Привремена Скупштина Народа достојног Србије

ПРЕДЛОГ ПРЕБИЈАЊА 

КОМПЕНЗАЦИОНИ ПРИГОВОР

У случајевима када држава од народа принудно наплаћује јавне дажбине, држављанин може истаћи ПРЕДЛОГ ПРЕБИЈАЊА - КОМПЕНЗАЦИОНИ ПРИГОВОР -  на основу кога државни орган мора своје обавезе као дуг према држављанину да пребије са потраживањем. 

На следећем линку можете преузети документ за штампање:

ТЕКСТ захтева  за утврђивање и пребијање обавеза у форми формулара доступан је свакоме  коме је потребан. Потребно га је само попунити У 2 ПРИМЕРКА и ЈЕДАН ПРИМЕРАК препорученом поштом са повратницом послати на наведену адресу, а други сачувати за себе као доказ уз потврду о послатој препоруценој пошиљци и уз повратницу коју ће поштоноша вратити пошиљаоцу када прималац потпише да је примио пошиљку. 


ПРАВНА СЛУЖБА КАНЦЕЛАРИЈЕ ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ НАРОДА ДОСТОЈНОГ СРБИЈЕ

ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂЕЊЕ И ПРЕБИЈАЊЕ ОБАВЕЗА