Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Изјава - Обавештење

пописивачима 2022. 

Број 1-VI-000107/2022
Лета Господњег 7530. (07.10.2022. године)
Београд


И З Ј А В А

име и презиме

Поштована господо, пошто сте очигледно необавештени о веoма важним чињеницама важним за ваш рад, обавештавамо вас о следећем:

У неуставном стању у периоду од 03-20 јуна 2020. год. формирана је Привремена Скупштина народа достојног Србије 16.06.2020.год, и то на основу члана 2 Устава Рeпублике Србије. Од тада до дана данашњег једино законодавно, извршно и управно тело у Србији је Привремена скупштина народа достојног Србије која још увек није расписала ни изборе, ни попис становништва јер се за обављање тог важног и одговорног посла државе, још увек нису стекли услови. Ово што Ви чините пописивањем становништва чините на неуставан и незаконит начин и то чините у интересу различитих међународних, углавном, невладиних организација као што је Форум у Давосу на челу са Клаусом Швабом чиме директно угрожавате моју здравствену, финансијску и енергетску безбедност. Сходно свему изнетом обавештавам Вас да ово што чините јесте тешко кривично дело, а ако до сад нисте били упознати са постојањем и радом јединог легитимног, законодавног тела, које постоји више од две године, а које је већ скоро девет месеци на платоу испред дома Народне скупштине одржава своје седнице и доноси одлуке, сада ту чињеницу знате. Са том чињеницом сте се могли упознати приликом спровођења лажне инаугурације, лажног председника републике, као и приликом промоције питомаца Војне академије, када су представници Привремене скупштине народа достојног Србије на наведеном платоу ставили свима до знања да је Привремена Скупштина народа достојног Србије једини легитиман представник воље народа Србије, па ако само мало укључите здрав разум и употребите ваше образовање схватићете да је то једино тело које може расписати како изборе тако и попис становништва.

Имајте у виду да годинама уназад знамо за разлог и народу саопштавамо због чега је Ана Брнабић доведена на место председника Владе и да је њен основни задатак била и остала дигитализација државне управе, односно спровођење пројекта четврте индустријске револуције, а који пројекат води успостављању потпуне контроле и поробљавања становника наша земље тим истим невладиним организацијама и омогућава експериментисање над нашим становништвом које за крајњи исход треба да има  испуњење глобалистичке агенде 2030 (сада већ 2025), као и легализацију извршеног фалсификовања бирачких спискова у којима  је 2016. било уписано 1 747 000 фиктивних гласова - мртвих гласача, легализацију неовлашћеног изношења наших података из матичних, земљишних књига итд., ја као савестан и одговоран човек и грађанин немам обавезу да у томе што сматрам убиством своје земље, учествујем. Учествовањем у лажном попису становништва који се не спроводи на делу територије ове земље Косову и Метохији, поступао бих директно супротно најважнијим одредбама Устава ове земље.

Финансирање пописа од стране међународне организације као што је ЕУ, представља директно кршење Закона о попису становништва, домаћинстава и станова и најбоља је потврда чињенице да се подаци о личности наших држављана незаконито обрађују и достављају иностраним земљама по већ устаљеном обрасцу.

Имајући у виду наведено, било би пожељно да размислите за чије интересе радите то што радите и да са тим престанете, како и сами не бисте сносили последице својих поступака.


 Овај документ је валидан без потписа и печата јер је креиран електронским путем