Привремена Скупштина Народа достојног Србије

ОДЛУКА - ИЗБОРИ НИШТАВНИ

Избори заказани за 21.Јун 2020. неуставни

Број: 1-V/2/6/2020

17.06.2020. године

Београд


На другој седници Првог сазива Привремене Скупштине народа Србије, одржане дана 17. јуна 2020. године у Београду, на Тргу Николе Пашића број 13, са почетком у 17 часова, по 6. тачки дневног реда, једногласно је донета следећа О  Д  Л  У  К  Ада се утврди да су избори заказани за 21. јун 2020. године ништавни, као неуставни. Ако се избори одрже, примерено казнити све актере организације избора 21.06.2020 и обавезати их да надокнаде штету изазвану заказивањем неуставних избора.


Одлука ступа на снагу даном доношења.


ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ НАРОДА  СРБИЈЕ

Оливера Ж.Илић

Избори 21.06.2020. су ништавни - ОДЛУКА