Привремена Скупштина Народа достојног Србије

ПРЕПОРУКА

ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Поштовани,

Примећено је да се поједини документи (конкретно Проглас народу), штампају, без дозволе и знања, са ознакама и потписом канцеларије Привремене скупштине народа достојног Србије и као такви се дистрибуирају, са измењеном формом. То доводи до забуне и незадовољства код народа. Документи који су припремљени и потписани од стране канцеларије Привремене Скупштине народа достојног Србије, ЈЕДИНО МОГУ БИТИ коришћени и дистрибуирани у ОРИГИНАЛНОЈ форми и садржини. Свака локална самоуправа има права до искористи документе које добије од канцеларије Привремене Скупштине народа достојног Србије, за креирање својих докумената, делимично или у целости, али МОРА ЈАСНО да наведе да је то форма креирана у локалној самоуправи, односно да се документ креира и одштампа на меморандуму локалне самоуправе. 

Овакви поступци дезинформишу народ и праве нам већу штету него корист. Ко год буде и даље самовољно кршио овде написане препоруке, сматраћемо да то ради са злом намером и биће санкционисан.


Канцеларија Привремене Скупштине народа достојног Србије

У Београду, 30. август 2021. године

Препорука локалним самоуправама