Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Седма Седница

Привремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 12.07.2020. у Београду

Одлуке донесене на Седмој Седници

1. Усвајање записника са Шесте седнице Скупштине, од 05. јула 2020. године,

2. Одлука да се разреши Тужилац за високотехнолошки криминал,

3. Одлука, да се разреши Председник Управног суда,

4. Одлука да се разреши осам изборних чланова Државног већа тужилаца,

5. Одлука да се разреши осам изборних чланова Високог савета судства

6. Одлука да се разреше судије Уставног суда,

7. Одлука о престанку важења Закона о извршењу и обезбеђењу из 2015. године и из 2011. године, којим су установљени извршитељи односно јавни извршитељи и о примени  Закона о извршном поступку који је важио пре 2000. године