Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Службене новине

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ

Ми, посланици Привремене Скупштине народа достојног Србије, представници народа, учествујемо у раду седница од 16.06.2020. године и доносимо одлуке за добробит свих нас, народа државе Србије. 

Предлоге изгласаних одлука на нашим заседањима поднели смо и заједно изгласали ми, обични људи, изражавајући се својом слободном вољом, као пунолетни грађани ове земље и носиоци суверенитета. 

Стога су наше одлуке писане једноставним језиком, а тичу се разних тема које нас све муче и захтевају хитно решење. А када пређемо у Дефакто стање, исте одлуке ће бити спроведене одмах, у складу са приоритетима, све за добробит и у интересу народа Државе Србије и будућих нараштаја.

2020.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

2021.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

2022.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ