Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Амбасада Исламске Републике Иран - Х.Е. Рашид Хасанупур Баеи

Амбасада Исламске Републике Иран

Х.Е. Рашид Хасанупур Баеи,

изванредни и опуномоћени амбасадoр

Михаила Мике Јанковића 3 (Ботићева 3)

11040 Београд, ПАК 116318

 
Бр. 2-II-000008/2024
Лета Господњег 7533. г.
(17.04.2024. године)
Београд, Србија

 
Уважени господине Амбасадоре,

Привремена Скупштине народа достојног Србије има част да се обрати Амбасади Исламске републике Иран у Београду. У име грађана Србије желимо преко Вас да упутимо искрену подршку Иранском народу и Председнику господину Ибрахиму Раиси, у њиховој храброј одбрани од израелске агресије. Мудра политика коју води ваш уважени председник, а нарочито одлучан одговор агресору, показују целом свету како се бране достојанство, суверенитет и интегритет своје земље. Ваше одлучно супротстављање онима који су спровели генцод у Гази, побивши преко 35.000 Палестинаца, ојачао је достојанство и самопоуздање иранског народа, а уједно и ујединио већи део исламског света.

Молимо Вас да примите изразе нашег дубоког поштовања.

Кабинет Председника Привремене Скупштине народа достојног Србије


Embassy of the Islamic Republic of Iran
His excellency the ambassador
Mr Rashid Hassanpor Baei
Mihaila Mike Jankovića 3 (Botićeva 3)
11040 Belgrade

 
No 2-II-000008/2024
19th April 2024
Belgrade, Serbia

 
Your honored Excellency,

The Temporary Assembly of the People worthy of Serbia has the honor to address the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Belgrade. On behalf of the people of Serbia, we would like, through you, to send our sincere support to the Iranian people and the President, Mr. Ebrahim Raisi, in their brave resistance to Israeli aggression. The wise policy led by your esteemed president, and especially the decisive response to the aggressor, show the whole world how they defend dignity, sovereignty and integrity of their country. Your decisive opposition to those who carried out the genocide in Gaza, killing over 35,000 Palestinians, strengthened the dignity and self-confidence of the Iranian people, and at the same time united much of the Islamic world.

Please accept the expressions of our deepest respect.

The Cabinet of the President of the
Temporary Assembly of the People worthy of Serbia

На следећем линку можете преузети документ за штампање:

Амбасада Исламске Републике Иран Х.Е. Рашид Хасанупур Баеи
Амбасада Исламске Републике Иран Х.Е. Рашид Хасанупур Баеи