Привремена Скупштина Народа Достојног Србије

Осма Седница

Привремена Скупштина Народа Србије Осма Седница Привремене Скупштине Народа Србије Одржана 11.04.2021. у Београду Одлуке донесене на Осмој Седници. 1. Одлука о прихватању записника са седме седнице привремене Скупштине народа Србије одржане дана 12.07.2020. на
Привремена Скупштина Народа Достојног Србије

Друга Седница

Привремена Скупштина Народа СрбијеДруга СедницаПривремене Скупштине Народа Србије Одржана 17.06.2020. у БеоградуОдлуке донесене на Другој Седници.1. Писмено тајно гласање за избор 11 чланова Већа мудраца.2. Предлог да се упути позив