Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Двадесет седма Седница

привремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 11.09.2022. у београду

Дана 11. Септембра 2022. године, лета Господњег, одржана је двадесет седма седница Привремене Скупштине народа достојног Србије на Тргу Николе Пашића бр. 3 у Београду и донете су следеће: 

ОДЛУКE

1. Одлука да се оформи Одбор за природну медицину и друге сродне науке. За координатора именована је Марија Бојовић из Земуна.

Образложење: Како смо сведоци тешких времена у којима се налазимо и свесни чињенице да смо постали медицински заморчићи, желимо да се вратимо изворном духовном лечењу што би обухватало лечење које су практиковале наше баке, па до нових научно доказаних метода које нису штетне по људски организам ни околину.

2. Одлука да се на локалном нивоу попишу сви медијски извештачи од стране локалних самоуправа, да се свим медијским кућама упуте дописи и акт упозорења да у року од 7 дана од дана пријема обавештења прекину једнострано извештавање, ширењем лажи, страха и панике.

3. Одлука да се од Привремене Скупштине народа достојног Србије омогући дозвола свакој локалној самоуправи, као и приватним лицима који имају пребивалиште на подручју општине, а који би учествовали на конкурсу за доделу фреквенција и добијања права да се баве емитовањем радио или ТВ програма у домену општинских просторних оквира уз услов да извештавају независно, благовременмо, непристрасно и истинито.

Образложење: У претходном дугогодишњем периоду многа лица која су се бавила извештавањем нису добили право да то и наставе, а позадина свега тога је политичка неподобност и коректно бављење новинарском професијом која се огледа у ширењу истине и благовременом, непристрасном извештавању народа.

4. Одлука о хитној забрани свих активности које нарушавају садашњи хидролошки режим Фрушке горе и стављање под стриктни стручни и државни надзор даље експлоатације камена и осталих минералних сировина.

Образложење: Хидролошка мрежа Фрушке горе је веома густа и чине је преко 200 извора, врела, велики број потока и бара, и 16 вештачких језера. Залихе подземних вода су такође значајне захваљујући одређеној геолошкој подлози и представљају значајан ресурс о коме треба водити нарочиту пажњу с обзиром на то да се свуда, а посебно у Војводини, резерве квалитетне пијаће воде убрзано смањују. Постојање термалних извора и лековитих вода представља још један у низу богатстава Фрушке горе. Поред геолошке и педолошке подлоге, водни ресурси на Фрушкој гори су још један од ресурса за развој шума које омогућавају велико богатство биодиверзитета са око 1500 биљних врста, што представља импозантну цифру ако знамо да је на територији Србије регистровано око 3000 биљних као и преко 10,000 животињских врста. О значају шума специфичне микроклиме која је карактеристична за шумске комплексе као и очување генетског фонда многих врста дрвећа за живот човека не треба ни говорити. Због активности које утичу на погоршање хидролошког система, изазивају сушење шума које су најважније за опстанак и живот како биљака и животиња, тако и за човека, једино држава мора да одлучује о планском и рационалном газдовању са свим водним ресурсима у Србији, посебно пијаћим а не стране компаније и тзв. страни инвеститори. Такође ће наше воде бити сачуване и као еколошке вредности. Ископавање сировине као што је камен има за последциу стварање вештачких површинских акумулација које се пуне подземним водама, чиме се смањују подземне резерве воде или се вода доводи из других извора у циљу формирања вештачких језера. Ова одлука ће важити све до израде свеобухватне и комплексне студије која ће утврдити стање водног режима површинских и подземних вода Фрушке горе, дати стручну и објективну оцену њиховог тренутног стања, пројекцију даљег њиховог развоја при постојећим процесима и стручну процену њиховог утицаја на комплетан биодиверзитет Фрушке горе, и животе људи на њој и у насељима у њеној близини.


5. Одлука да се Милан Мандић и Светозар Делић овласте да у име Привремене Скупштине народа достојног Србије воде преговоре са представницима Војне академије.

6. Одлука да је Платформа за преговоре та да Привремена Скупштина народа достојног Србије не напушта плато ни по коју цену, али да је спремна за компромисе, и да се помери да би они технички могли да организују ту приредбу на адекватан начин.

*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.