Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Дванаеста Седница

Привремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 19.09.2021. у Београду

Дана 19. септембра 2021. године, лета Господњег, одржана је дванаеста седница привремене Скупштине народа достојног Србије и донете су следеће: 

ОДЛУКE

1. Oдлукa о прихватању записника са 11. седнице привремене Скупштине народа достојног Србије, одржане 10. јула 2021. године,

2.  Oдлукa о избору записничара

- За избор записничара Тања Мијајев

- За избор 2 оверивача записника Александра Дабић и Душанка Трифунов

3. Oдлукa о прихватању предлога Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре привремене Скупштине народа достојног Србије, поводом забране изградње као и уклањању изведених радова инвеститору “Ling Long International Europe D.o.o Zrenjanin”, у Зрењанину, улица Краља Александра I Карађорђевића бр.  2/IX, М.Б. 21433896, ПИБ 111157429, као и извођачу радова China Energy Engineering group, Tianjin – Electric Ponjer Construction C.o. огранак Београд, са седиштем у Земуну, Масариков трг 8а, те адресом за пријем поште у Панчеву, Светозара Марковића 91, МБ. 29507953

Образложење: 

По захтеву привремене Скупштине града Зрењанина, која се обратила Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре привремене Скупштине народа достојног Србије, поводом решавања проблема заустављања катастрофалне изградње фабрике за производњу гума и ради спречавања еколошке катастрофе на територији Баната, а у близини Зрењанина. Анализом приложене документације, Министарство је донело одлуку о исправности захтева привремене Скупштине града Зрењанина, на основу чега је доставило предлог на усвајање наведене одлуке, детаљно образлажући следеће:

Закључено је да су грађевински објекти наведеног инвеститора изграђени од стране наведеног извођача радова у целости незаконити јер:

1. Није израђена адекватна и целовита Студија процене утицаја на животну средину;

2. Није издата адекватна и целовита грађевинска дозвола, 

тако да се губи из вида да се у стварности ради о индустријском комплексу који покрива 97 хектара најплоднијег земљишта у околини Зрењанина са планом производње 13 милиона гума годишње и енормним негативним утицајем на животну средину града и околине са великом вероватноћом настанка екоцида због угрожавања земље, воде, ваздуха и целокупне флоре и фауне, као и становништва.

Због свега наведеног, остварена су и обележја кривичних дела против животне средине, а нарочито Противправна изградња и стављање у погон објеката и постројења која загађују животну средину, из члана 264 Кривичног законика, Уношење опасних материја у Србију и недозвољено прерађивање, одлагање и складиштење опасних материја из члана 266 Кривичног законика, Загађивање хране и воде за исхрану односно напајање животиња из члана 273 Кривичног законика, као и кривична дела против опште сигурности људи и имовине, а нарочито Изазивање опште опасности из члана 278. Кривичног законика. 

Такође, постоји основана сумња да се у конкретном случају ради и о кривичним делима против уставног уређења и безбедности Републике Србије као што су Диверзија, из члана 313. Кривичног законика, саботажа из члана 314. Кривичног законика, те Удруживање ради против уставне делатности из члана 319. Кривичног законика, с обзиром да се списак потенцијално окривљених не завршава само са одговорним лицима инвеститора и извођача радова, већ се шири на службена лица у државним органима као помагачима. 

То јасно указује да је реч о опасно организованом криминалу.

Накнадно озакоњење објекта грађеног без грађевинске дозволе, не представља основ који искључује противправност кривичног дела грађење без грађевинске дозволе из члана 219а став 3. у вези става 2. КЗ. Доношење решења о озакоњењу објекта грађеног без грађевинске дозволе, не представља основ који искључује противправност, те да се у радњама окривљеног стичу сви елементи кривичног дела из члана 219а став 3. у вези става 2. КЗ за које је правноснажно оглашен кривим – то наведене разлоге у свему као правилне прихвата и Врховни касациони суд, те у смислу одредбе члана 491. став 2. ЗКП на исте и упућује.

4.  Oдлукa о прихватању предлога привремене локалне самоуправе града Сомбора којом се забрањује продаја акција привредног друштва Севертранс А.Д. Сомбор, које су у својини Републике Србије и то у процентима 41,40%. Привремена локална самоуправа града Сомбора је донела одлуку на 11 седници, у погледу акција које су у својини града Сомбора у процентима од 16,9%.

5. Oдлукa о прихватању Радовановић Милоша за новог члана привремене Скупштине народа достојног Србије, а по предлогу привремене локалне самоуправе града Крагујевца из септембра 2021. године.

6. Oдлукa да свако војно и цивилно лице при Министарству одбране и Министарству унутрашњих послова, као и професионално војно лице и војници на служењу војног рока, као и лице док се налази на војној дужности у Војсци Републике Србије, ученици и кадети из војношколских установа који се школују за војне дужности, лица на другом стручном оспособљавању и  оспособљавању за официре и подофоцире, може и треба да одбије наредбу надређеног Старешине у служби, ако је она очигледно противна Уставу, Закону, ранијим прописима, а односи се на угрожавање личног здравља уношењем у организам неиспитаних супстанци путем инјекција, ПЦР тестирања и маски.

7. Oдлукa да је од 32 регистрована + два војна синдиката, Синдикат запослених полиције једини који је оправдао своје постојање штитећи Устав, Закон и народ у овим најтежим временима по Србију. Предлажемо да председник овог синдиката буде Дејан Ђукић, а представник синдиката за односе са јавношћу, да буде Марија Пашти. Сматрамо да је ово веома битна одлука управо због улоге народа у борби за самоочување у будућем периоду, где ће ширењем истине сваки достојан појединац бити уједно и припадник народне милиције. 

8. Разно:

- Потврђивање да су осим привремене Скупштине народа достојног Србије основане 16.06.2020. године,  све власти у Србији, почев од 1991. године, стрпљењем и трпљењем становништва које избегава сукобе, одржавају се до данас манипулацијом уз неистинитост медијског информисања на нелегитиман начин, уз злоупотребу и фалсификовањем података о умрлим лицма, на фингираним изборима, противуставно, противзаконито, на штету народа, трају још увек злоупотребљавајући Србску територију, србски народ, буџет државе Србије и свако друго језичко, духовно, историјско, културолошко, морално, етичко и природна богатства у њој;

- Сва документа, уредбе, законе и закључивање домаћих и међународних споразума, као и одлуке које неовлашћено доносе самовласно проглашени узурпатори су неважеће, незаконите, неуставне, нелегитимне, штетне по народ, необавезујуће и кажњиве су за издају, велеиздају и друга тешка кривична дела.

- Поновно потврђивање истине да је сваки педаљ земље Србије заједно са Косовом, а коју су бранили наши преци, власништво сваког њиховог потомка и будућих поколења.

Канцеларија привремене Скупштине народа достојног Србије

У Београду, 19.09.2021. године