Привремена Скупштина Народа Србије

девета Седница

Привремене Скупштине Народа Србије Одржана 28.05.2021. у Београду

Одлуке донесене на Деветој Седници.

Дана 28. Маја 2021. године, лета господњег, одржана је девета Седница привремене Скупштине народа достојног Србије и донете су следеће ОДЛУКЕ: 

1. Одлука о прихватању записника са осме седнице привремене Скупштине народа Србије одржане дана 11.04.2021. године.

2. Одлука о избору записничара: Зања Мијајев - за избор 2 оверивача записника: Душанка Трифунов и Александра Дабић.


3. Предлог одлуке о поништавању свих закона штетних за држављане Србије донетих након 16.06.2020. године до данас - међу којима је закон о промени Устава.

4. Предлог да на данашњи дан потврдимо оснивање укупно 45 привремене градске и локалне самоуправе привремене Скупштине народа Србије 

5. Предлог одлуке о исплати материјалне помоћи свим угроженим држављанима Србије.

6. Предлог о укидању било какве пререгистрације и пореза на ватрено оружје као погубна за националну безбедност Србије, тј. да би се спречила даља демилитаризација замље које су прихватиле све власти Србије од 2000. године до данас. Ово се односи на оружја з аличну безбедност, као и за ловачко и спортско оружје.

7. Предлог одлуке да да мандатне казне не могу да буду веће од 10% минималног личног дохотка - односно не могу да не могу бити веће од 10% реалне плате починиоца прекршаја. 

8. Предлог одлуке за увођење обавезног служења војног рока, за чије време тече радни стаж. Сву услови из ове области биће накнадно регулисани законским и подзаконским актима.

9. Предлог одлуке за измене закона из области безбедности на свим нивоима.