Привремена Скупштина Народа достојног Србије

ОДЛУКА О НИШТАВНОСТИ

свих неуставних и штетних аката од 2000. године 

Број: 1-V/2/15/2020

17.06.2020. године

Београд


На другој седници Првог сазива Привремене Скупштине народа Србије, одржане дана 17. јуна 2020. године у Београду, на Тргу Николе Пашића број 13, са почетком у 17 часова, по 15. тачки дневног реда, једногласно је донета следећа 


О  Д  Л  У  К  А


1) о неважности свих неуставних и штетних аката које су донеле досадашње власти, након 2000. године до данас. 

а) Закон о обавезном вакцинисању деце

б) Закон о обавезном донирању органа

ц) Закон о признавању свих међународних пресуда везаних за геноцид

д) Као и свих споразума којима се крши Устав наше земље, Бриселски, ИПАП, СОФА, МАРАКЕШКИ...


2) о Разрешењу дужности председника Републике, изабраног 2017. године, те да му се укине имунитет, и да се започне са истражним радњама по свим поднешеним кривичним пријавама


3) о Разрешењу дужности свих чланова Владе којој је мандат истекао 3. јуна 2020. године и да им се укине имунитет, и да се започне са истражним радњама по свим поднешеним кривичним пријавама.


Одлука ступа на снагу даном доношења.


ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ НАРОДА  СРБИЈЕ

Оливера Ж.Илић

Одлука о ништавности свих неуставних и штетних аката од 2000. године