Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Двадесет шеста Седница

привремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 03.09.2022. у београду

Дана 03. Септембра 2022. године, лета Господњег, одржана је двадесет шеста седница Привремене Скупштине народа достојног Србије на Тргу Николе Пашића бр. 3 у Београду и донете су следеће: 


ОДЛУКE


1. Одлука о стављању ван снаге Одлукe Привремене Скупштине народа достојног Србије која је донета у Београду дана 19.09.2021. на 12. седници под тачком 7., а која се односи на Синдикат запослених полиције и његово деловање.


2. Одлука којом се в.д. директор Народне милиције овлашћује за доношење аката којима ће се извршавати одлука Привремене Скупштине народа достојног Србије о формирању Народне милиције донете дана 14.08.2022. године на 24. седници Привремене Скупштине народа достојног Србије у Београду, а којим актима ће се ближе одредити: ко може бити припадник Народне милиције, које услове мора испуњавати да би био припадник Народне милиције, поступак пријема лица у редове Народне милиције, издавање докумената њеним припадницима, која су овлашћења и које су обавезе припадника Народне милиције у вршењу службе, под којим условима припадници Народне милиције могу држати и носити оружје и муницију и друга средства принуде, под којим условима, у коју сврху и према коме припадници Народне милиције могу употребити средства принуде.

3. Одлука да се в.д. Народне милиције овлашћује да у сарадњи са стручном службом Привремене Скупштине народа достојног Србије може израдити, донети и објавити Правилник о раду Народне милиције, али и друге потребне одлуке којима ће бити регулисан њен рад.


*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.