Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Председнику Руске Федерације
г-дину Владимиру Владимировичу Путину

Председнику Руске Федерације
г-дину Владимиру Владимировичу Путину
Ул. Ильинка д. 23, Москва 103132
Руска Федерација

 
Бр. 2-II-000005/2024
Лета Господњег 7533. г (19.04.2024.)
Београд, Србија

 
Ваша екселенцијо, уважени господине Председниче, 

Изузетна нам је част да Вам се обратимо у име Привремене скупштине Народа достојног Србије, јединог аутентичног и легитимног репрезентанта суверене воље грађана Србије, а поводом иницијативе да Генерална скупштина УН усвоји Резолуцију о наводном геноциду у Сребреници почињеног од стране припадника војске Републике Српске.

Подносиоци резолуције су Немачка и Руанда, две државе које су починиле најстрашнији геноцид у историји човечанства, а ко-спонзори водеће западне државе и њихови послушници, укупно 15 земаља. Намера предлагача Резолуције је да на овај начин обезбеде легитимитет агресији НАТО држава на нашу земљу и оправдају монструозне злочине које су при том починили. Тиме би оправдали сопствено кршење међународног права и разбојничко отимање Косова и Метохије, колевке и светилишта србског народа. Гађајући Србију и србски народ, подносиоци Резолуције циљају Русију и руски народ, једнако као што су то чинили својом агресијом пре 25 година. Уколико Уједињене нације усвоје такву резолуцију, која почива на неистини и обмани, биће доведена у питање и сама сврха постојања УН, као и легитимитет Генералне скупштине. 

У грађанском рату који су покренули вековни непријатељи наше земље, десио се тежак злочин у Сребреници, али при том није утврђено да је постојао било који елемент бића кривичног дела геноцида. Независна међународна комисија за истраживање страдања свих народа у сребреничкој регији је 2021. године објавила да у Сребреници није постојао геноцид. Исто је потврдио и Ефраим Зуроф, директор Центра "Симон Визентал", човек који је највећи ауторитет по питању геноцида на планети. Народна скупштина Републике Српске је на последњој седници парламента усвојила извештај Mеђународне комисије о Сребреници са закључком „Геноцида није било“. Далеко је већи број жртава србског народа од 1992. до 1995. године од стране муслимана, где су убијани Србски цивили, стари, жене и деца и то на србске празнике, под покровитељством истих оних који данас заговарају доношење Резолуције о геноциду у Сребреници.

Уједињене нације нису за сада успеле да се одупру притиску и уценама западних сила, које стоје иза текста ове Резолуције, и које не желе да се помире са дефинитивним опадањем сопствене моћи и настанком мултиполарног света, у коме ће све државе бити равноправне и слободне. Њихов последњи трзај, као заштитника фашистичких идеја и носиоца хегемонизма у последних пет деценија, представља покушај да се србском народу путем Резолуције ГСУН неметне геноцидна анатема. Србски народ, као слободарски народ, који је пропорцинално према броју становника поднео највише жртава у Балканским ратовима, Првом и Другом светском рату, томе ће се снажно супротставити. 

Молимо Вас да нам Ви лично и представници Ваше цењене земље у међународним организацијама у томе свесрдно помогнете. Кулминација међународног безакоња и ускрснуће светског фашизма, чији смо сведоци и жртве последњих неколико деценија, опет су руски и србски народ ставила на исту страну историје. Бранећи истину да се у Сребреници није догодио геноцид, срушићемо и лаж да глобални запад овом Резолуцијом брани и штити интересе муслиманског света. Та Резолуција је само покушај да се прикрије одговорност глобалног Запада за злочине почињене над палестинским народом у последњим месецима. Управо сурово убиство 35,000 цивила у појасу Газе садржи све елементе класичног, унапред планираног и од стране Запада помогнутог геноцида чији је циљ истребљење једног непокорног народа. Светским злочинима, глобалној неправди и фашистичкој авети мора се стати на пут, јер без тога неће бити мира у свету. Са тим изазовом данас се храбро суочио и узвратио народ Ирана, као одговор на угрожавње његове територије и суверенитета. Због тога би било посебно важно да УН најзад реагују на начин који ће водити очувању мира у свету, спречавању нових сукоба и успостављању помирења и обнови сарадње међу свим народима. Евентуално прихватање Резолуције о геноциду у Среберници, управо ће имати последице које су сушта супротност оном чему би Уједињене нације требало да теже. 

Овим путем још једном захваљујемо Руској Федерацији што је 2015. године спречила да се Срби прогласе геноцидним народом стављањем вета на седници Савета безбедности на Резолуцију о Сребреници због наводног геноцида почињеног у току грађанског рата у Босни и Херцеговини. Ови путем Вам упуђујемо молбу у име србског народа да још једном реагујете и учините шта је могуђе на наредној седници Генералне Скупштине УН да се оваква срамна Резолуција не усвоји.

Молимо вас да примите изразе нашег дубоког поштовања и уважавања. 

Кабинет председника
Привремене Скупштине народа достојног Србије


Президенту Российской Федерации
господину Владимиру Владимировичу Путину
Ул. Ильинка д. 23, Москва 103132
Российская Федерация

Исх. № 2-II-000005/2024
19 апреля 2024
Белград, Сербия

 
Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент,

Для нас представляет исключительную честь обратиться к Вам от имени Временного Парламента народа, достойного Сербии, единственного подлинного и легитимного представителя суверенной воли граждан Сербии, по поводу инициативы Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию о геноциде в Сребренице, приписываемом солдатам армии Республики Сербской.

Инициаторами резолюции являются Германия и Руанда, две страны, сами совершившие страшнейшие в истории человечества геноциды, а поддержку резолюции дали ведущие государства Запада и их приспешники, всего 15 стран. Намерение сторонников резолюции состоит в том, чтобы подобным шагом обеспечить легитимность агрессии стран НАТО против Сербии в 1999 году и оправдать чудовищные преступления, которые ими были совершены при этом. Тем самым было бы оправдано нарушение международного права Западными странами и их грабительский захват Косово и Метохии, колыбели и святыни сербского народа. Целясь в Сербию и сербский народ, сторонники резолюции прицеливаются к России и русскому народу, подобным образом, как это делали во время своей агрессии против Сербии 25 лет назад. Если Организация объединенных наций поддержит упомянутую резолюцию, базирующуюся на надуманных фактах, будет поставлена под сомнение сама цель существования ООН, а также легитимность Генеральной Ассамблеи.

В гражданской войне, развязанной многовековыми врагами нашей страны, в Сребренице было совершены серьезные преступления, но однозначно установлено, что не существовал какой-либо элемент геноцида. Независимая международная комиссия по расследованию страданий народов региона Сребреница в 2021 году объявила, что в Сребренице не было геноцида. То же самое утверждает Эфраим Зуроф, директор Центра «Симон Визенталь», человек, который является величайшим авторитетом по вопросам геноцида. На последнем заседании Народного Парламента Республики Сербской был принят доклад международной комиссии по Сребренице с выводом, что «Геноцида не было». С 1992 по 1995 год от боснийских мусульман пострадало гораздо больше сербских жителей, чем было «жертв» «геноцида» в Сребренице. Под прикрытием тех же, кто сегодня выступает за принятие резолюции о геноциде в Сребренице, уничтожались сербы, мирные жители - старики, женщины, дети... причем это происходило именно во время сербских праздников.

Организации Объединенных Наций не удается противостоять давлению и шантажу стоящих за текстом резолюции западных держав, которые не хотят мириться с окончательной потерей своего влияния и появлением многополярного мира, в котором государства будут в большей мере равноправны и свободны. Попытка навязать сербскому народу анафему геноцида через принятие резолюции ГА ООН является последней попыткой, последним рывком Запада - носителя фашистских идей и гегемонизма в течение последних пяти десятилетий. Сербский народ, который из-за своего свободолюия понес несоразмерно много жертв по отношению к численности своего населения и в Балканских войнах, и в Первой и Второй мировых войнах, будет решительно противостоять подобным попыткам Запада.

Искренне просим Вас лично и представителей Вашей уважаемой страны помочь нам в этом во всех международных организациях. Кульминация международного беззакония и возрождение мирового фашизма, свидетелями и жертвами которого стали мы в последние несколько десятилетий, снова поставили русский и сербский народы по одну сторону истории. Защищая истину о том, что геноцида в Сребренице не было, мы также опровергнем ложь о том, что глобальный Запад предлагаемой резолюцией защищает интересы мусульманского мира. Данная резолюция является попыткой скрыть ответственность глобального Запада за преступления, совершенные против палестинского народа в последние месяцы. Именно жестокое убийство 35,000 мирных жителей детей в Секторе Газа содержит все элементы классического, заранее спланированного и поддержанного Западом геноцида, направленного на истребление непокорного народа. Чтобы в мире преобладал мир, необходимо встать на пути глобальной несправедливости, преступлениям и фашистскому призраку. С подобным вызовом, угрозами своей территории и суверенитету, сегодня мужественно столкнулся и дал ответ народ Ирана. Перед ООН стоит очень важная задача. ООН должна действовать таким образом, чтобы сохранять мир на всем замном шаре, предотвращать появление новых конфликтов, содействовать примирению и восстановлению сотрудничества между нациями. Возможное принятие резолюции о геноциде в Сребернице будет иметь последствия, противоположные целям и задачам Организации Объединенных Наций.

Настоящим мы хотели бы выразить благодарность Российской Федерации за поддержку Сербии в 2015 году, когда представитель РФ наложил на заседании Совета безопасности вето на резолюцию по геноциду в Сребренице. В случае принятия подобной резолюции сербы были бы признаны геноцидным народом. От имени сербского народа еще раз обращаемся к Вам с просьбой не позволить принятия позорной резолюции о геноциде в Сребренице на следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

С искренним уважением и глубокой признательностью,

Кабинет Временного Парламента народа достойного Сербии


На следећем линку можете преузети документ за штампање: