Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Деветнаеста Седница

Привремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 14.05.2022. у Београду

Дана 14. Маја 2022. године, лета Господњег, одржана је деветнаеста седница привремене Скупштине народа достојног Србије и донете су следеће: 


ОДЛУКE

1. Одлука о усвајању записника са 18. седнице Привремене Скупштине народа достојног Србије одржане дана 07.04.2022. године у Београду

2. Одлука о избору записничара и оверивача записника:

   -Предлог за избор записничара: Тања Мијајев

   -Предлог за избор оверивача записника: Миле Станковић и Срђан Милић


3. Одлука да се у де факто (de factо) стању изврши корекција евиденције људи у матичним књигама суверене државе Србије, како би се наметнуто робовско обележавање људи (ткз. Capitis diminutio maxima) кориговало, и лична имена и презимена уписују сходно правопису нашег језика.

Образложење:

Од 2001. године потписивањем  Унидроит споразума Србски народ је сврстан у најнижу категорију робова на свету, а спровођење овог уговора се између осталог манифестовао наметнутим начином уписивања имена и презимена људи у личним документима свим великим словима ткз, Capitis diminutio maxima, што значи „Највећи или најсвеобухватнији губитак статуса. Тиме је човеково стање промењено из стања слободе у стање ропства, када је постао роб. Човеку су одузета сва права држављанства и сва породична права.“  Ова корекција се мора извршити јер је  од 16.06.2020. године, наступила видљива и суштинска промена када је Србија постала суверена земља, а њеним држављанима враћен статус слободних људи.

4. Одлука о испитивању пијаћих вода у Србији и одбацивању употребе било које врсте штетних адитива, као и забрани додавања Флуора и других штетних хемијских елемената у пијаћу флаширану или воду из водовода.

5. Одлука да се у де факто (de factо) стању процесуира сваки појединац за кога се утврди да је кршио одредбе претходне одлуке из тачке 4. и који је директно или индиректно имао сазнања или учествовао у процесу третирања пијаће воде штетним хемијским адитивима. 

6. Одлука о укидању свих тренутно постојећих пословних банака од којих ни једна не ради у корист домаћег становништва, као и свих осталих пратећих институција, првенствено кредитног бироа путем којег се народ Србије држи у стању финансијског ропства.

7. Одлука да се све пресуде Хашког трибунала, које су донете до данас, а односе се на Србију и Србски народ УКИНУ.

8. Одлука да се спроведе у дело потписани споразум из 2001. године између државе Србија и Црна Гора и народа на територији Бујановца и Прешева, а о изради дела пута у дужини од 1,46 км између ове регије и границе што би скратило досадашњи пут ка Македонији за 60 км и тиме олакшало путовање становништву, као и да се спроведе у дело потписани споразум о изградњи магацина за брашно на територији Косова и Метохије из кога би се становништву, без обзира на националност, брашно продавало по велепродајним ценама.

9. Одлука да се процесуирају сви актери од 2000-те године који су онемогућили да се правоснажна пресуда против НАТО земаља спроведе у дело.

Образложење: 

Тадашњем председнику СРЈ др Војиславу Коштуници је дошао француски министар спољних послова који је наредио да се та пресуда укине. Након тога је наредио да се укине и војно правосуђе Савезне републике Југославије и да све пређе у надлежност редовних судова након чега је било омогућено да тада поступајуће судије врховног суда даље не процесуирају кривични предмет против вођа НАТО пакта. Овим је, и без укидања осуђујуће пресуде, у време трећестепеног одлучивања пред Врховним војним судом, самим његовим брисањем из правосудног система осуђујућа НАТО пресуда пропала као кроз решето и нико је више из те прашине није подигао.

10. Одлука да се сви актери злочина над Србијом и њеним народом казне.

11. Одлука да се казне сви политичари који су учествовали у испоручивању Србских генерала и политичара Хашком трибуналу.

12. Одлука да се казне сви који су учествовали у аболирању албанских држављана који су учествовали у злочинима над србским народом, мушкарцима, женама, децом, тек рођеним бебама и старим људима.

13. Одлука да се ХИТНО, БЕЗ ОДЛАГАЊА донесе одлука о извршењу дела Резолуције 1244 који се односи на утврђени број присутних војника и полиције на Косову и Метохији.

14. Одлука да се сви службени подаци и релевантне чињенице из рада Привремене Скупштине народа достојног Србије од њеног оснивања 16.06.2020. године из електронске форме у којој су чувани и бележени пренесу у папирну форму штампаног издања „СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ“ које ће обухватити период од 16.06.2020. до данас као што га обухвата и постојећа електронска форма и преко којих ће Привремена Скупштина народа достојног Србије надаље наставити објављивање својих службена – трошковима теретити буџет Србије.

15. Одлука да се за потребе Привремене Скупштине народа достојног Србије из државног буџета Републике Србије издвоје новчана средства за плаћање следећих трошкова:

 • -изнајмљивање канцеларијског простора, његово одржавање у грађевинском, естетском и хигијенском смислу
 • -плаћање трошкова утрошене електричне енергије, комуналних трошкова
 • -плаћање пореза
 • -плаћање телефонских услуга за фиксну и мобилну телефонију за 120 службених фиксних и мобилних телефона
 • -плаћање и одржавање и замена мобилних телефона
 • -плаћање интернет услуга
 • -куповину 110 рачунара и њихово одржавање
 • -плаћање стенодактилографа или сниматеља електронском опремом аудио и видео записа Седница Привремене Скупштине народа достојног Србије и локалних самоуправа
 • -надокнађивање трошкова горива за возила коришћена у службене сврхе
 • -накнада за плаћање три возача
 • -плаћање поправке и одржавање возила за службене сврхе 
 • -обезбеђивање средстава за формирање возног парка од три возила и њихову куповину
 • -плаћање трошкова за формирање иностраног бироа и плаћање преводиоца по потреби
 • -плаћање дневница за трошкове службених путовања у земљи и иностранству
 • -плаћање трошкова за службена путовања у земљи и иностранству
 • -плаћање трошкова репрезентације
 • -обезбеђивање средстава за отварање телевизијског канала са националном фреквенцијом
 • -обезбеђивање средстава за студијску техничку опрему и плаћање уредника програма, водитеља, сниматеља, техничког, административног и помоћног особља
 • -обезбеђивање средстава за оснивање и рад нове радио станице са националном фреквенцијом Привремене Скупштине народа достојног Србије
 • -обезбеђивање средстава за оснивање и рад листа: „Службених новина“


Образложење:

Привремена Скупштина народа Србије(касније Привремена Скупштина народа достојног Србије), формирана 16.06.2020. године након једанаестог сазива Народне Скупштине Републике Србије која је конституисана 03.06.2016. године није обављала своју надлежност из чл. 99 Устава Републике Србије у пуној мери. Пошто на дан оснивања Народног сабора наше Привремене Скупштине, мандат владе који је трајао до 03.06.2020. године и истекао паралелно са истеком мандата која је ту Народну Скупштину изабрала. 

Привремена Скупштина народа достојног Србије од стране народа изабрана и конституисана као законодавно и извршно тело Србије и доноси одлуке које ће убудуће доносити Влада. Живимо и постојимо у тешким и свакога дана све тежим условима и доносе се хитне одлуке. Наше законодавно и извршно тело је привремено и подразумева успоставу свих органа власти по редовној процедури, што тек треба да наступи. Доносимо одлуке којима ћемо укинути препреке које стоје на путу формирања државе. У досадашњем раду од оснивања 16.06.2020. године све трошкове везане за послове Привремене Скупштине народа достојног Србије и локалних самоуправа су сносили сами посланици из личних средстава. Насупрот томе све политичке странке и њихови припадници злоупотребљавајући вољу Србског народа, користе и оштећују буџет на различите незаконите начине, као да су легални и легитимни. Због неистинитог и обесмишљавајућег извештавања медија и манипулисања, народ није обавештен о постојању народне државе. То је основни разлог због којег народ не пружа подршку својој новој народној држави. Захтевамо да се буџет Србије усклади са одлукама Привремене Скупштине народа достојног Србије, без обзира на одлуке страних корпорација, Уједињених нација и Европске уније, а у складу са Уставом и Законима Србије. Трошковима теретити буџет Србије јер Привремена Скупштина народа достојног Србије на то има право.

16. Одлука да се ХИТНО донесе одлука о рефундирању трошкова које је Привремена Скупштина народа достојног Србије имала од 16.06.2020. године до данас, а које је подмиривао радни тим Народног покрета „Достојни Србије“ и чланови Привремене Скупштине народа достојног Србије личним средствима. Трошкове књижити на терет буџета Србије.

17. Одлука да се у свим предшколским и школским установама забрани спровођење свих програма предвиђених и плаћених од стране Европске уније, невладиних организација и осталих светских организација и странаца од 2000. године до данас.

18. Одлука да се у оквиру Министарства правосуђа при канцеларији председника Привремене Скупштине народа достојног Србије формира интервентни тим за очување Устава и Закона.

19. Одлука да се због неактивности а услед исељавања из Србије разреши дужности заменик председника Привремене Скупштине народа достојног Србије Југослав Јаневски.

20. Одлука о укидању високообразовног система предвиђеног Болоњском конвенцијом и враћање на програм и начин рада високог школства претходно важећег у Србији.

21. Одлука о забрани спровођења и примене у Србији свих одлука и активности Клауса Шваба, Уједињених нација, Европске уније и Светске здравствене организације, које нису у складу са Уставом Србије, а спроводе се у циљу даљег одвођења Србије у суноврат.

22. Одлука да се укине и забрани свака манифестација ЛГБТКИА-а (LGBTQIA) и свих у будућности насталих групација и свих организација које су супротне Србским традиционалним вредностима, а које нису у складу са Божијим и природним Законима.

23. Одлука да се Видовдан прогласи државним празником.

24. Одлука да се као Државни празник укине 1. Мај.

Образложење:

Пре 1889. године од када се 1. мај званично слави као међународни празник рада, од 8. века се под њега подводе обредни празници. Неки су подразумевали жртвовање деце и извођење оргија, што су разлози за престанак прослављања овог датума у Србији.


Све одлуке ступају на снагу даном доношења.