Привремена Скупштина Народа достојног Србије

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ПОЧАСНОГ КНЕЗА Мирољуба Мораревића

Број: 1-VIII-000100

27.10.2021.

Београд


На другом састанку привременог Савета кнежева, одржаном 27. Октобра 2021. године, донета је следећа

О  Д  Л  У  К  А


Разрешава се титуле и дужности привремени почасни Кнез Мирољуб Мораревић.

Одлука ступа на снагу даном доношења.


САСТАВ САВЕТА КНЕЖЕВА:

Јан Звара

Радован Јаковљевић

Иван Шешо

Игор Додић

Горан Којић

Богдан Попара

Милош Танасковић

Будимир Марић


У Београду, 27.10.2021. године
*Документ је валидан без потписа и печата јер је креиран електронским путем.

На следећем линку можете преузети документ за штампање:

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ПОЧАСНОГ КНЕЗА МИРОЉУБА МОРАРЕВИЋА