Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Председнику Палестине

Његовој Ексленцији Махмуду Абасу

Председнику Палестине
Његовој Ексленцији Махмуду Абасу

 
Бр. 2-II-000029/2023
Београд, 07.10.2023.

 
Уважена Екселенцијо,

 
у име Привремене Скупштине народа достојног Србије и србског народа,
упућујемо подршку Палестини и палестинском народу у светом рату за
слободу и независност у складу са Декларацијом из 1967. године. 

Срби добро памте и негују осећања традиционалног пријатељства наших
братских народа, посебно у тешким временима и приликама. Са жељом и
уверењем да ће Алах дати да се муслимански народ уједини у одбрани
Палестине и палестинског народа у последњој и коначној борби за
независност и своја права, србски народ вам исказује велико поштовање и
солидарност.

 
С поштовањем и уважавањем,

 

Кабинет Привремене Скупштине народа достојног Србије


President of the state of Palestine
His Excellency Mahmoud Abbas

 
No. 2-II-000029/2023
Belgrade, 07.10.2023.

 
Dear Excellency,

 
on behalf of the Temporary Assembly of the People worthy of Serbia and the Serbian people, we send support to Palestine and the Palestinian people in the holy war for freedom and independence in accordance with the Declaration from 1967. 

Serbian people remember well and cherish the feelings of traditional
friendship between our fraternal nations, especially during difficult times and circumstances. With desire and belief that Allah will allow the Muslim people to unite in the defense of Palestine and the Palestinian people in the last and final struggle for independence and their rights, the Serbian people expresses great respect and solidarity.

 
With respect and appreciation, 

Cabinet of the Temporary Assembly of the People worthy of Serbia

На следећем линку можете преузети документ за штампање:

2-II-000029-2023 Pismo predsedniku Palestine Mahmudu Abasu SRB

2-II-000029-2023 Pismo predsedniku Palestine Mahmudu Abasu EN