Привремена Скупштина Народа достојног Србије

писмо

Председнику владе Либије
г-дину Абдулу Хамид ал-Дбеибех

Председнику владе Либије
г-дину Абдулу Хамид ал-Дбеибех

 
Бр. 2-II-000027/2023
20.09.2023. год.
Београд

 
Ваша екселенцијо, 

Обраћам Вам се у име Привремене Скупштине народа достојног Србије и србског народа, поводом несреће која је задесила Ваш народ, због пуцања бране у граду Дерна. 

Срби добро памте и негују осећања традиционалног пријатељства наших братских народа, потврђеног делима, посебно у свим тешким временима и приликама, стога су Срби трагедију коју сте доживели са великом тугом прихватили. 

Са жељом и уверењем да ће велики либијски народ успешно савладати последице и овог разорног догађаја, исказујемо вам солидарност и велико поштовање, моје лично и свог нашег народа. 

С поштовањем и уважавањем,
Привремена Скупштина народа достојног Србије
 

Председник
Оливера Ж. Илић

The Prime Minister of Libya
Mr Abdul Hamid al-Dbeibeh 

No. 2-II-000027/2023
September 20th 2023
Belgrade
Serbia

 
Your Excellency, 

I am addressing You on behalf of the Temporary Assembly of the People Worthy of Serbia and the Serbian people, on the occasion of the accident that befell Your people, due to the bursting of the dam in the town of Derna. 

The Serbs remember well and cherish the feelings of traditional friendship between our fraternal peoples, which is confirmed by our deeds, especially during difficult times and circumstances we both have been experiencing. Therefore, this time the Serbs accept the tragedy you experienced with great sadness. 

With wishes and strong conviction that the great Libyan people will overcome the consequences of this devastating event, we express our solidarity and great respect, myself and our people. 

President
Temporary Assembly of the People Worthy of Serbia

Olivera Ž. Ilić

На следећем линку можете преузети документ за штампање:

Бр. 2-II-000027-2023, писмо Председнику владе Либије, Абдулу Хамид ал-Дбеибех
Бр. 2-II-000027-2023, писмо Председнику владе Либије, Абдулу Хамид ал-Дбеибех енг