Привремена Скупштина народа достојног Србије

Пета Седница

Привремена Скупштина Народа достојног Србије Пета Седница Привремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 20.06.2020. у Београду Одлуке донесене на Петој Седници 1. Усвајање записника са Четврте седнице скупштине, од 19. јуна 2020. године, 2. Одлука да припадници Пете