Привремена Скупштина Народа достојног Србије

Трећа Седница

Привремене Скупштине Народа ДОСТОЈНОГ Србије Одржана 18.06.2020. у Београду

Одлуке донесене на Трећој Седници

1. Усвајање записника са Друге седнице скупштине, од 17. јуна 2020. године,

2. Одлука о избору чланова Привремене Владе Републике Србије,

3. Одлука о разрешењу и одлука о избору: 1) Републичког јавног тужиоца, 2) председника Врховног касационог суда, 3) тужиоца за организовани криминал и 4) тужиоца за ратне злочине 

4. Одлука о разрешењу и о избору гувернера Народне банке Србије,

5. Одлуке о оснивању Србске народне безбедности.