Привремена Скупштина Народа достојног Србије

ОДЛУКА

Забрана извођења грађевинских радова око Народне Скупштине

Број: 1-X-000101/2022

Лета Господњег 7530. г. (20.01.2022. године)

Београд


Председник доноси следећу 


О д л у к у


Забрањује се извођење свих грађевинских радова на платоу  испред и око здања  Народне Скупштине, као и у самом објекту здања.

Одлука ступа на снагу даном  доношења.
Лета Господњег 7530 г. у Београду

(20.01.2022. године)

Председник Привремене Скупштине

народа достојног Србије

Оливера Ж. Илић

На следећем линку можете преузети документ за штампање:

Забрана грађевинских радова око Народне Скупштине