Привремена Скупштина Народа достојног Србије

О Д О Б Р Е Њ Е

Руководству и одборницима привремених градских и локалних Самоуправа

1.  Руководству и одборницима привремених градских и локалних Самоуправа Бечеј, Суботица, Сомбор, Нови Сад, Зрењанин и Оџаци које су основане у складу са одлукама Привремене Скупштине народа достојног Србије, да на основу њега могу постављати банере, штандове и музичке уређаје који ће служити упознавању становништва општине Нови Бечеј са одлукама, активностима и циљевима Привремене Скупштине народа достојног Србије на јавним површинама погодним за такве активности на територији Општине Нови Бечеј.

2.   Постављање банера, штандова и музичких уређаја вршиће се дана 28.08.2021. године, у Новом Бечеју на потезу од Трга Ослобођење до кеја на Тиси у временском раздобљу од 16 до 23 часова.

3.   Заузеће јавних површина у циљу промовисања одлука, активности и циљева Привремене Скупштине народа достојног Србије, вршиће се на начин да се редовно обављање свакодневних активности становништва као и рад општинских и других јавних служби ни на који начин не омета, уз минимално заузеће јавне површине, а које је неопходно за постављање банера, штандова и музичких уређаја.

                                                                                                                       

Канцеларија Привремене Скупштине народа Достојног Србије

У Београду, 27. августа 2021. године

Одобрење локалним самоуправама