука да се свим хотелијерима који приме припаднике геј параде на преноћиште, у де факто стању доживотно и трајно одузму дозволе за рад.

8. Одлука да сваки заменик председника Привремене скупштине народа достојног Србије може да има још по два заменика.

Председница је тачке 9., 10. и 11. из дневног реда објединила у оквиру 11. тачке Кадровске промене, а у оквиру ове тачке, издвојила три подтачке А, Б и В.

Тачка 11. подтачка А. Одлука о брисању из евиденције следећих посланика Привремене скупштине народа достојног Србије:
-Вера Ћирић (због неактивности и недолазака на седнице)
-Предраг Биочанин (због неактивности и недолазака на седнице)
-Дејан Ђукић (због неактивности и недолазака на седнице)
-Филип Топић (због неактивности и недолазака на седнице, али и због личне одлуке коју је писмено доставио Привременој скупштини народа достојног Србије).

Тачка 11. подтачка Б. Одлука за избор нових заменика председника Привремене Скупштине народа достојног Србије

  1. Милана Митровић из Београда, Стари град
  2. Маријана Лазић из Београда, Звездара
  3. Јелена Симић из Београда, Обреновац.

Тачка 11. подтачка В. Председница Привремене скупштине народа достојног Србије Оливера Илић доноси следећу ОДЛУКУ: Разрешавају се дужности заменика председника Привремене скупштине народа достојног Србије:

  1. Наташа Ковачевић,
  2. Зоран Кочовић и
  3. Душанка Трифунов.

*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.


14.08.2022. - двадесет четврта седница

Из техничких разлога, посланицима нису достављени записници предвиђени за разматрање и усвајање у оквиру прве тачке предложеног дневног реда за 24. седницу.

Донета је одлукa да се тачка 1. предложеног дневног реда која гласи: Предлог одлуке о усвајању записника са 20. одржане 16.06.2022. године, записника са 21. седнице одржане 17.06.2022. и записника са 23. седнице, одржане дана 31.07.2022. године, разматра на наредној седници, након што посланицима буде достављен материјал.

Након усвајања ове одлуке и брисањем тачке 1, исправљен је редослед преосталих тачака дневног реда за 24. седницу.

1. Одлука о избору Данице Десанчић за записничара, а Бориславе Митровић и Јелене Топаловић Николић за овериваче записника.

2. Одлука о забрани продаје оружја произведеног у Србији, Украјини и посредницима.

3. Одлука да се произвођачи оружја у Србији обавежу да пре склапања купо-продајног уговора знају финалног корисника, како би се избегло да преко преподаваца и посредника оружје из Србије поново нађе код нациста или терориста.

4. Одлука да се сторнирају све испоруке оружја и убојитих средстава Украјини за које су до сада потписани уговори (и са потписницима) на неодређено време.

5. Одлука да се Привремена скупштина народа достојног Србије у име Србског народа јавно огради од појављивања оружја пореклом из Србије на страни Украјниских нациста и да достави извињење народу Лугањске и Доњецке Народне Републике, као и представницима свих жртава сваког оружја пореклом из Србије.

6. Одлука да се свим директорима васпитно-образовних установа у Србији, васпитачима, учитељима, наставницима, професорима трајно одузме лиценца и забрани рад у професији, уколико дозволе промоцију ЛГБТ агенде на свом радном месту.

7. Одлука да се свака привремена локална самоуправа народа достојног Србије укључи у реализацију одлуке Привремене скупштине народа достојног Србије са 23. седнице тачка 4. дневног реда: „Одлука да се од Патријаршије Србске православне цркве затражи изјашњење да ли треба дозволити одржавање шестодневне међународне сатанистичке манифестације чије одржавање је предвиђено за период од 12. до 18. септембра, а која Београд треба да претвори у Содому.“

8. Одлука да се свака привремена локална самоуправа народа достојног Србије укључи у реализацију одлуке Привремене скупштине народа достојног Србије са 23. седнице тачка 5. дневног реда: “Oдлукa да се од Патријаршије Србске православне цркве затражи помоћ у спречавању одржавања међународне шестодневне ЛГБТ параде”.

9. Одлука о укидању службе при Центрима за социјални рад која се бави одузимањем деце од родитеља и смештањем у хранитељске породице.

   Образложење.

Уколико су родитељи способни, или један од родитеља који се стара о детету/деци, а примања не задовољавају мере које је донело Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 2017. године, преусмерити средства намењена старатељима на родитеље уколико родитељи савесно обављају родитељске дужности, да су психички стабилни, нису насилни, нису промискуитетни, а ниских су материјалних средстава. Овом одлуком штитимо децу да остану са родитељима јер је забележено више случајева бежања деце из хранитељских породица, као и случајева одузимања деце од родитеља и смештања код особа које нису погодне да се старају о деци (психички лабилни, сексулано девијантни и др.).


10. Одлука о формирању Народне милиције.

Образложење:
Због безбедоносних изазова у којима се Србија налази и у којима ће се налазити у наредном периоду формира се Народна милиција која ће имати вишеструку улогу у држави. Сваки пунолетни држављанин Србије може да буде члан народне милиције. Пријем ће се вршити на платоу испред Скупштине, Трг Николе Пашића 13, у Београду, у белом шатору.


11. Одлука да се за в.д. директора Народне милиције именује Јелена Симић.

Образложење:
Јелена Симић је 10 година службеник у полицијској станици у Обреновцу. Суспендована је 7 месеци због поштовања Устава Републике Србије, односно због пружања подршке Привременој скупштини народа достојног Србије. На терет јој је стављено тешко кривично дело јер је како су навели рушила углед Министарства унутрашњих послова МУП-а.


*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.


21.08.2022. – двадесет пета седница

1. Одлука о избору Милане Митровић за записничара, а Данице Десанчић и Милета Станковића за овериваче записника.

2. Одлука о одбацивању Предлога Одлуке Одбора за достојанство и етику о изрицању опомене председници Привремене Скупштине народа достојног Србије Оливери Илић због невођења рачуна о достојанству и примерености речи у говору на 23. седници.

3. Одлука да сви посланици добију лични документ са сликом да је посланик Привремене Скупштине народа достојног Србије као што сваки пунолетни грађанин има личну карту.

4. Одлука о поништењу споразума бивше Владе Србије и компаније Хуавеји (Huawei) којим је граду Нишу дат статус тзв. паметног града и подношење кривичних пријава против потписника и лица која су у име града Ниша учествовала у томе.

5. Одлука о расформирању и распуштању свих Адвокатских комора у Републици Србији, као и одузимање лиценци великом броју адвоката, који наступају као продужена рука дубоке државе.

Образложење: Имајући у виду, пре свега, то да ниједна Адвокатска комора у Републици Србији преко адвоката учлањених у исте, народу РС није указала на неуставно и противзаконито имплементирање ИПАП и СОФА споразума, неуставним и незаконитим увођењем у правосудни систем институте јавног бележништва и јавних извршитеља, те није пружила никакав вид одбране Устава и заштите повређених, а Уставом загарантованих, основних људских права и никакав вид одбране и поштовања закона и законитости због увођења ових инстутута, који нашим Уставом нису предвиђена, сматрамо да ниједна Адвокатска комора у РС, као и адвокати учлањени у исте, не раде у служби и интересу народа, већ искључиво у сопственом интересу и интересу бивше власти и њихових налогодаваца.

6. Одлука Привремене скупштине народа достојног Србије о признању Доњецке Народне Републике и Луганске Народне Републике.

*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.


03.09.2022. – двадесет шеста седница

1. Одлука о стављању ван снаге Одлукe Привремене Скупштине народа достојног Србије која је донета у Београду дана 19.09.2021. на 12. седници под тачком 7., а која се односи на Синдикат запослених полиције и његово деловање.

2. Одлука којом се в.д. директор Народне милиције овлашћује за доношење аката којима ће се извршавати одлука Привремене Скупштине народа достојног Србије о формирању Народне милиције донете дана 14.08.2022. године на 24. седници Привремене Скупштине народа достојног Србије у Београду, а којим актима ће се ближе одредити: ко може бити припадник Народне милиције, које услове мора испуњавати да би био припадник Народне милиције, поступак пријема лица у редове Народне милиције, издавање докумената њеним припадницима, која су овлашћења и које су обавезе припадника Народне милиције у вршењу службе, под којим условима припадници Народне милиције могу држати и носити оружје и муницију и друга средства принуде, под којим условима, у коју сврху и према коме припадници Народне милиције могу употребити средства принуде.

3. Одлука да се в.д. Народне милиције овлашћује да у сарадњи са стручном службом Привремене Скупштине народа достојног Србије може израдити, донети и објавити Правилник о раду Народне милиције, али и друге потребне одлуке којима ће бити регулисан њен рад.

*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.


11.09.2022. – двадесет седма седница

1.Одлука да се оформи Одбор за природну медицину и друге сродне науке. За координатора именована је Марија Бојовић из Земуна.

Образложење: Како смо сведоци тешких времена у којима се налазимо и свесни чињенице да смо постали медицински заморчићи, желимо да се вратимо изворном духовном лечењу што би обухватало лечење које су практиковале наше баке, па до нових научно доказаних метода које нису штетне по људски организам ни околину.

2.Одлука да се на локалном нивоу попишу сви медијски извештачи од стране локалних самоуправа, да се свим медијским кућама упуте дописи и акт упозорења да у року од 7 дана од дана пријема обавештења прекину једнострано извештавање, ширењем лажи, страха и панике.

3.Одлука да се од Привремене Скупштине народа достојног Србије омогући дозвола свакој локалној самоуправи, као и приватним лицима који имају пребивалиште на подручју општине, а који би учествовали на конкурсу за доделу фреквенција и добијања права да се баве емитовањем радио или ТВ програма у домену општинских просторних оквира уз услов да извештавају независно, благовременмо, непристрасно и истинито.

Образложење: У претходном дугогодишњем периоду многа лица која су се бавила извештавањем нису добили право да то и наставе, а позадина свега тога је политичка неподобност и коректно бављење новинарском професијом која се огледа у ширењу истине и благовременом, непристрасном извештавању народа.

4.Одлука о хитној забрани свих активности које нарушавају садашњи хидролошки режим Фрушке горе и стављање под стриктни стручни и државни надзор даље експлоатације камена и осталих минералних сировина.

   Образложење:

Хидролошка мрежа Фрушке горе је веома густа и чине је преко 200 извора, врела, велики број потока и бара, и 16 вештачких језера. Залихе подземних вода су такође значајне захваљујући одређеној геолошкој подлози и представљају значајан ресурс о коме треба водити нарочиту пажњу с обзиром на то да се свуда, а посебно у Војводини, резерве квалитетне пијаће воде убрзано смањују. Постојање термалних извора и лековитих вода представља још један у низу богатстава Фрушке горе. Поред геолошке и педолошке подлоге, водни ресурси на Фрушкој гори су још један од ресурса за развој шума које омогућавају велико богатство биодиверзитета са око 1500 биљних врста, што представља импозантну цифру ако знамо да је на територији Србије регистровано око 3000 биљних као и преко 10,000 животињских врста. О значају шума специфичне микроклиме која је карактеристична за шумске комплексе као и очување генетског фонда многих врста дрвећа за живот човека не треба ни говорити. Због активности које утичу на погоршање хидролошког система, изазивају сушење шума које су најважније за опстанак и живот како биљака и животиња, тако и за човека, једино држава мора да одлучује о планском и рационалном газдовању са свим водним ресурсима у Србији, посебно пијаћим а не стране компаније и тзв. страни инвеститори. Такође ће наше воде бити сачуване и као еколошке вредности. Ископавање сировине као што је камен има за последциу стварање вештачких површинских акумулација које се пуне подземним водама, чиме се смањују подземне резерве воде или се вода доводи из других извора у циљу формирања вештачких језера. Ова одлука ће важити све до израде свеобухватне и комплексне студије која ће утврдити стање водног режима површинских и подземних вода Фрушке горе, дати стручну и објективну оцену њиховог тренутног стања, пројекцију даљег њиховог развоја при постојећим процесима и стручну процену њиховог утицаја на комплетан биодиверзитет Фрушке горе, и животе људи на њој и у насељима у њеној близини.

5. Одлука да се Милан Мандић и Светозар Делић овласте да у име Привремене Скупштине народа достојног Србије воде преговоре са представницима Војне академије.

6. Одлука да је Платформа за преговоре та да Привремена Скупштина народа достојног Србије не напушта плато ни по коју цену, али да је спремна за компромисе, и да се помери да би они технички могли да организују ту приредбу на адекватан начин.

*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.


17.09.2022. – двадесет осма седница

1.Одлука да се персоном нон грата прогласе Габријел Ексобар – специјални представник Сједињених Америчких држава за Западни Балкан, као и Кристофер Хил – амбасадор Сједињених Америчких држава у Србији.

   Образложење: 

оба дипломатска представника се отворено мешају у унутрашња питања суверене државе Србије и константно врше притисак на Србију како да уведе санкције Русији, тако и да се прикључи злочиначкој политици НАТО алијансе, односно Новог Светског поретка. Констатно нарушавају територијални интегритет Србије. Илустрације ради, Габријел Ескобар је изјавио да је време да се заборави да је Косово Србија. А Кристофер Хил је пре пар дана изјавио да ће се парада срама који они називају Еуропрајд одржати упркос забрани коју је прво донела Привремена Скупштина народа достојног Србије, а касније и Министарство унутрашњих послова Србије накнадном одлуком. Те две изјаве најбоље показују став ових дипломата према Србији.

2.Одлука да се уведу и одреде нови празници, а то су Дан породице и Дан деце, омладине и спорта.

   Образложење: 

Предлажемо да се Дан породице и Дан деце, омладине и спорта уведу и обележавају првог петка, суботе и недеље у априлу месецу који би били нерадни дани. Увођење ових празника је важно управо зато што су породица, деца и омладина најугроженији од штетних утицаја лажних вредности наметнутих од стране Новог светског поретка који промовишу содомију и све што је неприродно и противно људским и Божијим законима.

3.Одлука да се формира радна група која би се бавила образовањем и васпитањем деце предшколског и школског узраста.

   Образложење: 

Радна група би била састављена од стручњака, компетентних људи који би радили на припреми свеобухватног програма који би се огледао у постављању нових темеља за образовање и васпитање деце, а са циљем да се образовни систем врати у оквире наше традиције, породичних вредности и културе.

4.Одлука којом се држављанима Србије на предстојећем попису омогућава да пописивачима ускрате податке о здравственом стању, социјалном и имовинском статусу, а којом се такође одредбе закона којима су прописане новчане казне за лица која ускрате те податке стављају ван снаге.

   Образложење: 

Нико не може да одговара уколико ускрати податке о здрављу, имовинском и социјалном статусу пописивачима који прикупљају све те податке само због злоупотребе и слања у централе у Бриселу и другде, што угрожава безбедност сваког од нас.

*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.


25.09.2022. – двадесет девета седница

1. Одлука о расписивању обавезујућег референдума са следећим тачкама, на које ће држављани Србије одговарати са ДА или са НЕ:

    1. Да ли се противите доношењу једностраног акта о признању Косова и Метохије као независне државе и закључења обавезујућег споразума између Србије и представника Албанаца са Косова и Метохије којим би се Косову и Метохији омогућило чланство у међународним организацијама?

    2. Да ли се противите увођењу санкција Руској Федерацији од стране Србије?

    3. Да ли се противите уласку Србије у НАТО савез?

2. Одлука о допуни Одлуке донете на 28. седници Привремене Скупштине народа достојног Србије којом се на предстојећем попису омогућава да грађани пописивачима ускрате податке о здравственом стању, социјалном, имовинском статусу, а којом се такође стављају ван снаге одредбе закона којима су прописане новчане казне за лица која ускрате те податке. Одлука донета на 28. седници је допуњена тачним навођењем одредбе које су прописивале новчано кажњавање лица која ускрате одговоре на питања пописивача. Значи допуна је Одлуке да се ван снаге стављају одредбе из члана 32. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова.

3. Одлука о доношењу Упутства за понашање грађана Србије приликом наступајућег пописа становништва.

4. Одлука о усвајању Повеље о вечном пријатељству и савезништву Руског и Србског народа.

5. Одлука о забрани отуђења, издавања у закуп у периоду дужем од 5 година, као и оптерећивања непокретности заложним правом, непокретне имовине у власништву Србске православне цркве која се налази на територији АП Косово и Метохија, али и осталог дела Србије, без претходно прибављене сагласности од стране Привремене Скуштине народа достојног Србије.

6. Одлука о усклађивању раста цена енергената са растом висине личних примања становништва у Србији (плата, пензија, социјалних примања и др.).

7. Одлука да се сви одговорни за урушавање електро-енергетског система наше земље, а који су тај систем урушавали у периоду од 2012. до данас, што је кулминирало саботажом машина за копање угља у басену Колубара, казне најстрожијим казнама предвиђеним законом јер су на тај начин угрозили електро-енергетску безбедност наше земље и она је на најнижим гранама у историји због њихових поступака.

8. Одлука о допуни претходне Одлуке из тачке 7. да се одговорнима из претходног става, али и њиховим поколењима до 9. (деветог) колена, забрани било какав рад у било каквој јавној служби, било да је она државна, покрајинска или у локалној самоуправи, те да закључују било какве послове као приватна лица са државом.

9. Одлука да се сви одговорни налогодавци у Министарству одбране а који су учествовали у доношењу одлуке да се на приредби која је одржана 17.09.2022. године из свечане песме која је била свирана „Песма јунацима са Паштрика“ изоставе стухови „Косово је душа Србије“ најстрожије казне, и да се њима и њиховим поколењима до 9. (деветог) колена забрани рад у јавној служби.

10. Одлука да је Привремена Скупштина народа достојног Србије једина овлашћена за расписивање опште мобилизације на територији наше земље.

*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.


09.10.2022. – тридесета седница

1. Одлука којом се национално признање у виду дипломе и доживотног новчаног примања додељује спортистима у неолимпијским спортским дисциплинама за освојену златну, сребрну и бронзану медаљу на светским и европским такмичењима на којима учествују као представници наше земље, а према критеријумима одређеним Уредбом о националним спортским признањима и новчаним наградама за такмичаре у олимпијским и параолимпијским такмичењима, као и њиховим тренерима који могу материјалним доказима да поткрепе чињеницу да су учествовали у развоју такмичара који је освајач медаље и то у трајању од најмање 5 година.

2.Одлука којом се национално признање у виду дипломе и доживотног новчаног примања додељује држављанима Србије који представљају нашу земљу на такмичењима у знању из области природних и друштвених наука, а за освојена прва три места према критеријумима одређеним за спортисте у Одлуци из тачке 1.

3.Одлука о формирању одбора од три члана који би имао задатак да сачини текст Кодекса о правилима понашања чланова Привремене скупштине народа достојног Србије и чланова Привремених локалних самоуправа, а који би текст након сачињавања био изнет пред скупштину ради потврђивања.

4.Одлука о формирању Одбора за информисање, комуникацију и односе с јавношћу Привремене Скупштине народа достојног Србије. За координатора/ председника изабран је Зоран Кочовић са овлашћењима да именује и разрешава чланове овог одбора.

5.Одлука о кажњавању пописивача који су учествовали у нелегалном и нелегитимном попису становништва у периоду од 01.10-31.10.2022. године, одузимањем средстава која су им исплаћена за рад на наведеном попису у двоструком износу, а за лица која су учествовала у доношењу одлуке да се наведени попис не спроводи на територији Косова и Метохије као дела територије наше земље да се казне сходно одредбама Кривичног Законика за кривична дела која су тиме учинили.

*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.


30.10.2022. – тридесет прва седница

1. Одлука о усвајању извештаја кнеза Јана Зваре о званичној посети у Риму.

2. Одлука о усвајању Кодекса понашања посланика Привремене Скупштине народа достојног Србије и одборника Привремених локалних самоуправа.

3. Одлука о признању уласка Доњецке Народне Републике, Луганске Народне Републике, Херсонске области и Запорошке области у састав Руске Федерације.

4. Одлука о продужењу референдума до 20.11.2022. године.

*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.


20.11.2022. – тридесет друга седница

2. Одлука о успостављању правноснажности и извршности Пресуде К.БР. 381/2000 донете у поступку који је вођен пред тадашњим Окружним судом у Београду против највиших државних функицонера водећих земаља НАТО-а, генералног секретара Северноатлантског пакта и тадашњег команданта НАТО-а за Европу, а који су тада осуђени на по 20 година затвора за кривична дела против уставног уређења и безбедности СР Југославије, за дела против човечности и међународног права почињених током бомбардовања СР Југославије 1999. године.

3. Одлука да се у Кривични законик врати кривично дело велеиздаје.

4. Одлука о непризнавању Хашког трибунала.

5. Одлука о продужењу рока референдума до 20.12.2022. године.

*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.

НАПОМЕНА: Под тачком један (1) дневног реда је било Обраћање Др.Душана Дунђера.


04.12.2022. – тридесет трећа седница

1.Oдлукa да се сви представници државних органа који су учествовали у укидању правоснажне пресуде против НАТО земаља за бомбардовање СР Југославије 1999. године казнe са 40 година робије, одузимањем имовине и да се њиховим поколењима до девет наредних колена не дозволи рад у било каквој јавној служби, било да је она државна, покрајинска или у локалној самоуправи, те да закључују било какве послове као приватна лица са државом.

2.Oдлукa да се сви представници државних органа који су учествовали у потписивању ИПАП, СОФА, Бриселског, Маракешког и УНИДРОИТ споразума казнe са 40 година робије, одузимањем имовине и да се њиховим поколењима до девет наредних колена не дозволи рад у било каквој јавној служби, било да је она државна, покрајинска или у локалној самоуправи, те да закључују било какве послове као приватна лица са државом.

3.Одлука о прихватању оставке Марије Бојовић са места координатора Одбора за природну медицину и друге сродне науке, због немогућности обављања те функције из личних и породичних разлога.

4.Одлука о стављању ван снаге Закона о комуналној полицији који je донет 2009. године и Закона о комуналној милицији донетог 2019. године.

5.Одлука о забрани производње, увоза и стављања у промет меса које није животињског порекла.

Све одлуке ступају на снагу даном доношења.


24.12.2022. – тридесет четврта седница

1. Oдлукa о забрани увоза генетског материјала за вештачку оплодњу жена, као и забрани финансирања из буџета Републике Србије вештачке оплодње жена са генетским материјалом страног порекла.


Одлука да се санкционише свако ко се оглуши о забрану из ставa 1. прве тачке дневног реда.

2. Oдлукa да се невакцинисаним примаоцима крви приликом трансфузије, без њихове писмене сагласности или сагласности њиховог законског заступника, не сме дати крв давалаца који су ваксинисани против вируса Ковид 19.

Oдлукa да ће се одступања од одлуке из става 1. друге тачке дневног реда сматрати кривичним делом несавесног указивања лекарске помоћи.

3. Oдлукa о формирању залиха крви невакцинисаних добровољних даваоца у свим центрима за трансфузију крви у Србији уз вођење посебног регистра.

4. Oдлукa да се сва лица која су од 2008. до 2012. године учествовала у осмишљавању и спровођењу реформе правосуђа казне пленидбом имовине у корист државе Србије којој су незаконитим поступањем причинили огромну материјалну штету, као и забраном обављања било какве функције у правосудном систему Србије, како њима тако и њиховим потомцима до деветог колена.

Образложење: Након што су судије и тужиоци као носиоци правосудних функција на незаконит начин у наведеној реформи правосуђа остајали без својих функција, на судовима су исходовали пресуде којима је држава Србија била дужна да им надокнади материјалну и нематеријалну штету коју су претрпели поступањем појединаца који су ову реформу спроводили, а нису сносили никакве последице, иако су својим незаконитим поступцима ту штету причинили држави у чијој су служби тада несавесно радили. Наведени поступци су допринели урушавању судске власти као једне од три гране власти предвиђене Уставом Србије.

5. Одлука да се рок за спровођење народног референдума који је расписан на 29. седници од 25.09.2022. а који је био одређен до 20.12.2022. године, од тог датума наставља у континуитету и продужава до даљњег.

6. Одлука да се приликом доношења одлука на седницама Привремене Скупштине народа достојног Србије укида опција УЗДРЖАН, и посланик гласа да ли је ЗА или ПРОТИВ предложене тачке дневног реда.

*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.


02.03.2023. – тридесет пета седница

1. Одлука да се са благодарношћу прихвати у целости Грамата од Суверена Титулара Русина-Руса од 14.02.2023. године о додели мандата Србском вожду Др Душану Дунђеру за потпуну власт у интересу србског народа, за обнављање Уставног поретка на целокупној територији у оквирима Србских земаља и Поморских у оквирима државних граница Јурисдикције ФНРЈ, регистрованих у УН од 1949. године.

   Образложење: 

Суверени титулари Русини-Руси су у Москви – главном граду Руске Федерације, 14.02.2023. године достојном братском народу Србском издали Грамату. Суверено обновљено титуларство Русина-Руса засновано је на Богом датим принципима (за разлику од титуларства Велике Британије и Скандинавских земаља које почива на пиратском праву). Као председник обновљеног титуларства 14.03.2021. године на Јалти, Гецко Пјотр је 22.12.2021. године дао мандат Владимиру Владимировичу Путину за обнављање свих међународних права СССР-а као и право за почетак специјалне операције у Украјини. Гецко Пјотр је потписник издате Грамате достојном Србском народу.

Текст документа гласи:

Повеља

достојном братском народу Србском


за обнављање свих Права, Мандата и Титула на аутохтоним Титуларним Руским Земљама у саставу савезне државе «Сувереног Руског Савеза-РУС»!!! 

1) Вожду Србског народа Душану Дунђеру се даје МАНДАТ за потпуну власт у интересу србског народа, за обнављање Уставног поретка на целокупној територији у оквирима Србских земаља и Поморских у оквирима државних граница Јурисдикције ФНРЈ, регистрованих у УН од 1949. године. 

2) 14.03.2021. године је у граду Јалта основана савезна држава «Суверени Руски Савез-РУС». 

У основу савеза су уграђена сва Права, Мандати и Титуле претходно Основаних од стране Суверених Титулара Русина Суверених држава: УССР/МАССР - 1936.; РП Рус - 1919.; БССР - 1936.; Савез ССР - 1936.; 

Укупно 25 држава Европе, државе СУЕП, међу њима и ФНРЈ (Србија), које су биле основане у оквиру Јалтинско-Постдамског светског система између 1944. и 1952. године на основу Права, Мандата, Титула Суверена Титулара Русина. 

Суверени Русини-Руси, као законски Оснивачи, представници УССР/МССР, БССР, Савеза ССР + 25 држава Европе, држава СУЕП, ЗАХТЕВАЈУ да се на своја достојна места врате државе-Оснивачи организације УН, њихови законски представници из редова земаља-чланица СУЕП, са мандатима од Суверена Титулара Русина, НВЦ Матица Русина. 

Дани документ је састављен у два идентична примерка, један на руском, други на србском језику, оба примерка су сачињена на једном листу.

Председник НВЦ Матица Русина, Гецко П.И.

Русија, Москва, 14. Фебруар 2023 год.


2. Одлука о васпостављању суверене државе под именом Србске земље и Поморске. 

3. Одлука о започињању активности на изради заставе, грба и других обележја државе Србске земље и Поморске. 

4. Одлука да се уставом државе Србске земље и Поморске који ће накнадно бити усвојен сваком човеку јемчи да власт врши непосредно и преко слободно изабраних представника, који су смењиви од стране народа на месец дана, три месеца или шест месеци, у зависности на ком нивоу власти обављају своје дужности. 


03.06.2023. – тридесет шеста седница

1. Одлука о доношењу Декларације о осуди насиља над Србским народом у Аутономној покрајини Косово и Метохија.

   Образложење: 

Привремена Скупштина народа достојног Србије не одступа од Одлуке о неприхватању компромиса за Аутономну покрајину Косово и Метохију ван резолуција Савета безбедности Уједињених нација 1244 и 2131 коју је донела на 11. седници одржаној 10.07.2021. године. Поништени су сви уговори и споразуми који нарушавају суверенитет и територијални интегритет Србије. Такођер је на 19. седници донета Одлука да се хитно, без одлагања донесе одлука о извршењу дела Резолуције 1244 који се односи на утврђени број присутних војника и полиције на Косову и Метохији. Најновија дешавања на Косову и Метохији представљају грубо кршење Устава Републике Србије, резолуција УН 1244 и 2131. На делу је последњи чин окупације наше јужне покрајине, услед имплементације Бриселског споразума, као и најновијих споразума које нелегитимни представници власти у Србији нису потписали, али спороводе покушавајући да изазову сукобе, угрожавајући безбедност Србског народа на Косову и Метохији који је у потпуности препуштен окупаторима на милост и немилост од стране домаћих издајника. 

2. Одлука да се најстрожије осуде све одлуке Уједињених нација које су доношене у претходном периоду, а које воде и имају за циљ озакоњење педофилије.

3. Одлука да се на територији Србије забрани увоз, производња и дистрибуција хране и производа за припрему хране који у себи садрже инсекте и друге организме штетне по здравље људи.

4. Одлука да се најстрожије казне сви који су учествовали у доношењу и спровођењу одлука о увозу, производњи и дистрибуцији генетски модификоване хране (ГМО) на територији државе Србије.

5. Одлука да се најстрожије казне сва одговорна лица у образовним институцијама за незаконито коришћење личних података просветних радника у установама у којима раде.

6. Одлука о давању сагласности на Одлуку Кабинета председника Привремене Скупштине народа достојног Србије о формирању Одбора за информативну националну безбедност Србије.

7. Одлука о давању сагласности на Одлуку Кабинета председника Привремене Скупштине народа достојног Србије о формирању Одбора за борбу против високе корупције и преиспитивање свих приватизација и државних уговора.

*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.


16.06.2023. - тридесет седма седница

Свечана седница поводом обележавања три године постојања Привремене Скупштине народа достојног Србије.


28.06.2023. – тридесет осма седница

1. Одлука да се држављани Србије ослободе било какве кривичне одговорности за учешће у специјалној војној операцији Руске Федерације и ратним дејствима на подручју Доњецке Народне Републике и Луганске Народне Републике. 

2. Одлука којом се утврђује да је Споразум о успостављању Центра Светског економског форума за четврту индустријску револуцију у Србији ништав, јер је противуставан и потписан од стране нелегитимних представника народа и као такав није правно обавезујући за органе државне управе нити локалних самоуправа, а свака примена тог споразума носи највећу кривичну одговорност прописану законом. 

3. Одлука којом се утврђује да jе уговор о куповини борбених авиона типа Рафал француског произвођача Дасо (Dassault) ништав, jeр je потписан од стране нелегитимних представника народа и као такав није правно обавезујући за нашу земљу, а ставља Србију директно на страну злочиначке алијансе НАТО пакта. 

4. Одлука да јавна предузећа од националног значаја у власништву државе Србије:  

(Југоимпорт – СДПР, Јавно комунално предузеће Услуга Прибој, Национални парк Kопаоник, Национални парк Ђердап, Доњи Милановац, Национални парк Тара, Бајина Башта, ЈП за развој планинског туризма Стара планина Kњажевац, Службени гласник, Пошта Србије, Србијашуме, Јавно предузеће за склоништа Београд, Јавно предузеће за газдовање шумама Србијашуме, Национални парк Фрушка гора, Сремска Kаменица, Јавно стамбено предузеће Приштина, ЈП Национални парк Шар планина, Штрпце, Јавно водопривредно предузеће Србијаводе Београд, ЈП за подземну експоатацију угља Ресавица, Србијагас, Путеви Србије, Скијалишта Србије, Завод за уџбенике, ЈП Нуклеарни објекти Србије, Винча, ЈП Емисиона техника и везе Београд и ЈП за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у АП Kосово и Метохија „Мрежа-Мост“ Београд) 

не могу да мењају правну форму, где држава Србија мора да задржи статус већинског власника.

*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.


23.09.2023. – тридесет девета седница

1. Одлука да Србија поднесе захтев за приступање у Савезну државу Русије и Белорусије.

   Образложење: 

Полазећи од вековних братских веза са Русијом, Привремена Скупштина народа достојног Србије сматра да ће јачање веза са Русијом у области безбедности, економије и културе и другим областима осигурати просперитет Србије и њених грађана.

2. Одлука да се одбацује предлог било које промене назива Винчанског писма и пребацивања истраживања писма било где ван Србије.

Одлука да ће сви научници и институције у Србији који заступају ставове и учествују у активностима из става један ове тачке, који се тичу негирања аутентичног имена Винчанског писма и који подрже иницијативу да се Винчанско писмо више не истражује у Србији и да се центар истраживања пребаци било где ван Србије, бити кривично процесуирани и биће им доживотно одузета дозвола за рад у струци.

   Образложење: 

Постоји иницијатива Института за архемитологију из Сједињених америчких држава да се Винчанско писмо преименује у „Староевропско“ или „Дунавско“ и да се оно више не истражује у Србији, него у Америци.

3. Одлука да се поједностави процедура и омогући у најкраћем временском року враћање држављанства свим грађанима Србије, који су били условљени за пријем у држављанство држава у којима бораве, одрицањем србског држављанства.

4. Одлука да се одлука бр. 1-V/8/37/2021 донета на 8. седници Привремене Скупштине народа достојног Србије којом се забрањује увоз, производња и промет ГМО хране и производа биљног и животињског порекла у држави Србији, допуни са: „и генетски модификованих живих животиња (свиња, крава, оваца, и др.)“.

5. Одлука којом се држављанима Србије на предстојећем попису пољопривреде омогућава да пописивачима ускрате податке о свом газдинству, а којом се такође стављају ван снаге одредбе из члана 27. Закона о попису пољопривреде 2023. којима су прописане новчане казне за лица која ускрате те податке.

6. Одлука којом се утврђује ништавом одлука неуставне и незаконите самозване администрације под називом „Влада Републике Србије“ о реализацији пројекта БИО4 кампус и изградњи кампуса за бионформатику, биотехнологију, биодиверзитет и биомедицину на територији Србије. биодиверзитет и биомедицину на територији Србије.

*Све одлуке ступају на снагу даном доношења


18.11.2023. – четрдесета седница

1. Одлука о усвајању Повеље о вечном пријатељству и савезништву Палестинског и Србског народа.2. Одлука о покретању хуманитарне акције прикупљања помоћи за угрожене становнике Палестине, Доњецке Народне Републике, Луганске Народне Републике, Херсонске области и Запорошке области.3. Одлука о обавезном гласању на изборима и референдуму свих пунолетних држављана Србије.4. Одлука о забрани отуђења природних богатстава (вода, минералних ресурса, рудних богатстава, шума, земљишта, геолошких ресурса и др.) у својини државе Србије, издавања у закуп, давања права коришћења, сусвојине са физичким и правним лицима и закључења јавно-приватних партнерстава за експлоатацију природних богатстава са домаћим и страним приватним компанијама и инвеститорима.5. Одлука да се предшколско, основно и средње образовање и васпитање деце са сметњама у развоју и инвалидитетом реализује искључиво у посебним васпитиним и образовним одељењима и школама.   Образложење: 

У законима који дефинишу предшколско, основно и средње васпитање и образовање, уведено је инклузивно образовање и васпитање деце са сметњама у развоју и инвалидитетом које подразумева њихово укључивање у редовна одељења и васпитне групе, где су васпитачи, наставници и професори одговорни за редован и нормалан ток наставе. Неопходно је да деца са сметњама у развоју и инвалидитетом добију сву стручну подршку у настави и учењу, групну или појединачну, од стране психолога, дефектолога, физиотерапеута, и др. стручних лица и да имају све предуслове за адекватно и квалитетно образовање и васпитање у посебним васпитним групама и одељењима или посебним школама, како је законом и предвиђено.

6. Одлука да се најстроже казне сви који су учествовали у организовању, изради и употреби образаца и службених докумената у којима се код избора пола, поред мушког и женског пола наводи и трансродна особа, а код избора родитеља уместо мајка и отац, наводе родитељ 1 и родитељ 2.

   Образложење: 

У Закону о родној равноправности јасно је дефинисано да је пол биолошка карактеристика на основу које се људи одређују као жене или мушкарци. Породичним законом је дефинисано да су родитељи отац и мајка.

*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.