Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Двадесет девета Седница

привремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 25.09.2022. у београду

Дана 25. Септембра 2022. године, лета Господњег, одржана је двадесет девета седница Привремене Скупштине народа достојног Србије на Тргу Николе Пашића бр. 3 у Београду и донете су следеће: 

ОДЛУКЕ

1. Одлука о расписивању обавезујућег референдума са следећим тачкама, на које ће држављани Србије одговарати са ДА или са НЕ:

 
  1. Да ли се противите доношењу једностраног акта о признању Косова и Метохије као независне државе и закључења обавезујућег споразума између Србије и представника Албанаца са Косова и Метохије којим би се Косову и Метохији омогућило чланство у међународним организацијама?
  2. Да ли се противите увођењу санкција Руској Федерацији од стране Србије?
  3. Да ли се противите уласку Србије у НАТО савез?

2. Одлука о допуни Одлуке донете на 28. седници Привремене Скупштине народа достојног Србије којом се на предстојећем попису омогућава да грађани пописивачима ускрате податке о здравственом стању, социјалном, имовинском статусу, а којом се такође стављају ван снаге одредбе закона којима су прописане новчане казне за лица која ускрате те податке. Одлука донета на 28. седници је допуњена тачним навођењем одредбе које су прописивале новчано кажњавање лица која ускрате одговоре на питања пописивача. Значи допуна Одлуке је да се ван снаге стављају одредбе из члана 32. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова.

3. Одлука о доношењу Упутства за понашање грађана Србије приликом наступајућег пописа становништва.

4. Одлука о усвајању Повеље о вечном пријатељству и савезништву Руског и Србског народа.

5. Одлука о забрани отуђења, издавања у закуп у периоду дужем од 5 година, као и оптерећивања непокретности заложним правом, непокретне имовине у власништву Србске православне цркве која се налази на територији АП Косово и Метохија, али и осталог дела Србије, без претходно прибављене сагласности од стране Привремене Скуштине народа достојног Србије.

6. Одлука о усклађивању раста цена енергената са растом висине личних примања становништва у Србији (плата, пензија, социјалних примања и др.).


7. Одлука да се сви одговорни за урушавање електро-енергетског система наше земље, а који су тај систем урушавали у периоду од 2012. до данас, што је кулминирало саботажом машина за копање угља у басену Колубара, казне најстрожијим казнама предвиђеним законом јер су на тај начин угрозили електро-енергетску безбедност наше земље и она је на најнижим гранама у историји због њихових поступака.

8. Одлука о допуни претходне Одлуке из тачке 7. да се одговорнима из претходног става, али и њиховим поколењима до 9. (деветог) колена, забрани било какав рад у било каквој јавној служби, било да је она државна, покрајинска или у локалној самоуправи, те да закључују било какве послове као приватна лица са државом.

9. Одлука да се сви одговорни налогодавци у Министарству одбране а који су учествовали у доношењу одлуке да се на приредби која је одржана 17.09.2022. године из свечане песме која је била свирана „Песма јунацима са Паштрика“ изоставе стухови „Косово је душа Србије“ најстрожије казне, и да се њима и њиховим поколењима до 9. (деветог) колена забрани рад у јавној служби.

10. Одлука да је Привремена Скупштина народа достојног Србије једина овлашћена за расписивање опште мобилизације на територији наше земље.


*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.