Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Друга Седница

Привремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 17.06.2020. у Београду

Одлуке донесене на Другој Седници.

1. Писмено тајно гласање за избор 11 чланова Већа мудраца.

2. Предлог да се упути позив свим лидерима политичких странака и грађанских покрета, којима народ верује, да се придруже народу који је основао Привремену Скупштину дана 16. јуна 2020. године.

3. Предлог одлуке да се свим домаћинствима чија примања месечно износе мање од 89.000 динара, рачуни за комуналне услуге умање за 10.000,00 динара.

4. Предлог одлуке да се изврши процена преосталог државног и друштвеног капитала у Републици Србији, посебно утврдити вредност датих субвенција Републици Србији да прихвати пројекат Ковид19, тај новац равномерно распоредити на привредна друштва и пунолетним грађанима и да се тако утврђена вредност равномерно расподели грађанима у новцу. Извршити увид задужења Републике Србије о задужењу код Светске банке за сву пратећу опрему, тестове, маске, респираторе, итд... Сва лица која су донела одлуку процесуирати и казнити највећим предвиђеним законским казнама.

5. Предлог одлуке да се чланови Републичке изборне комисије разреше дужности и да се изабере 20 нових чланова.

6. Предлог одлуке да се утврди да су избори заказани за 21. јун 2020. године неважећи, као неуставни.

7. Предлог одлуке да се међународни споразум из 2001. године прогласи неважећим, као неуставан.  

8. Предлог одлуке да се распусти Кризни штаб Covid 19, те да се утврди кривична одговорност чланова тог штаба, као и кривична одговорност одговорних у средствима јавног информисања.  

9. Предлог одлуке да се свим грађанима којима је искључена струја због неплаћања рачуна, омогући коришћење електричне енергије, до доношења новог социјалног програма.

10. Предлог одлуке да се из буџета Републике Србије не финансирају политичке странке, невладине организације, Светска здравствена организација.


11. Предлог да се донесе пропис о решавању мигрантске кризе.

12. Предлог да се број министарстава у Влади Републике Србије смањи.

13. Предлог да се донесе закон о ратним војним инвалидима и ратним ветеранима.

14. Предлог да се уведе обавезни систематски преглед за све носиоце јавних функција.

15. Предлози х и т н и х  одлука о:

  1) неважности свих неуставних и штетних аката које су донеле досадашње власти, након 2000. године до данас.

  1.     а) Закон о обавезном вакцинисању деце
  2.     б) Закон о обавезном донирању органа
  3.     ц) Закон о признавању свих међународних пресуда везаних за геноцид
  4.     д) Као и свих споразума којима се крши Устав наше земље, Бриселски, ИПАП, СОФА, МАРАКЕШКИ...

  2) Разрешењу дужности председника Републике, изабраног 2017. године, те да му се укине имунитет, да се започне са истражним радњама по свим поднешеним кривичним пријавама

  3) Разрешењу дужности свих чланова Владе којој је мандат истекао 3. јуна 2020. године и да им се укине имунитет, да се започне са истражним радњама по свим поднешеним кривичним пријавама