Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Обавештење (Р.З.С.)

РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА СТАТИСТИКУ и пописивачима 2022. 

Број 1-VI-000105/2022
Лета Господњег 7530. (29.09.2022. године)
Београд


Обавештење Републичком заводу за статистику и службеницима који попис становништва, домаћинстава и  станова у име завода спроводе у периоду 
од 01.10.2022. године до 31.10.2022.г:


Ускраћујем одговор на поједина питања пописивача, јер сматрам да мој приватни интерес и право да те податке о личности не саопштим, односно да их на тај начин заштитим, претеже у односу на интерес државе да те податке статистички обрађује, а што је наводна сврха самог пописа предвиђена у одредби члана 29 Закона о попису становништва, домаћинстава и станова. Интерес државе да прикупља и обрађује такве податке о личности,  који би под одређеним условима могао бити претежан у односу на интерес појединца да их заштити, могао би бити само интерес безбедности државе, што овде није случај.

Нарочито истичем да интерес било које стране државе или међународне и друге организације да те податке сазнаје и обрађује, никако не може бити претежнији од мог личног интереса, напротив.

Постоји оправдана бојазан да подаци о личности које пописивачи од мене траже нису заштићени, како због тога што се подаци прикупљају помоћу софтвера креираног у иностранству, тако и због чињенице да се поједине стране амбасаде и други преставници страних држава и међународних организација јавно интересују око организације, спровођења те за резултате самог пописа, па је у ери информатике у којој смо сведоци честих хакерских напада на државне базе података (попут недавног напада на РГЗ Службу за катастар непокретности), више него јасно да чврстих гаранција за заштиту ових података нема, те их на попису нико није дужан саопштити пописивачу који је по закону дужан те податке заштити.

У претходних десет година подаци о личности држављана Србије неовлашћено су од стране више државних званичника достављани страним државама и налазе се похрањени у Амстердаму, Бриселу, Загребу, Вашингтону, Берлину и другим градовима, чиме је безбедност и државе и народа угрожена на начин да сличан преседан не постоји у нашој историји. Имајући то у виду, издавање личних података на предстојећем попису, значио би ништа друго, него угрожавање сопствене и безбедности државе.

Такође напомињем да на располагању немамо ефикасна правна средства ради заштите од злоупотребе података о личности, како пред домаћим надлежним органима, тако нарочито пред страним државама и међународним и другим организацијама, до којих ти подаци могу доспети без нашег пристанка, што је додатан разлог за њихово ускраћивање. Давањем осетљивих података о личности пописивачима, излажемо се озбиљној опасности да до тих података дођу лица и организације која их могу злоупотребити, па би евентуална штета због њиховог сопштавања била немерљива и непоправљива.

На 28. седници Привремене Скупштине народа достојног Србије одржаној дана 17.09.2022. године, која је допуњена одлуком донетом на 29.седници одржаној 25. септембра 2022. године, једногласно је донета одлука којом су сви држављани Србије који су обухваћени пописом становништва који ће бити вршен од 01.10.2022. године до 31.10.2022. године, ослобођени дужности давања одговора на питања пописивачима која се тичу њиховог здравственог, социјалног и имовинског стања.

 Такође, истом одлуком стављена је ван снаге (брисана је) одредба Закона о попису становништва, домаћинстава и станова која је садржана у члану 32 тог закона, а којом је било предвиђено кажњавање лица обухваћених пописом и лица која су дужна да дају податке о одсутним члановима домаћинства, односно родитељи, усвојитељи и старатељи лица млађих од 15 година, уколико одбију да одговоре на питања у пописним упитницима или уколико дају нетачне и непотпуне одговоре.


У (место)______________, (датум)______________

(име и презиме)__________________________ Овај документ је валидан без потписа и печата јер је креиран електронским путем