Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Осма Седница

Привремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 11.04.2021. у Београду

Одлуке донесене на Осмој Седници.

1. Одлука о прихватању записника са седме седнице привремене Скупштине народа Србије одржане дана 12.07.2020. на којој су одлуке једногласно усвојене;

2. Одлука о избору записничара;

- за избор записничара: Тања Мијајев

- за избор 2 оверивача записника: Душанка Трифунов и Александра Дабић

3. Одлука о правној сигурности држављана заснованој на суверенитету који гарантује Устав;

4. Одлука да се правна сигурност држављана односи на право човека да бира и да буде биран што предвиђа Устав Републике Србије и повеља УН;

5. Одлука да држава мора сваком држављанину Србије да обезбеди живот достојан човека;

6. Одлука да држава мора сваком држављанину Србије да обезбеди коришћење права на бесплатно здравствено осигурање;

7. Одлука да држава мора сваком држављанину Србије да обезбеди право на бесплатно школовање;

8. Одлука да држава мора сваком држављанину Србије да обезбеди запослење у земљи према степену и врсти његовог образовања;

9. Одлука о економској сигурности грађана да би сваком држављанину била омогућена зарада довољна за подмирење трошкова живота породице са пет или шест чланова, а број чланова ће се у најкраћем могућем времену дефинисати;

10. Одлука о дефинисању елемената за одређивање најнижег личног дохотка који омогућава породици са три и четири детета да може да подмири основне животне потребе и плати трошкове живота;

11. Одлука да се обезбеди износ пензија који сваком пензионеру омогућава да трошкове свог живота може сам да сноси;

12. Одлука да минимални износ пензије не буде нижи од 89000,00 динара;

13. Одлука да се пензије поново врате у пио фонд из кога су пребачене у буџет;

14. Одлука о усклађивању закона о пензијском и инвалидском осигурању са Уставом и законом Србије;

15. Одлука о повраћају износа од по 1000€ сваком пензионеру одузетим му по разним основама уз свакомесечну исплату по 100€ месечно;

16. Одлука о правној помоћи од стране правне службе привремене Скупштине народа Србије свим пензионерима, формирањем обрасца захтева за исплату износа од 1000€ наведених у тачки 15;

17. Одлука о обавези државе за обезбеђивање средстава за лечење и збрињавање инвалида и лица са посебним потребама;

18. Одлука о избору Љиљане Маркићевић за привременог заменика председника привремене Скупштине народа Србије;

19. Одлука о избору Зорана Кочовића за привременог заменика председника привремене Скупштине народа Србије;

20. Одлука о избору Браниславе Боројевић за привременог заменика председника привремене Скупштине народа Србије;

21. Одлука о избору Светозара Делићa за привременог заменика председника привремене Скупштине народа Србије;

22. Одлука о прихватању оставки на посланичка места чланова привремене Скупштине народа Србије

  1. Дејан Ђурић

  2. Јасна Милићевић

  3. Милица Бабић

  4. Бранислав Вукотић

  5. Катарина Чолаковић

  6. Игор Обрадовић

  7. Александра Шупица;

23. Одлука о допуни упражњених места посланика привремене Скупштине народа Србије

  1. Мирослав Звара

  2. Ђура Ђипало

  3. Ковач Норберт

  4. Николае Лупулеску

  5. Холубек Јано старији

  6. Холубек Јано млађи

  7. Едвин Звара

  8. Владо Прибићевић

  9. Мара Прибићевић;

24. Одлука о забрани измене Устава Србије у наредне две године;

25. Одлука о забрани склапања истополних бракова и истополних животних заједница;

26. Одлука о забрани обавезног вакцинисања одраслих држављана Србије;

27. Одлука о забрани обавезног вакцинисања деце;

28. Одлука о обавезности државе да гарантује безбедност по живот и здравље сваке вакцине и лека на територији државе Србије који би могли да се препоручују пацијенту у неистинитом циљу заштите здравља;

29. Одлука о кодексу облачења и понашања сваког држављанина Србије који се налази у државној служби, а који је у функцији службе народу Србије;

30. Одлука о гласању и избору девет почасних кнезова који су дали значајан допринос у борби за слободу, достојанство и напредак народа Србије;

31. Одлука о избору следећих држављана Републике Србије на места почасних кнезова и то:

  1. Будимир Марић

  2. Богдан Попара

  3. Милош Танасковић

  4. Јан Звара

  5. Иван Шешо

  6. Радован Јаковљевић

  7. Игор Додић

  8. Горан Којић

  9. Мирољуб Мораревић;

32. Одлука да се кнезовима даје налог да заједно са представницима локалних самоуправа у име привремене Скупштине народа Србије изаберу будућег вожда и уткају пут ослобођењу отаџбине и наших народа на просторима на којима србски народ живи вековима;

33. Одлука да се наложи кнезовима да након полагања свечане заклетве, прогласе вожда уз присуство представника свих привремених градских и локалних самоуправа, председника привремене Скупштине и његових заменика и да се чин проглашења одржи на светом месту, где ће изабрани вожд положити заклетву, након које ће се идеолошки и стратешки ставити на чело народа Србије, чиме ће се убрзати процес свих промена нужних за коначно ослобођење народа;

34. Одлука да се гласањем присутних посланика привремене Скупштине народа Србије да одговор на питање: „Да ли су државничке Одлука донете испред Народне Скупштине Србије, дана 16, 17, 18, 19. и 20. јуна 2020. године, биле усвојене гласањем или не, што представља изјашњавање о истини на основу личног присуства посланика на тим седницама.“;

35. Одлука о потврђивању сваког до сада издатог овлашћења за оснивање привремених градских и локалних самоуправа, која због немогућности сазивања седнице привремене Скупштине народа Србије до овог тренутка нису могла бити потврђена од стране привремене Скупштине народа Србије, па су била донета законитом одлуком председника привремене Скупштине народа Србије;

36. Одлука о сагласности да председник привремене Скупштине народа Србије настави са издавањем потребних овлашћења која ће бити издата у наредном периоду, а односи се на оснивање привремених градских и локалних самоуправа;

37. Одлука о забрани увоза, производње и промета ГМО хране и производа биљног и животињског порекла;

38. Одлука о тренутној забрани рада компанији Рио Тинто, свим њиховим запосленима, извођачима и подизвођачима на свакој врсти истраживања и експлоатације природних богатстава Србије

Образложење:

- Огроман степен штетности деловања Рио Тинто компаније је ноторан већ деценијама у целом свету. Сада посебно у Србији. Углавном није познато да ова корпорација неометано и непрекидно делује у Србији још од почетка двехиљадитих, на простору околине Лознице, на рекама Сави и Дрини... Данас је штетност страховита

- Кршење забране даљег деловања из ове Одлука одређује се као кривично дело, а сваки држављанин Србије има право да према починиоцима предузме грађанско хапшење, ако то подразумева привремено ограничење слободе кретања, држављани за то неће одговарати. (то је тзв. принцип дозвољене самопомоћи - из повеље УН, те закона о облигационим односима и кривичног законика Србије);

39. Одлука о укидању државних субвенција страним инвеститорима и компанијама;

40. Одлука о обавезном плаћању пореза свих страних предузећа и компанија;

41. Донешење Одлука о поновном успостављању службе друштвеног књиговодства – СДК;

42. Одлука о успостављању мера за сузбијање увозничког лобија у Србији;

43. Одлука о оснивању привремене локалне самоуправе градске општине Чукарица;

44. Одлука о оснивању привремене локалне самоуправе градске општине Звездара;