Привремена Скупштина Народа достојног Србије

ШЕСнаеста Седница

Привремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 20.03.2022. у Београду

Дана 20. Марта 2022. године, лета Господњег, одржана је шеснаеста седница привремене Скупштине народа достојног Србије и донете су следеће: 

ОДЛУКE

1. Одлука о усвајању записника са 15. седнице Привремене Скупштине народа достојног Србије, одржане дана 06. марта 2022. године у Београду

2. Одлука о избору записничара: 
-За избор записничара Тања Мијајев
-За избор два оверивача записника: Миле Станковић и Татјана Милишић

3. Одлука о поништавању свих одлука Светске здравствене организације, донетих од 16.06.2020.године и на даље. 

Образложење:

 Привремена Скупштина народа достојног Србије није члан Светске здравствене организације, и као суверена држава није обавезна да прихвати одлуке које умањују суверенитет њеног народа. У Србији је највиши правни акт Устав државе Србије.

4. Одлука  да се због неизмерно великих заслуга за опстанак Србског народа и државе Србије, 

Владимир Владимирович Путин 
Председник Руске Федерације

одликује орденом највишег државног реда Привремене Скупштине народа достојног Србије, предвиђеног за председнике држава, а за нарочите заслуге учињене за Србску државу и народ. 

5. Одлука Привремене Скупштине народа достојног Србије, основане 16.06.2020. године, предложи Одбору за доделу Нобелове награде да се 

Владимиру Владимировичу Путину 
Председнику Руске Федерације

додели Нобелова награда за мир.

6. Одлука да Привремена Скупштина народа достојног Србије основана 16.06.2020.године, подржи захтев председника Скупштине упућен Радио телевизији Србије, позивајући се на највиши државни акт-Устав државе Србије, да се држављанима Србије омогући приступ уређивању истинитог извештавања преко РТС-а као медија са националном фреквенцијом, што је у поднетим документима наведено.

7. Одлука да се за заменика председника Привремене Скупштине народа достојног Србије изабере Радован Марковић. 

Радован Марковић је дугогодишњи сарадник у остварењу идеја на основу којих је основана Привремена Скупштина народа достојног Србије са значајним доприносима у њеном досадашњем раду.


8. Одлука о стављању ван снаге Закона о социјалној карти (Сл.гласник 14/2021) као и свих подзаконских аката донетих ради спровођења наведеног закона.

9. Одлука о стављању ван снаге Уредбе о изменама уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе. Уредба је донета 03.12.2021. године а објављена у Сл. гласнику 117/2021.

Образложење:

Наведеном уредбом је знатно проширен круг лица која би била обвезници ПДВ-а, односно имали обавезу да имају фискалне касе приликом обављања своје делатности што би знатно отежало њихов рад, довело их у још тежи материјални положај који је ионако више него тежак. Односи се првенствено на људе који продају своје пољопривредне производе на пијацама, мале занатлије, спортска удружења и др.

10. Одлука о формирању две Вибер (Viber) групе:

1.За делегате Привремене Скупштине народа достојног Србије  

2.За председнике привремених локалних самоуправа, ради лакше комуникације.

11. Одлука да се Оливера Илић као председник Привремене Скупштине народа достојног Србије а и као вршилац дужности Председника државе овлашћује од стране Привремене Скупштине народа достојног Србије да у име државе Србије преговара и евентуално закључује међународне билатералне односе са кнежевином Сан Бернардино.

Све одлуке ступају на снагу даном доношења.