Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Шеста Седница

Привремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 05.07.2020. у Купинову

испред тврђаве Купиник

Одлуке донесене на Шестој Седници

1. Усвајање записника са Пете седнице Скупштине, од 20. јуна 2020. године,

2. Одлука да се за потпредседника Скупштине изабере Наташа Ковачевић,

3. Одлука да одговорна лица у Министрарству унутрашњих послова и у Министарству здравља буду процесуирана због неоснованог увођења ванредног стања и Полицијског часа,

4. Одлука да се процесуирају сви провајдери мобилне телефоније – Телеком, Теленор, ВИП уколико пусте у рад 5Г мрежу,

5. Одлука да Скупштина инсистира на примени резолуције Савета безбедности Уједињених нација – 1244 и 2131,

6. Одлука о смањењу броја посланика и администрације, у наредном сазиву Скупштине,
7.  Одлука социјалне праведности државе, као и да се девизни кредити у хитном периоду реше, тако да се кредит сматра исплаћеним, када се исплати 2/3 уговореног износа