Привремена Скупштина Народа достојног Србије

писмо

Његово Величанство
Краљ Мухамед бен Ал Хасан Мухамед VI, Краљ Краљевине Мароко

Његово Величанство
Краљ Мухамед бен Ал Хасан
Мухамед VI, Краљ Краљевине Мароко
Краљевска палата у Рабату
Краљевина Мароко

 
Бр. 2-II-000025/2023
12.09.2023. год.
Београд

 
Вашe Величанство, 

Дубоко нас је потресла вест о страдању мароканског народа и земље изазваног разорним земљотресом који се догодио у Вашој краљевини. 

Изражавајући саосећање Србског народа са народом Марока, нажалост, и поред најбоље воље, у овом тренутку Привремена Скупштина народа достојног Србије није у могућности да Вашој земљи и мароканском народу упути помоћ у виду материјалних средстава. Зато Вас молимо да пренесете свом народу да наш Србски народ саучествује у болу свих породица и пријатеља настрадалих људи, наших пријатеља из Марока. 

С поштовањем и уважавањем,

Привремена Скупштина народа достојног Србије
 
Председник
Оливера Ж. Илић


His Majesty
Muḥammad ibn al-Ḥasan,
Mohammed VI, King of the Kingdom of Morocco
Тhe Royal Palace of Rabat
Avenue Mohammed V, Rabat
The Kingdom of Morocco

 
No. 2-II-000025/2023
September 12th 2023
Belgrade, Serbia

 
Your Majesty, 

We were deeply shaken by the news related to the suffering of the Moroccan people and country caused by the devastating earthquake that occurred in Your Kingdom. 

Expressing the sympathy of the Serbian people with the people of Morocco, we must admit with regret that the Provisional Assembly of the People Worthy of Serbia, despite the best will, is not able to send help to Your country and the Moroccan people in the form of material resources. That is why we ask You to convey to Your people that our Serbian people sympathize with the pain of all the families and friends of the victims, our friends from Morocco. 

With respect and appreciation, 

President
Temporary Assembly of the People Worthy of Serbia
 
Olivera Ž. Ilić

На следећем линку можете преузети документ за штампање:

Бр. 2-II-000025-2023, писмо Његово Величанство, Краљ Мухамед бен Ал Хасан Мухамед VI, Краљ Краљевине Мароко
Бр. 2-II-000025-2023, писмо Његово Величанство, Краљ Мухамед бен Ал Хасан Мухамед VI, Краљ Краљевине Мароко енг