Привремена Скупштина Народа достојног Србије

ОВЛАШЋЕЊЕ

СВИМ привременим Скупштинама градова, односно општина формираним на територији Србије

Бр. 1-I-0007

Привремена Скупштина народа достојног Србије издаје

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

СВИМ привременим Скупштинама градова, односно општина формираним на територији Србије, да МОГУ ДА СЕ СУПРОТСТАВЕ у циљу спречавања, односно отклањања штетних последица сваке насилне, неморалне или на други начин незаконите активности коју би против народа Србије било где на њеној целокупној територији, предузели или покушали да предузму: 

- Службеници полиције, 

- Припадници Комуналне полиције,

- Лица запослена у инспекцијама,

- Лица запослена у здравству,

као и друга лица која тврде да су овлашћена да примењују тзв. Антиковид мере или препоруке тзв. Кризног штаба, који је разрешен 17. Јуна 2020. године или остале сличне мере прописане законима или подзаконским актима који су, као штетни, одлукама Привремене Скупштине народа достојног Србије – проглашени непостојећим.

Спречавање безакоња ради заштите сопственог или туђег живота  и здравља, није и не може бити кажњиво. Нико није дужан да трпи зло које му наносе други, макар и у “име државе”.

Истовремено, 

П О З И В А  С Е

Народ Србије

Да у случају наведених незаконитих активности

- Пружи нападачима потпун и активан ненасилан и достојанствен отпор.

- Ако то у конкретним околностима није могуће – отпор треба да буде једнак интензитету примени силе, како би опасност од настанка штетних последица била ефикасно отклоњена,

или да се у таквим ситуацијама

- Без одлагања обрате Привременој Скупштини народа достојног Србије на својој територији.

У Београду, 10. Октобар 2021. gодине                           

Председник

Привремене Скупштине

народа достојног Србије

(Оливера Ж. Илић)

На следећем линку можете преузети документ за штампање:

ОВЛАШЋЕЊЕ СВИМ привременим Скупштинама градова, односно општина формираним на територији Србије