Привремена Скупштина Народа достојног Србије

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ

Републичке изборне комисије

Број: 1-V/2/5/2020

17.06.2020. године

Београд


На другој седници Првог сазива Привремене Скупштине народа Србије, одржане дана 17. јуна 2020. године у Београду, на Тргу Николе Пашића број 13, са почетком у 17 часова, по 5. тачки дневног реда, једногласно је донета следећа О  Д  Л  У  К  Ада се чланови Републичке изборне комисије разреше дужности и да се изабере 20 нових чланова.


Одлука ступа на снагу даном доношења.ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ НАРОДА  СРБИЈЕ


Оливера Ж.Илић

16. Јун 2020. Одлука о разрешењу Републичке изборне комисије