Привремена Скупштина народа достојног Србије

Двадесета СВЕЧАНА Седница

Привремена Скупштина Народа достојног Србиједвадесета свечана СедницаПривремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 16.06.2022. у БеоградуЗАПИСНИК ДВАДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ - „СВЕЧАНА СЕДНИЦА“ ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ НАРОДА ДОСТОЈНОГ СРБИЈЕПредседник Привремене Скупштине народа достојног Србије сазива 20.