Привремена Скупштина Народа достојног Србије

тридесет четврта Седница

привремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 24.12.2022. у београду

Дана 24. Децембра 2022. године, лета Господњег, одржана је тридесет четврта  седница Привремене Скупштине народа достојног Србије на Тргу Николе Пашића бр. 3 у Београду и донете су следеће: 

ОДЛУКЕ

1. Oдлукa о забрани увоза генетског материјала за вештачку оплодњу жена, као и забрани финансирања из буџета Републике Србије вештачке оплодње жена са генетским материјалом страног порекла.

Одлука да се санкционише свако ко се оглуши о забрану из ставa 1. прве тачке дневног реда. 

2. Oдлукa да се невакцинисаним примаоцима крви приликом трансфузије, без њихове писмене сагласности или сагласности њиховог законског заступника, не сме дати крв давалаца који су ваксинисани против вируса Ковид 19. 

Oдлукa да ће се одступања од одлуке из става 1. друге тачке дневног реда сматрати кривичним делом несавесног указивања лекарске помоћи. 

3. Oдлукa о формирању залиха крви невакцинисаних добровољних даваоца у свим центрима за трансфузију крви у Србији уз вођење посебног регистра. 

4. Oдлукa да се сва лица која су од 2008. до 2012. године учествовала у осмишљавању и спровођењу реформе правосуђа казне пленидбом имовине у корист државе Србије којој су незаконитим поступањем причинили огромну материјалну штету, као и забраном обављања било какве функције у правосудном систему Србије, како њима тако и њиховим потомцима до деветог колена. 

Образложење: Након што су судије и тужиоци као носиоци правосудних функција на незаконит начин у наведеној реформи правосуђа остајали без својих функција, на судовима су исходовали пресуде којима је држава Србија била дужна да им надокнади материјалну и нематеријалну штету коју су претрпели поступањем појединаца који су ову реформу спроводили, а нису сносили никакве последице, иако су својим незаконитим поступцима ту штету причинили држави у чијој су служби тада несавесно радили. Наведени поступци су допринели урушавању судске власти као једне од три гране власти предвиђене Уставом Србије. 

5. Одлука да се рок за спровођење народног референдума који је расписан на 29. седници од 25.09.2022. а који је био одређен до 20.12.2022. године, од тог датума наставља у континуитету и продужава до даљњег. 

6. Одлука да се приликом доношења одлука на седницама Привремене Скупштине народа достојног Србије укида опција УЗДРЖАН, и посланик гласа да ли је ЗА или ПРОТИВ предложене тачке дневног реда.


*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.