Привремена Скупштина Народа достојног Србије

ТРИнаеста Седница

Привремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 24.12.2021. у Београду

Дана 24. Децембра 2021. године, лета Господњег, одржана је тринаеста седница привремене Скупштине народа достојног Србије и донете су следеће: 

ОДЛУКE

1. Одлука о прихватању записника са 12. седнице Привремене Скупштине народа достојног Србије одржане 19.9.2021. године у Београду

2. Одлука  о избору записничара

- За избор записничара Тања Мијајев

- За избор 2 оверивача записника Срђан Милић и Иван Лазић


3. Одлука да се број заменика председника Привремене Скупштине народа достојног Србије допуни следећим држављанима Србије:

Душанка Трифунов - Зрењанин

Слободан Полумирац – Београд

Милан Мандић – Сомбор

4. Одлука да се у ред посланика Привремене Скупштине народа достојног Србије уврсте:

пуковник Кавалић Бранислав, пензионисани командат гарде и корњача

Зоран Петровић – Паги, музички уредник телевизије Хепи 

Мира Бркић, дипломирани правник и преводилац, Нови Сад

Раде Маљковић, Банатско Карађорђево, општина Житиште, пољопривредни произвођач

Раде Ивановић, Гроцка, пољопривредник

Ана Радмановић, педагог, одборник Скупштине привремене локалне самоуправе Чукарица

5. Одлука за оснивање и организовање:

a.ИНИЦИЈАТИВНОГ ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ИЗВОЗ са :

i.Одбором за достојанство и етику

ii.Одбором за информисање

iii.Одбором за безбедност

iv.УНИОМ СЛОЖНИХ СЕЉАКА СРБИЈЕ у оквиру које је предвиђено 12 одбора и то:

1.Одбор за стратешки развој села и пољопривреде Србије

2.Одбор за екологију Србије

3.Одбор за банку старих семена, старих биљних и животињских врста и стратегију њиховог очувања у циљу развоја Србије

4.Одбор за информисање сељака у Србији

5.Одбор за хуманитарну помоћ под називом „Достојни за Достојне“

6.Одбор за оснивање и афирмацију кооперације сељака у Србији

7.Одбор за органску производњу у Србији

8.Одбор за повратак и развој услова за живот младих на селу 

9.Одбор за културу и неговање традиција народа Србије

10.Одбор за примену нових технологија

11.Одбор за рурално удружење жена

12.Одбор младих Србије

За   Уздржан/а  Против

6. Одлука да се за координатора ИНИЦИЈАТИВНОГ ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ИЗВОЗ изабере Ђура Ђипало из Новог Сада

7. Одлука о ограничавању трајања дозволе за експлатацију минералних водана на 15. год. од почетка експлоатације. 

Образложење: Србија је сврстана међу државе са највећим капацитетима здраве воде за пиће. У скорој будућности ће вода за пиће бити оно што је у 20. веку била нафта. 80% извроришта воде за пиће су у рукама страних компанија из Немачке, Америке, Холандије и Француске. Како би сачували наша изворишта и ово огромно националног благо Привремена Скупштина народа достојног Србије доноси Одлуку о ограничавању трајања дозволе за експлоатацију минералних вода на једнократних 15 година од почетка експлоатације. Стране компаније које су на берзи куповале акције наших фабрика за флаширање воде за пиће су прекршиле чл 5. Закона о водама и немају право на накнаду штете од стране државе Србије.

8. Одлука да се казнама у трајању од 5. до 40. година затвора казне сва лица која су у било ком скупштинском сазиву од 2000.-те године гласала за доношење закона супротних Уставу и штетних за Србију и Србски народ, и да им се одузме сва имовина стечена од 2000. године, као и да се у де факто стању донесе закон о поступању према овим делима за период пре 2000.-те године, као и после 2021. године


9. Одлука да се покрене иницијатива за разматрање решавања финансирања из буџета Србије свештених лица свих аутохтоних цркава, према степену њиховог образовања

10. Одлука да се са чињеницама важним за живот сваког становника Србије, изврши прецизно и истинито обавештавање, преко свих медија са националном фреквенцијом у земљи,сходно члану 51. Устава, а које плаћа сваки држављанин Србије

11. Одлука да у  првом кругу приоритета државе Србије, проглашене 16.6.2020. године, у наступајућем де факто стању буде подношење захтева за повраћај државне и приватне имовине власницима, од Берлинског конгреса до данас, 

12. Одлука да у  првом кругу приоритета државе Србије, проглашене 16.6.2020. године, буде извршено потраживање и повраћај у земљу свих врста и облика народног блага од постојања Србског народа до данас

13.  Одлука о оспособљавању и подстицању речног, теретног и путничког саобраћаја на свим пловним рекама Србије

14. Одлука за оспособљавање канала за наводњавање и довођење у њихово функционално стање

15. Одлука о извршењу детоксикације пољопривредног тла Србије

16. Одлука о покретању производње индустријске конопље

17. Одлука о поновном покретању производње пољопривредних машина и механизације

18. Одлука да се до промене појединих закона, постојећи закони примењују само у оним тачкама који су у корист правде и добробити народа и државе Србије.

19. Одлука да се врати криптографија у систем комуникације србских дипломатских представништава, амбасада и конзулата.

20. Одлука да се ради заштите и очувања погонске спремности производних огранака Електропривреде Србије, неопходно је:

а) на површинским коповима угља у Колубари, Костолцу и другим производим деловима Електропривреде Србије извршити попуњавање упражњених радних места потребним бројем квалификованих радника, како би се процес призводње одвијао неометано, што је донетом забраном запошљавања у јавном сектору од 2013. године урушено;

б) да се донесе одлука о запошљавању младих квалификованих радника.

Најмлађи запослени радник у производњи има 30 година радног стажа. Већина је сменских радника. Недовољан број радника доводи у питање рад електросистема. За потпуно формирање квалификованог радника у производњи, потребно је још две до три године специфичне обуке у складу са сложеношћу радних задатака. Непостојање вишегодишње додатне обуке, за конкретне задатке не омогућава нормалан начин производње.

в) Одлука за спровођење мера: примање у стални радни однос радника ангажованих преко предузећа, за пружање услуга и преко уговора за привремено-повремене послове што се као устаљени облици користе у садашњој пракси.

г) Одлука о активирању пензионисаних лица која поседују радно искуство у спровођењу задатака на местима на којима недостаје квалификована-додатно обучена радна снага. Да се уз пензију, радно ангажују уз добијање новчане накнада у висини примања стално запослених радника на тим пословима.

д) Одлука да се попуна упражњених радних места изврши пријемом у радни однос преко јавног конкурса.