Привремена Скупштина Народа достојног Србије

ОДЛУКА

Број: 1-V/8/38/2021

11.04.2021. године

Београд


На осмој седници Првог сазива Привремене Скупштине народа Србије, одржане дана 11. априла 2021. године у Београду, у улици Кнеза Вишеслава 19, Чукарица, са почетком у 11 часова, по 38. тачки дневног реда, једногласно је донета следећа 


О  Д  Л  У  К  А


Забрањује се рад компанији Рио Тинто, свим њиховим запосленима, свим извођачима и подизвођачима на свакој врсти истраживања и експлоатације природних богатстава Србије.


Одлука ступа на снагу даном доношења.


ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ
НАРОДА  СРБИЈЕ

Оливера Ж.Илић•Документ је валидан без потписа и печата јер је креиран електронским путем.

На следећем линку можете преузети документ за штампање:

ОДЛУКА забрана Рио Тинто