Привремена Скупштина Народа достојног Србије

тридесет ПЕта Седница

привремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 02.03.2023. 
у "амфитеатру" Бањичке шуме, београд

Дана 02. Марта 2023. године, лета Господњег, одржана је тридесет пета  седница Привремене Скупштине народа достојног Србије у "амфитеатру" Бањичке шуме у Београду и донете су следеће: 

ОДЛУКЕ

1. Одлука да се са благодарношћу прихвати у целости Грамата од Суверена Титулара Русина-Руса од 14.02.2023. године о додели мандата Србском вожду Др Душану Дунђеру за потпуну власт у интересу србског народа, за обнављање Уставног поретка на целокупној територији у оквирима Србских земаља и Поморских у оквирима државних граница Јурисдикције ФНРЈ, регистрованих у УН од 1949. године.

Образложење:
Суверени титулари Русини-Руси су у Москви – главном граду Руске Федерације, 14.02.2023. године достојном братском народу Србском издали Грамату. Суверено обновљено титуларство Русина-Руса засновано је на Богом датим принципима (за разлику од титуларства Велике Британије и Скандинавских земаља које почива на пиратском праву). Као председник обновљеног титуларства 14.03.2021. године на Јалти, Гецко Пјотр је 22.12.2021. године дао мандат Владимиру Владимировичу Путину за обнављање свих међународних права СССР-а као и право за почетак специјалне операције у Украјини. Гецко Пјотр је потписник издате Грамате достојном Србском народу. 

Текст документа гласи:

Повеља

достојном братском народу Србском


за обнављање свих Права, Мандата и Титула на аутохтоним Титуларним Руским Земљама у саставу савезне државе «Сувереног Руског Савеза-РУС»!!! 

1) Вожду Србског народа Душану Дунђеру се даје МАНДАТ за потпуну власт у интересу србског народа, за обнављање Уставног поретка на целокупној територији у оквирима Србских земаља и Поморских у оквирима државних граница Јурисдикције ФНРЈ, регистрованих у УН од 1949. године. 

2) 14.03.2021. године је у граду Јалта основана савезна држава «Суверени Руски Савез-РУС». 

У основу савеза су уграђена сва Права, Мандати и Титуле претходно Основаних од стране Суверених Титулара Русина Суверених држава: УССР/МАССР - 1936.; РП Рус - 1919.; БССР - 1936.; Савез ССР - 1936.; 

Укупно 25 држава Европе, државе СУЕП, међу њима и ФНРЈ (Србија), које су
биле основане у оквиру Јалтинско-Постдамског светског система између 1944. и 1952. године на основу Права, Мандата, Титула Суверена Титулара Русина.
Суверени Русини-Руси, као законски Оснивачи, представници УССР/МССР, БССР, Савеза ССР + 25 држава Европе, држава СУЕП, ЗАХТЕВАЈУ да се на своја достојна места врате државе-Оснивачи организације УН, њихови законски представници из редова земаља-чланица СУЕП, са мандатима од Суверена Титулара Русина, НВЦ Матица Русина. 

Дани документ је састављен у два идентична примерка, један на руском, други на србском језику, оба примерка су сачињена на једном листу. 

Председник НВЦ Матица Русина, Гецко П.И.


Русија, Москва, 14. Фебруар 2023 год. „

2. Одлука о васпостављању суверене државе под именом Србске земље и Поморске.  

3. Одлука о започињању активности на изради заставе, грба и других обележја државе Србске земље и Поморске. 

4. Одлука да се уставом државе Србске земље и Поморске који ће накнадно бити усвојен сваком човеку јемчи да власт врши непосредно и преко слободно изабраних представника, који су смењиви од стране народа на месец дана, три месеца или шест месеци, у зависности на ком нивоу власти обављају своје дужности.
*Све одлуке ступају на снагу даном доношења.