Привремена Скупштина Народа достојног Србије

ДОЗВОЛА ЗА СКУП
Синдикату запослених полиције

Број: 1– II-000104/2022

Лета Господњег 7530. г. (13.01.2022. године)

Београд


У циљу одбране Устава и суверенитета србског народа и Србије издајемоДОЗВОЛУ ЗА СКУПСиндикату запослених полиције, који ће се одржати од 16. јануара  и надаље, на Тргу Николе Пашића 13 (плато испред Народне Скупштине) у Београду са почетком у 10:30 часова.


Дозвола важи од 16. јануара и надаље.


Лета Господњег 7530. г. у Београду

(13.01.2022. године)Канцеларија привремене Скупштине народа достојног Србије
Овај документ је валидан без потписа и печата јер је креиран електронским путем.

На следећем линку можете преузети документ за штампање:

ДОЗВОЛА ЗА СКУП - Синдикат Запослених Полиције