Привремена Скупштина Народа достојног Србије

четрдесета Седница

привремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 18.11.2023. 
у Зрењанину

Дана 18. Септембра 2023. године, лета Господњег, одржана је четрдесета седница Привремене Скупштине народа достојног Србије у Зрењанину и донете су следеће: 

ОДЛУКЕ

1. Одлука о усвајању Повеље о вечном пријатељству и савезништву Палестинског и Србског народа. 

2. Одлука о покретању хуманитарне акције прикупљања помоћи за угрожене становнике Палестине, Доњецке Народне Републике, Луганске Народне Републике, Херсонске области и Запорошке области. 

3. Одлука о обавезном гласању на изборима и референдуму свих пунолетних држављана Србије. 

4. Одлука о забрани отуђења природних богатстава (вода, минералних ресурса, рудних богатстава, шума, земљишта, геолошких ресурса и др.) у својини државе Србије, издавања у закуп, давања права коришћења, сусвојине са физичким и правним лицима и закључења јавно-приватних партнерстава за експлоатацију природних богатстава са домаћим и страним приватним компанијама и инвеститорима. 

5. Одлука да се предшколско, основно и средње образовање и васпитање деце са сметњама у развоју и инвалидитетом реализује искључиво у посебним васпитиним и образовним одељењима и школама. 

   Образложење: 

У законима који дефинишу предшколско, основно и средње васпитање и образовање, уведено је инклузивно образовање и васпитање деце са сметњама у развоју и инвалидитетом које подразумева њихово укључивање у редовна одељења и васпитне групе, где су васпитачи, наставници и професори одговорни за редован и нормалан ток наставе. Неопходно је да деца са сметњама у развоју и инвалидитетом добију сву стручну подршку у настави и учењу, групну или појединачну, од стране психолога, дефектолога, физиотерапеута, и др. стручних лица и да имају све предуслове за адекватно и квалитетно образовање и васпитање у посебним васпитним групама и одељењима или посебним школама, како је законом и предвиђено. 


6. Одлука да се најстроже казне сви који су учествовали у организовању, изради и употреби образаца и службених докумената у којима се код избора пола, поред мушког и женског пола наводи и трансродна особа, а код избора родитеља уместо мајка и отац, наводе родитељ 1 и родитељ 2. 

   Образложење: 

У Закону о родној равноправности јасно је дефинисано да је пол биолошка карактеристика на основу које се људи одређују као жене или мушкарци. Породичним законом је дефинисано да су родитељи отац и мајка. 

*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.