Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Двадесет прва Седница

Привремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 17.06.2022. у Београду

Дана 17. Јуна 2022. године, лета Господњег, одржана је двадесет прва седница привремене Скупштине народа достојног Србије и донете су следеће: 


ОДЛУКE

1. Одлука о усвајању записника са 19. седнице Привремене Скупштине народа достојног Србије одржане дана 14.05.2022. године у Београду

2. Одлука о избору записничара и оверивача записника:


-Записничар: Тања Мијајев

-Оверивачи записника: Миле Станковић и Татјана Верушевић


3. Одлука о обавештавању јавних извршитеља да је Закон о извршењу и обезбеђењу престао да важи дана 12.07.2020. године

4. Одлука о забрани одржавања геј параде (EuroPride-a), чије одржавање је планирано у периоду од 12. до 18.09.2022. године у Београду

5. Одлука да се о забрани одржавања геј параде (EuroPride-a) обавесте сви релевантни субјекти који учествују у њеном планирању, припреми и спровођењу

6. Одлука о давању овлашћења и одређивању лица које ће Србско-Руском хуманитарном центру у Нишу лично доставити одлуку донету на 14. седници Привремене Скупштине народа достојног Србије о давању дипломатског статуса Србско-Руском хуманитарном центру у Нишу и појединцима у оквиру центра.

7. Одлука о измени одлуке о корекцији евиденције људи у матичним књигама суверене државе Србије, донетој на 19. седници, под тачком 3: из првог става бришу се речи де факто (de facto), тако да одлука гласи:

Врши се корекција евиденције људу матичним књигама суверене државе Србије, како би се наметнуто робовско обележавање људи (тзв. Capitis Deminutio Maxima) кориговало и лична имена и презимена уписивала сходно правопису нашег језиика.

8. Одлука о измени одлуке са 19. седнице, под тачком 5: Из првог става бришу се речи де факто (de facto), тако да одлука гласи:

Процесуираће се сваки појединац за кога се утврди да је кршио одредбе одлуке о забрани додавања Флуора и других штетних хемијских елемената у пијаћу флаширану или воду из водовода и који је директно или индиректно имао сазнања или учествовао у процесу третирања пијаће воде штетним хемијским адитивима. 


9. Одлука о допуни одлуке о издвајању из буџета Републике Србије новчаних средстава за плаћање трошкова за потребе рада Привремене Скупштине народа достојног Србије, донетој на 19. седници под тачком 15: врши се нумерација свих ставки, и после броја 20. додаје у наставку број,

21. обезбеђивање средстава за плате: Председника Привремене Скупштине народа достојног Србије и заменика председника.

Досадашња ставка 21. постаје ставка 22.

После ставке 22. додаје се,

23. обезбеђивање средстава за плате 250 посланика Привремене Скупштине народа достојног Србије

10. Одлука о формирању Штаба за очување здравља људи и целокупне животне средине, чији је задатак да врши испитивање квалитета ваздуха, воде, хране и медикамената.

11. Одлука да се седница Привремене Скупштине народа достојног Србије одржана јуче 16. јуна 2022. године додатно обележи и редним бројем 20 – „Свечана седница“. А данашња седница од 17. јуна 2022. године да се обележи бројем 21, као следећа у низу.


Све одлуке ступају на снагу даном доношења.