Привремена Скупштина Народа достојног Србије

РЕЗУЛТАТИ АнкетЕ 

Привремене Скупштине народа достојног Србије
за период 12.03.-2.06.2023. године

Ако већ нисте, молимо Вас да попуните АНКЕТУ: 

Анкета Министарству иностраних послова Руске Федерације

Привремена Скупштина народа достојног Србије спроводи анкету у сарадњи са привременим локалним самоуправама и народним штабовима широм Србије и у дијаспори са циљем испитивања јавног мњења о познавању стања у држави Србији по питањима суверенитета, међународних правних оквира за решавање питања аутономне покрајине Косова и Метохије, легитимности актуелне власти у Србији, постојању Привремене Скупштине народа достојног Србије и одлука које је донела које су кључне за суверенитет и просперитет Србије, предлозима титулара др Душана Дунђера о решавању Косовског питања и покретања процеса ослобађања од колонијалног ропства на широј геополитичкој сцени, увођења санкција Руској Федерацији и њеној улози у решавању питања Косова и Метохије, придруживање Србије НАТО савезу и учешћу земаља чланица у решавању питања Косова и Метохије и др. 

Због критичног историјског тренутка у коме се Србија налази по питању суверенитета у територијалном, војном, политичком, економском и сваком другом смислу, анкета је спроведена са циљем да идентификује став јавног мњења у условима лажног обавештавања путем средстава јавног информисања о стању у држави и на међународној геополитичкој сцени. 

Приказани су резултати истраживања јавног мњења спроведеног на репрезентативном узорку од 16,353 испитаника за период од 12.03. до 2.06.2023. године у којој су учествовали грађани Србије, са посебним подузорцима из локалних самоуправа, укључујући дијаспору. 

 У анкети лицем у лице учествовало је 50,4%, док је у анкети електронским путем учествовало 49.6% испитаника.

1. Да ли сматрате да је Србија у овом тренутку суверена земља?

2. Да ли сматрате да актуелна власт ради против интереса народа и државе и против односа Србије и Руске Федерације?

3. Да ли се противите увођењу санкција Руској Федерацији од стране Србије?

4. Да ли се противите уласку Србије у НАТО савез?

5. Да ли сматрате да је Kосово и Метохија део Србије?

6. Да ли сте сагласни са француско-немачким предлогом нормализације односа са Kосовом и Метохијом?

7. Да ли се противите доношењу једностраног акта о признању Kосова и Метохије као независне државе и закључења обавезујућег споразума између Србије и представника Албанаца са Kосова и Метохије којим би се Kосову и Метохији омогућило чланство у међународним организацијама?

8. Да ли сматрате да у решавању питања Kосова и Метохије треба да учествују земље које су бомбардовале Србију 1999. године?

9. Да ли сматрате да у решавању питања Kосова и Метохије треба да учествују Русија и Kина?

10. Да ли сматрате да питање Kосова и Метохије треба решавати на основу Резолуција Уједињених нација 1244 и 2131?

11. Да ли подржавате идеју титулара Душана Дунђера да се ненасилним путем по међународном праву уз помоћ Руске Федерације реши Kосовско питање?

12. Да ли знате да је Привремена скупштина народа достојног Србије легални орган власти у Србији од 16.06.2020. године?

13. Да ли сте обавештени кроз средства јавног информисања о раду Привремене Скупштине народа достојног Србије?

14. Да ли подржавате идеју покрета Достојних Србије и одлуку Привремене Скупштине народа достојног Србије по питању решавања Kосова и Метохије?

15. Да ли подржавате одлуку Привремене Скупштине народа достојног Србије да се Србија прикључи Организацији уговора о колективној безбедности - ОДKБ?

16. Да ли подржавате одлуку Привремене Скупштине народа достојног Србије да се Србија прикључи Шангајској организацији за сарадњу - ШОС?

17. Да ли подржавате одлуку Привремене Скупштине народа достојног Србије да се Србија прикључи БРИKС-у?

18. Да ли подржавате идеју титулара Душана Дунђера да се због предстојеће ескалације сукоба, где специјална операција може да прерасте у рат несагледивих последица, поред Kосова и Метохије ослободе колонијалног ропства од стране САД, Велике Британије, преко Брисела, како земље бивше СФРЈ, тако и земље у окружењу које се граниче: Аустрија, Италија, Румунија.

Резултати у великом броју указују да анкетирани грађани сматрају да Србија није суверена земља (85,1%). Испитаници имају јасан став о негативном деловању актуелне власти на штету државе, народа и сваког појединца, као и последица које има по односе Србије и Руске Федерације (93%). Преовладајуће мишљење већине испитаника је да се недвосмислено противе увођењу санкција Руској Федерацији (97,6%). Такође идеја о прикључењу Србије НАТО савезу нема подршку у народу са 98,7% испитаника који су гласали против. 

Испитани грађани већински сматрају да је аутономна покрајина Kосово и Метохија неодвојиви део Србије (98,5%). Када је у питању решавање Косовског питања, 96,5% испитаника није сагласно са француско-немачким предлогом нормализације односа са Kосовом и Метохијом, чак 96,6% не подржава доношење једностраног акта о признању Kосова и Метохије као независне државе и закључења обавезујућег споразума између Србије и представника Албанаца са Kосова и Метохије којим би се Kосову и Метохији омогућило чланство у међународним организацијама, док 94,1% не подржава идеју да у решавању питања Kосова и Метохије треба да учествују земље које су бомбардовале Србију 1999. године. 

С друге стране 97,6% анкетираних грађана подржава идеју да у решавању питања Kосова и Метохије треба да учествују Русија и Kина, а 94,7% њих да се то питање треба решавати поштујући одредбе Резолуције Уједињених нација 1244 и 2131. Такође је 97,8% испитаника подржало идеју суверена титулара Душана Дунђера да се ненасилним путем по међународном праву уз помоћ Руске Федерације реши Kосовско питање. 

На питање да ли су упознати са чињеницом да је Привремена скупштина народа достојног Србије легални орган власти у Србији од 16.06.2202. године, 73,4% испитаника је дало потврдан одговор. Међутим, испитаници нису о томе обавештени путем средстава јавног информисања што је потврдило 88,5% испитаника. 

Анализом одговора утврђено је да 97.1% анкетираних грађана подржава идеју покрета Достојних Србије и одлуку Привремене скупштине народа достојног Србије по питању решавања Kосова и Метохије. Када су у питању Одлуке Привремене Скупштине народа достојног Србије које су кључне за политички, економски и сваки други опоравак Србије, испитаници су исказали јасан став да подржавају да се Србија прикључи Организацији уговора о колективној безбедности – ОДKБ (97,3%), Шангајској организацији за сарадњу – ШОС (96,6%), као и БРИKС-у (97,6%). 

Узимајући у обзир евидентне назнаке о могућим предстојећим ескалацијама сукоба, где специјална операција Руске Федерације може да прерасте у рат несагледивих последица, 91,1% испитаника је подржало идеју титулара Душана Дунђера да се поред Kосова и Метохије, такође и земље бивше СФРЈ и земље у окружењу које се граниче (Аустрија, Италија, Румунија) ослободе колонијалног ропства од стране САД, Велике Британије и Брисела.

Анкета је и даље у току: